Za zelenú Bratislavu

Viac zelene, ekologická doprava a zdravšie mesto

So znepokojením sledujeme ubúdanie zelene v meste a nadmernú výstavbu, enormný nárast počtu áut a chýbajúce systémové riešenia pre ekologickejšiu dopravu. V Bratislave je nedostatok rekreačných zón, zhoršuje sa kvalita ovzdušia, mesto sa v lete nadmerne prehrieva, a to všetko sa negatívne premieta do zhoršenia zdravia obyvateľov, nárastu alergií či rôznych druhov civilizačných chorôb.

Chceme zelenšiu Bratislavu s väčším množstvom stromov a parkov, s ekologickejšou dopravou a zdravým životným prostredím.

Preto, my, dolu podpísaní, žiadame primátora a poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o nasledovné:

  1. podporovať výsadbu nových stromov a parkov a zabezpečiť v obývanom území výsadbu minimálne 500 nových stromov ročne a plnohodnotne nahradiť všetky vyrúbané dreviny,
  2. nepovoľovať novú výstavbu na zelených plochách a zabezpečiť zvýšenie podielu zelene v meste (do roku 2025 najmenej o 5% a do roku 2030 o 10%),
  3. podporovať ekologickú dopravu s cieľom znížiť emisie škodlivých plynov a prachu v ovzduší vrátane zníženia hluku (minimálne o 20% do roku 2025),

Zároveň žiadame o vytvorenie a schválenie akčného plánu, ktorý zohľadní horeuvedené požiadavky, krytého primeranými finančnými prostriedkami v mestskom rozpočte.

 

František Fabián, riaditeľ cestovnej agentúry a vysokoškolský pedagóg

Hana Nováková, ekonómka

Soňa Svoreňová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Bratislave, podnikateľka v oblasti cestovného ruchu

Anna Reinerová, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva, odborníčka v oblasti inovácií a energetiky


František Fabián    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem František Fabián na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook