Štátne Garantované Družstvá: Cesta k Potravinovej Nezávislosti Slovenska.

Petícia za Zriadenie Štátne Garantovaných Družstiev na Podporu Potravinovej Sebestačnosti Slovenska

My, občania Slovenskej republiky, podpisujeme túto petíciu s cieľom žiadať vládu o vytvorenie štátom garantovaných štátnych družstiev a s nimi súvisiacich podnikov s úmyslom dosiahnuť potravinovú sebestačnosť a zabezpečiť sociálny a ekonomický rast našej krajiny.

V súčasnej dobe je potravinová sebestačnosť kritickým prvkom každej suverénnej krajiny. Navrhujeme vytvoriť štruktúry, ktoré by podporovali rozvoj poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a zvýšili produkciu potravín s cieľom dosiahnuť tieto dôležité ciele pre Slovensko.Pre dosiahnutie týchto dôležitých cieľov, je potrebné vytvorenie štátnych družstiev, ktoré budú podporovať a rozvíjať poľnohospodárstvo a  produkciu potravín.

Vytvorenie týchto štátnych družstiev by mohlo zabezpečiť:

  1. Stabilnú výrobu potravín: Zabezpečiť trvalé a stabilné zdroje potravín pre občanov Slovenska a minimalizovať závislosť od dovozu.

  2. Podporu miestnych poľnohospodárov: Pomôcť miestnym farmárom a poľnohospodárom s rozvojom a udržateľnosťou ich podnikania.

  3. Rozvoj infraštruktúry a technológií: Investovať do moderných technológií a infraštruktúry s cieľom zlepšiť efektivitu a kvalitu výroby.

  4. Zamestnanosť a ekonomický rast: Vytvoriť pracovné miesta a podporiť ekonomický rast prostredníctvom nových podnikov a družstiev.

Chceme vyjadriť svoju podporu a naliehavosť vytvorenia týchto štátnych družstiev na podporu potravinovej sebestačnosti našej krajiny. Veríme, že táto iniciatíva by priniesla prospech pre všetkých občanov Slovenska.

Preto naliehavo žiadame našu vládu, aby podnikla opatrenia na vytvorenie štátnych družstiev a zabezpečila potravinovú sebestačnosť, ako aj občiansky vzostup Slovenskej republiky.

Ďakujeme za vašu pozornosť a podporu tejto iniciatívy.


Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...