ŠTÁTNE DRUŽSTVÁ.

Štátne družstvá.  

     Bez podstatného vzostupu štátnych družstiev nemožno zabezpečiť ani proporcionálny zladený vývoj národného hospodárstva, ani zvýšenie životnej úrovne ľudu. Vyrovnať do roku 2025 úroveň poľnohospodárstva na úroveň ostatných vyspelých krajín EU. Týmto úlohám treba podriadiť celý systém riadenia tak, aby činnosť nových riadiacich orgánov dôsledne vychádzala z potrieb rýchleho rozvoja poľnohospodárskej výroby.  

Občianske združenie Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto závere:                 

        Aby vláda , ako riadiaca jednotka štátu, vytvorila štátom garantované         štátne družstvá a s nimi súvisiace podniky a tak zabezpečila potravinovú sebestačnosť ako aj občiansky vzostup Slovenskej republiky.    

(1) Dôležitým predpokladom rozvoja poľnohospodárskej výroby a  vytvorenie novej sústavy riadenia zo zvýšenou zodpovednosťou Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za rozvoj štátnych družstiev.    

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva má plnú zodpovednosť za plnenie úloh rozvoja poľnohospodárskej výroby výrobnými štátnymi  správami.  

(3) Výrobné štátne správy plne zodpovedajú za stav a zabezpečovanie rozvoja poľnohospodárskej výroby.


Občianske združenie Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Občianske združenie Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook