STOP! rozširovania martinskej skládky a zvážania odpadov z okolitých miest a obcí do Martina

Veľká časť odpadov má nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie, ohroziť zdravie človeka, či narušiť pohodlie života zápachom. Je preto alarmujúce, že na martinskej skládke pri Bambuskách nekončí len odpad z Martina, ale aj odpad z okolitých obcí či miest.  

Zastavme rozširovanie martinskej skládky a spoločne vystavme jasný signál STOP zvážania odpadu z okolitých miest, či obcí na martinskú skládku!

Vzhľadom na vyššie uvedené, my, obyvatelia mesta Martin, ako aj iné fyzické a právnické osoby, žiadame vedenie mesta Martin, aby v súčinnosti s príslušnými osobami a prevádzkovateľom a vlastníkom skládky v Martine zastavili ďalšie rozširovanie skládky ako aj zvážanie odpadov z okolitých miest a obcí na skládku do Martina.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Adam Žilák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook