Petícia za realizáciu verejného osvetlenia a kamerového systému a posilnenie hliadok mestskej polície v parčíku pri skateparku medzi Európskou triedou a Bruselskou ulicou.

Petičný výbor predkladá občanom Slovenskej Republiky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, túto petíciu:

My, dole podpísaní obyvatelia sídliska Ťahanovce, týmto žiadame starostu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce a miestne zastupiteľstvo MČ o bezodkladné riešenie a zároveň realizáciu verejného osvetlenia v parčíku pri skateparku medzi ulicami Európska trieda a Bruselská ulica. Zároveň žiadame o zriadenie kamerového systému, ktorý bude monitorovať tento parčík a zároveň žiadame o posilnenie hliadok mestskej polície, ktorá pôsobí na sídlisku Ťahanovce, v tomto parčíku.

Petičný výbor:

Mgr. Tomáš Jurkovič - predseda, Bruselská 2600/1, 04013, Košice - Sídlisko Ťahanovce, tomas.jurkovic@hotmail.com

Mgr. Silvia Borbeľová - člen, Viedenská 2654/20, 04013, Košice - Sídlisko Ťahanovce

Ing. Jozef Madanský - člen, Madridská 2852/3, 04013, Košice - Ťahanovce

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Mgr. Tomáš Jurkovič, Bruselská 2600/1, Košice, 0903909901


Mgr. Tomáš Jurkovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Tomáš Jurkovič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook