Petícia za ochranu života a zdravia motorkárov

  PETÍCIA

„na ochranu života a zdravia motorkárov“  

Vážená národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR

My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame Národnú radu SR a poslancov Národnej rady SR aby prerokovali a schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke takto:  

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:  

Vodič motorového vozidla kategórie L3e a L4e a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy mimo obce používať odev určený pre motocyklistov spoločne s obuvou a ochranou rúk určenými pre motocyklistov“.    

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci:  

JUDr. Martin Pagáč, K Dolnej stanici 706/15, Trenčín  

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.    

Cieľom petície je dosiahnuť vytvorenie minimálneho zákonného rámca v oblasti užívania a vedenia motorových vozidiel vybraných kategórií tak, aby si ich vodiči pod ťarchou zákona uvedomili aké dôležité je byť na motocykli riadne chránený.

Zákon už teraz určuje minimálnu ochranu vodiča motocykla v podobe povinnosti chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom a povinnosť vodiča a spolujazdca používať počas jazdy na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov.  

Mimo ochrany zraku a ochrannej prilby je však nemenej dôležité aj oblečenie motorkára, ktoré v prípade nehody alebo pádu tvorí jedinú prekážku medzi telom motorkára a vozovkou, zemou a inými objektami v okolí.  

Vlastná nepríjemná a hrozivá skúsenosť ma presvedčila, že práve oblečenie môže motorkára vo veľkej miere ochrániť v prípade pádu či už pri nehode alebo pod vplyvom iných subjektívnych alebo objektívnych faktorov.  

Vybrané kategórie L3e a L4e zahŕňajú dvojkolesové motocykle s nízkym až vysokým výkonom, motocykle enduro, trialové motocykle a motocykle s postranným vozíkom. Ide o kategórie motocyklov, ktorých vodiči sú z dôvodu výkonu, rýchlosti a spôsobu využitia motocykla najviac ohrození nehodami a pádmi s často vážnymi následkami.  

Rovnako ako iní motorkári som sa aj ja veľa krát viezol na motorke tzv. „na ľahko“ (napríklad v krátkych nohaviciach a tričku). Vďaka súhre priaznivých okolnosti som v deň nehody mal kompletné motorkárske oblečenie, ktoré ma zachránilo od zranení a výrazne zmiernilo následky nehody a následného pádu v pomerne vysokej rýchlosti. 

Z týchto dôvodov vyzývam všetkých motorkárov, ich rodiny, známych, priateľov a všetkých ktorým záleží na živote a zdraví, aby podporili túto petíciu a dosiahli tak, že na cestách už neuvidíme motorkára ktorý sa veľkou rýchlosťou vezie na motorke v tielku, krátkych nohaviciach a v plážovej obuvi. Adrenalín, radosť z jazdy, pohoda a uvoľnenie duše patrí k jazde na motocykli. Nezabúdajte však že okrem veselej duše veziete na motorke aj svoje telo, ktoré je potrebné chrániť.   


Martin Pagáč    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martin Pagáč na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook