Petícia za bezpečný Pentagon pre slušných obyvateľov Vrakune

Dolupodpísaní občania,

požadujeme na vyriešenie bezpečnosti, slušného a dôstojného bývania hodného hlavného mesta SR Bratislavy zmenu zriaďovateľa Mestskej polície v zmysle zákona 564/1991 a to vyňatím hlavného mesta Bratislavy tak, aby bolo v právomoci jednotlivých Mestských častí zriaďovanie a výkon Mestskej polície. Zároveň požadujeme prijatie VZN, ktoré umožní prísnejšie finančne sankcionovať Mestskej polícii činnosť neprispôsobivých obyvateľov najmä v súvislosti s dodržiavaním verejného poriadku.

Pentagon je dlhodobo problémom nielen Vrakune, ale aj celej Bratislavy. Po zrušení Modrého domu v Petržalke sa sústredila drogová činnosť v hlavnom meste Bratislava práve do Pentagonu. S drogovou trestnou činnosťou prišla do okolia Pentagonu prostitúcia, neporiadok a samozrejme aj neprispôsobiví občania, čím sa naše okolie stalo menej bezpečným a zároveň sú týmto  znehodnocované naše byty a domy, ohrozované naše zdravie.

Máme za to, že kompetentní síce riešia naše problémy, ale myslíme si, že by sa mohli tieto problémy riešit efektívnejšie a dôraznejšie.

A preto.....

chceme vziať právomoci a kompetencie do našich vlastných rúk!

Chceme zriadiť vlastnú stanicu Mestskej polície, chceme ju riadiť a zodpovedať za ňu. Len tak budeme môcť byť aj v tejto problematike uspešní.

 

Petičný výbor:

JUDr. Ing Martin Kuruc

Ing. Zuzana Schwartzová

Ing. Tomáš Galo


JUDr. Ing Martin Kuruc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook