Obmedzenie nočného hluku z prevádzok v blízkosti obývaných častí Nového Mesta nad Váhom.

Rušenie nočného pokoja je v oblasti mnohých ulíc Nového Mesta nad Váhom veľkým problémom niekoľko rokov. Hluk, odpady a fyzické potýčky sú počas víkendov v okolí nočných prevádzok bežnou záležitosťou. Vedenia mesta iniciovalo v minulosti obmedzenie otváracích hodín rôznych typov prevádzok, avšak niektorých lokalít sa regulácia absolútne nedotkla, čo má na svedomí rušenie nočného pokoja obyvateľov v okolitých bytových domoch aj v súčasnosti. Tento stav je neznesiteľný najmä v období letných mesiacov, kedy je prirodzené mať otvorené okná aj počas nočných hodín. Ide o ulice Kpt. M. Uhra, Benkova, Hollého, Hviezdoslavova, Športová, ale aj mnohé ďalšie.

Súčasná regulácia otváracích hodín sa ukázala v tomto prípade ako neúčinná, preto usudzujeme, že je potrebné prístúpiť k riešeniu situácie individuálne. Obmedzenie otváracích hodín prevádzky, protihlukové zabezpečenie okien a dverí prevádzky, zvýšené policajné kontroly počas víkendových nočných hodín, či určená maximálna povolená miera hlučnosti prevádzok v nočných hodinách môže prispieť k vyriešeniu aktuálne neúnosnej situácie.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky - obyvatelia Nového Mesta nad Váhom, využívajúc svoje právo podľa č. 27 Ústavy SR a Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyzývame vedenie mesta - primátora Ing. Jozefa Trstenského a poslancov mestského zastupiteľstva, aby túto akútnu situáciu bezodkladne riešili v prospech a k spokojnosti obyvateľov dotknutých ulíc a k spokojnosti všetkých obyvateľov Nového Mesta nad Váhom majúcich obdobný problém v blízkosti svojho bydliska.


Mgr. Tomáš Malec, Benkova 1264/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Tomáš Malec, Benkova 1264/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook