Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti parkovacej politike magistrátu Matúša Valla

Vytvorené: 2019-04-14 Štatistiky

Vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ciest Pác - Cífer - Trnava - Kaplna

Vytvorené: 2023-06-28 Štatistiky

Sme proti zákazu predaja v nedeľu

Vytvorené: 2023-02-06 Štatistiky

Rusi sú bratia - Nikdy proti Rusku

Vytvorené: 2023-02-03 Štatistiky

Petícia za opravu Električkovej trate Dúbravsko - Karloveská radiala v Bratislave

Vytvorené: 2023-01-25 Štatistiky

Cesta patrí autám, chodník chodcom.

Vytvorené: 2022-11-30 Štatistiky

O t v o r e n ý l i s t o b č a n o v Slovenskej republiky

Vytvorené: 2022-10-05 Štatistiky

Petícia za zachovanie označenia okresov na evidenčných číslach motorových vozidiel na Slovensku.

Vytvorené: 2021-12-22 Štatistiky

Petícia za referendum o vystúpení Slovenska z NATO

Vytvorené: 2021-12-22 Štatistiky

Petícia za trvalé vyňatie vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel.

Vytvorené: 2021-02-11 Štatistiky

Petícia proti výstavbe polyfunkčnej stavby na Tematínskej ulici pri Veľkom Draždiaku v mestskej časti Bratislava – Petržalka

Vytvorené: 2020-11-17 Štatistiky

POVINNOSŤ UVÁDZAŤ VAROVANIE NA PRESLADENÝCH POTRAVINÁCH, ŽE NIE SÚ VHODNÉ PRE ĽUDÍ S OBEZITOU A NADVÁHOU

Vytvorené: 2023-08-10 Štatistiky

Znovuzavedenie vrecového zberu raz za dva týždne v Bratislave!

Vytvorené: 2023-07-17 Štatistiky

Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín (ďalej len „DONsP“)

Vytvorené: 2021-09-13 Štatistiky

Petícia za zrušenie protiústavných protiepidemických opatrení

Vytvorené: 2021-07-02 Štatistiky

Totálny zákaz chovu psov v rómskych osadách

Vytvorené: 2021-06-04 Štatistiky

Nerobme v Hronci smetisko

Vytvorené: 2021-03-20 Štatistiky

Petícia za zákaz psov v osadách na celom území Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2021-01-17 Štatistiky

Záchrana mliečneho automatu v Bratislave na Borskej 1, Karlova Ves

Vytvorené: 2021-01-07 Štatistiky

Petícia za dostupnosť sociálnej služby - verejné špecializované zariadenia pre autistov.

Vytvorené: 2020-11-21 Štatistiky