Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zachovanie svadieb do 150 ľudí.

Touto petíciou žiadame premiéra Slovenskej republiky, hlavného hygienika a všetkých ktorí rozhodujú o protipandemických opatreniach na území Slovenskej republiky, aby prehodnotili svoj zámer od 1. 10. 2020 zakázať svadby nad 30 ľudí. Máme za to, že za dodržaní určitých nariadení (častá dezinfekcia priestorov, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest počas sobáša, ...) dokážeme zmenšiť riziko prenosu nákazy. Ďalej uvádzame ako dôvod fakt, že na svadbe sa zúčastňujú rodinní príslušníci a

Vytvorené: 2020-09-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 28635 28242
30 dní 89 87

Petícia  za zachovanie oddychovej zóny  a za vybudovanie parkovej zelene s lavičkami v Komárne

Prosíme občanov, aby petíciu podpísali, nakoľko zeleň na mestských sídliskách má pozitívny vplyv na naše fyzické a duševné zdravie a je ich čoraz menej. (po podpísaní petície nezabudnite klinkúť na potvrdzujúci mail vo Vašej e-mailovej schránke). Petícia je zameraná proti snahe mesta zlikvidovať oddychovú zónu v meste Komárno, medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho a tam vybudovať obytné domy aj proti vôle občanov danej lokality. Majitelia nehnuteľností v danej lokalite nemali možnosť sa

Vytvorené: 2020-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 83 81
30 dní 83 81

Petícia za zachovanie prezenčného štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove

Touto petíciou vyjadrujeme podporu rozhodnutiu rektora a celého vedenia Prešovskej univerzity v Prešove viesť vzdelávanie na našej alma mater prezenčným spôsobom za zachovania prísnych hygienických podmienok.  Sme presvedčení, že osobné vzdelávanie nenahradí dištančná výučba, a jej preferovanie sa nevyhnutne výrazne negatívne prejaví na rozvoji nielen vedy, ale celej spoločnosti, a to už v najbližších mesiacoch. Dištančnú výučbu sme si vyskúšali v minulom semestri, a je jasné, k čomu to viedlo -

Vytvorené: 2020-10-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 83 83
30 dní 83 83

Odvolanie premiera a vlady.

Potvrdit peticiu za odvolanie premiera a jeho vlady za neschopnost a klamanie obyvatelov SR.

Vytvorené: 2020-04-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 289 272
30 dní 69 67

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR My, dolupodpísaní občania, zásadne nesúhlasíme s dovozom, spracovávaním a úpravou rádioaktívnych odpadov (ďalej ako „RAO“) zahraničného pôvodu (t.j. nepochádzajúcich zo Slovenskej republiky) na území Slovenskej republiky. Tento nesúhlas vyjadrujeme pre všetky kategórie zahraničného RAO, aj nízko a veľmi nízko aktívny RAO, a všetky formy jeho spracovania, obzvlášť spaľovanie. Pritom sme si vedomí, že po spracovan

Vytvorené: 2019-12-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2803 2774
30 dní 68 67

Petícia za práva občanov so získanou imunitou na COVID 19

Žiadame, aby parlament Slovenskej republiky schválil zákon na ochranu práv občanov so získanou imunitou na vírus COVID 19 v nasledovnom znení: Pre účely zákona nie je rozdiel medzi formou, akou občan získal imunitu na vírus COVID 19. Nerozlišuje sa teda, či imunitu získal prekonaním ochorenia spôsobeného vírusom COVID 19, alebo imunitu získal vakináciou. Oba spôsoby sú si pred zákonom rovné Na občana, ktorý získal imunitu na vírus COVID 19 sa pozerá ako na osobu, ktorá nemôže ochorenie COVID 19

Vytvorené: 2020-10-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 67 64
30 dní 67 64

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón  podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.   My, dole podpísaní obyvatelia Ivanky pri Dunaji, Zálesia, Bernolákova a okolitých obcí, žiadame Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o prehodnotenie rozpracovanej štúdie „Prepojenie ciest I/61 a  D4“, v ktorej zásadne NESÚHLASÍM

Vytvorené: 2020-09-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 2128 2113
30 dní 65 64

Úprava terénu na Latorickej ul. v Bratislave - ZASTAVENIE výstavby pumptrackovej dráhy

My, dolu podpísaní občania, a najmá obyvatelia Latorickej ulice žiadame, aby sa IHNEĎ zastavila výstavba plánovanej pumptrackovej dráhy. Pred  jej výstavbou na Latorickej ulici v Bratislave žiadame, aby sa vopred viedla komunikácia s dotknutými obyvateľmi  priľahlej oblasti v dôsledku výrazneho zhoršenia kvality života. Dôvody, ktoré nás vedú k tejto požiadavke, sú nasledovné: - premena sa nezakladá na uzemnom pláne Podunajských Biskupic o ktorých paradoxne nerozhoduje Stavebný úrad Podunajské B

Vytvorené: 2020-10-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 63
30 dní 63 63

Petícia za zrušenie prezenčnej formy výučby na vysokých školách

Śtudenti vysokých škôl vyzývajú vedenia skôl, ako aj Ministerstvo školstva, vedy a výskumu o zavedenie distančnej formy výučby na všetkých vysokých školách vrámci územia Slovenska. Dôvodom našej žiadosti je zvyšujúci sa počet nakazených ľudí ochorenie Covid-19. Internáty nie sú pre študentov bezpečným miestom pre pobyt, tak isto aj cestovanie za štúdiom prostredníctvom hromadnej dopravy.  Napriek tomu vedenia vysokých škôl neberú ohľad na zvyšujúci sa počet nakazených a ohrozujú tak zdravie svoj

Vytvorené: 2020-10-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 63 62
30 dní 63 62

Petícia za demisiu Igora Matoviča

Žiadam o demisiu predsedu vlády Igora Matoviča pre zavádzanie praktík totalitarizmu a klamstvá voči obyvateľom (napr. Matovičovým tzv. "DOBROVOĽNÝM" testovaním proti covid-19 so zatiahnutím armády a polície).

Vytvorené: 2020-10-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 61 61
30 dní 61 61Facebook