Petícia za trvalé vyňatie vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky a občania krajín Európskej únie, žiadame Vládu Slovenskej republiky, ako aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby došlo k udeleniu trvalej výnimky, respektíve trvalému vyňatiu vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel.

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, stanovil, že všetky vozidlá katégorie L (a teda aj vrátane všetkých motocyklov) musia byť prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke, pričom došlo k odkladu o 10 rokov pre kategóriu L1e podľa § 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (t.j. do konca roka 2022).

Povinnosť evidencie vozidiel kategórie L1e považujeme za zbytočnú (nakoľko každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie), ba dokonca šikanóznu až diskriminačnú, nakoľko povinnosť evidencie vozidiel sa nevzťahuje na elektrické kolobežky, elektrické bicykle, elektrické samovyvažovacie vozidlá a dokonca ani na bicykle s prídavným motorom (motorový bicykel), pričom všetky vyššie spomenuté dopravné prostriedky dosahujú podobnú, niekedy aj vyššiu maximálnu rýchlosť ako vozidlá kategórie L1e. 

PS: Nepodpisujte cez e-mail@seznam.cz alebo e-mail@tiscali.cz (notifikácie na tieto emaily nechodia.) Odporúčame podpisovať cez e-mail@gmail.com 


Mgr. Ondrej Rapavý    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Ondrej Rapavý na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...