Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Viac umenia do Domu umenia

Onedlho uplynú dva roky od vzniku Kunsthalle Bratislava a poldruha roka od vernisáže prvej výstavy. Nastal čas na zhodnotenie, čo zmena priniesla našej kultúre.   V roku 2013, v poslednom roku pred začiatkom činnosti Kunsthalle Bratislave ( KHB ), sa uskutočnili v Dome umenia okrem iného tieto výstavy – Socha a objekt, Mesiac fotografie, BIB, BinderFresh, Stano Masár, Radovan Čerevka, Mária Čorejová, Czech Press Photo, Magisterské diplomové práce, Ars Salutem, Ján Triaška, Identifikačný kód Slov

Vytvorené: 2016-01-12 Štatistiky

Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice

My, podpísaní občania z regiónu Liptova žiadame, aby mesto L. Mikuláš prijalo zmenu územného plánu mesta v takom znení, ktorá neumožní v budúcnosti v katastri mesta výstavbu žiadneho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu anaeróbnym procesom (tzv. bioplynovú stanicu). Uvedená zmena územného plánu by bola dostatočnou zárukou pre občanov, že nebude možné v katastri mesta postaviť takéto zariadenie. Poslanci mestského zastupiteľstva 4.2.2016 prijali ako VZN Koncepciu rozvoja m

Vytvorené: 2016-05-09 Štatistiky

Petícia za vystúpenie z Európskej únie

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame prezidenta Slovenskej republiky, aby vyhvyhlásilreferendum s nasledovnými otázkami:1. Súhlasite s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie?2. Súhlasíte s tým, aby bol islam v Slovenskej republike vyhlasený za ideológiu smerujúcu k potláčaniu   práv a slobôd občanov?

Vytvorené: 2015-09-10 Štatistiky

Výzva za transparentú a férovú komunikáciu samosprávy v Trenčíne

  Na základe zverejnených informácií o zmene parkovacej politiky Mesta Trenčín vyzývam primátora mesta Richarda Rybníčka k transparentnosti, konštruktívnosti a férovosti v komunikácii s verejnosťou. Mesto na svojej webstránke zverejnilo pozvánku na verejnú prezentáciu novej parkovacej politiky (http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000297998/Pozvanka%20parkovanie.pdf). Paralelne s tým prenikli na verejnosť kusé informácie, ako by pravidlá a ceny parkovania mali vyzerať po novom. Vyvolali b

Vytvorené: 2016-04-22 Štatistiky

Petícia za zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Banská Štiavnica, člen siete

Svojím podpisom potvrdzujem, že nesúhlasím so zatvorením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Banská Štiavnica, člen siete nemocníc Svet zdravia., ktoré je rozhodnutím Penta Investments plánované ku dňu 1.6.2015.  

Vytvorené: 2015-02-16 Štatistiky

Zastavme tazbu dreva v Pezinku a Limbachu

Toto su lesy kde sme vyrastali,su to lesy kam chceme chodit so svojimi blizkymi su to nase "pluca" neberte nam ich.Kazdy rok je menej a menej hub,zvieratka chodia blizsie k nasim obydliam lebo im berieme ich domov.... Prosime aj za tych ktory to povedať nevedia nechajte ich ŽIŤ 

Vytvorené: 2016-11-07 Štatistiky

Súhlas s návrhom na zvolanie MVZ PPZNSUB

Súhlas s návrhom na zvolanie MVZ PPZNSUB podľa Stanov združenia článok 4 ods. 4.1.2

Vytvorené: 2016-08-27 Štatistiky

Lunterov ranč, nezisková organizácia

My, dolu podpísaní návštevníci Lunterovho ranča, svojím podpisom vyjadrujeme prianie, aby sme mohli naďalej využívať pri svojich akciách na pódiu reprodukovanú hudbu a mikrofón. Prispieva nám to k dokresleniu dobrej zábavy, pohody a oddychu. Túto petíciu spisujeme na obranu pre opakovanými hláseniami na Mestskú políciu 1 suseda, že ho táto hudba ruší, aj napriek tomu, že jeho dom je vzdialený od pódia viac ako 200 m a nočný kľud dodržiavame.

Vytvorené: 2016-06-25 Štatistiky

Vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie (SLOVXIT)

Európa, sa po rozhodnutí Veľkej Británie ocitla na rázcestí. Začínajú sa ozývať ďalšie a ďalšie hlasy z mnohých krajín Európy, či už sa jedná o Taliansko, Holandsko alebo Švédsko , ktoré volajú po vystúpení z Európskej únie. Tento rázny krok je prvou kockou domina, ktorá bola zhodená. Môžeme nasledovať krajinu, ktorá bola obrovskou veľmocou a podniknúť kroky, vďaka ktorým nás blížiaci kolaps nezasiahne v plnej miere... alebo môžeme vyčkávať  a nechať sa zmiesť lavínou, ktorá bude nasledovať. Úni

Vytvorené: 2016-06-24 Štatistiky

Tatranský pohár 2016 NIE v Spišskej Novej Vsi

Zápasy Tatranského pohára v hokeji patria do Popradu a nie do SNV!

Vytvorené: 2016-07-22 Štatistiky

POTREBUJEME MATERSKÚ ŠKOLU V SENCI

Milí rodičia, v našom krásnom meste Senec sa počet neprijatých detí do materkých škôl zvyšuje, resp. každoročne je počet záujemcov mnohonásobne vyšší ako povoľujú kapacity. Deti, ktorým zle vychádzajú roky sú jeden rok na prijatie do škôlky "malé", ale na ďalší rok zase "veľké". Deti potrebujú kolektív a mnoho mamičiek už nevie svojim deťom vytvoriť priestor a podmienky tak, ako by sa vyvíjali v kolektíve, kde budujú svoje prvé kamarátska, svoje väzby na pani učiteľky a ostatný personál, v škôlk

Vytvorené: 2016-06-28 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE GALANTSKÝCH NOVÍN

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Galanta, prostredníctvom tejto petície žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Galanta, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a pridelili finančné prostriedky na vydávanie Galantských novín z rozpočtu mesta na rok 2016 a zároveň prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zabezpečí zachovanie tohto periodika pre občanov Galanty aj v budúcnosti. Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov.   ______________

Vytvorené: 2016-02-26 Štatistiky

Peticia za dostavbu polikliniky ZH

My, podpísaní občania Slovenskej republiky a obyvatelia okresu Žiar nad Hronom, žiadame predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), aby rešpektoval schválené uznesenie poslancov Zastupiteľstva BBSK ohľadom predaja dlhoročne nevyužívaného plánovaného nemocničného pavilónu B v Žiari nad Hronom. Cieľom tohto predaja je dostavba spomínaného pavilónu a možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť pre širokú verejnosť v priestoroch, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám, tiež umožní rozvoj a

Vytvorené: 2016-07-14 Štatistiky

Otvorený list európskych autorov knižných

Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)   Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!       Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe. Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporila vznik „jednotného digitálneho trhu“. Oslabiť autorské právo by znamenalo podkopať zdroj trhu s ele

Vytvorené: 2015-10-26 Štatistiky

* * * ZA POVINNÉ KVOTY PRE MIGRANTOV VYSTÚPENIE SR Z EÚ. * * *

                     Za to, že boli schválené povinné kvoty pre utečencov žiadame, aby SR zvážila vystúpenie SR z EÚ.          A žiadame všetkých europoslancov za SR, aby sa na protest proti povinným kvotam pre migrantov vzdali mandátov. Všetci. Alebo nech na protest nechodia na schôdze EP a jeho orgánov až do zrušenia povinných kôt pre migrantov.      Alebo nech odmietnú hlasovať v EP až do zrušenia povinných kôt pre utečencov. Alebo nech SR odmietne usporiadať najbližšie voľby do EP a nech bud

Vytvorené: 2015-09-22 Štatistiky

VÝZVA K VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ja, dolu podpísaný obyčajný občan Slovenskej republiky, obraciam sa na vládu so žiadosťou zaradiť do učebného plánu stredoškolákov povinnú návštevu miesta sociálnej samovraždy (s obesenou osobou, s osobou rozsekanou vlakom, s osobou vyskočenou z okna a pod.) a miesta nocľahu bezdomovca kdekoľvek na Slovensku. A žiadame aby na túto aktivitu vláda vyčlenila finančné prostriedky. Okamžité zavedenie takéhoto opatrenia považujem za potrebné z dôvodu nárastu sociálnych samovrážd a počtu bezdomovcov h

Vytvorené: 2016-04-22 Štatistiky

Petícia za zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Banská Štiavnica, člen siete

Svojím podpisom vyjadrujem nesúhlas so zrušením Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia V Banskej Štiavnici, ako aj s premiestnením oddelenia do Nemnocnice v Žiari nad Hronom, plánované na 1.4.2016 Zároveň svojím podpisom potvrdzujem moju dobrú skúsenosť s Gynekologicko-pôrodníckym oddelením v Banskej Štiavnici. 

Vytvorené: 2016-03-18 Štatistiky

Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY

My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu:Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III. svetovej vojny, ohrozujúc tak samotnú existenciu ľudstva. Chceme ochrániť životy našich rodín v našich

Vytvorené: 2015-09-08 Štatistiky

Verejnosť za odvahu

                            VEREJNOSŤ ZA ODVAHU   --- česká verze následuje Otvorený list Jeho Svätosti dalajlámovi, prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, podpredsedníčke Národnej rady SR Lucii Ďuriš Nicholsonovej, podpredsedovi Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janovi Bartoškovi, podpredsedníčke Senátu Parlamentu ČR Miluši Horskej, vicepremiérovi vlády ČR Pavlovi Bělobrádkovi a ministrovi kultúry ČR Danielovi Hermanovi     V dňoch 16.-18. októbra 2016 dostali Slovensko a Česká republika vzá

Vytvorené: 2016-10-27 Štatistiky

Ochrana slovenských lesov

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme nesúhlas s vývozom dreva zo Slovenskej republiky. Podobne nesúhlasíme so živeľnou nekontrolovanou ťažbou dreva na území Slovenskej republiky. Drevo je prírodným bohatstvom našej krajiny. Poľsko, Rakúsko a iné krajiny dotujú dovozcov dreva s cieľom chrániť svoje lesy. Vyťažené drevo by malo byť spracovávané na území Slovenskej republiky, čím sa zvýši zamestnanosť a životná úroveň obyvateľov podhorských miest a obcí. Vyzývame Vládu Slove

Vytvorené: 2016-10-16 Štatistiky