Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

* * * * * * P E S NIE JE V E C !!! * * * ......................

                        Podľa koho pes nie je vec, ale živý tvor mal by podporiť túto petíciu.    Pes nie je vec, ani žiadne zviera nie je vec.       Žiadame poslancov NR SR, aby podporili návrhy zákonov, podľa ktorých zviera nie je vec.     Hlavne návrh zákona, ktorým sa doplna zákon č.40/1964 Zb. Občianský zákonník, parlamentná tlač ČPT 260., návrh zákona,ktorým sa mení a doplna zákon č. 282/2002 Z.z., parlamentná tlač ČPT 261.       Ako môže vec zaútočiť?            Ako môže vec dýchať?      

Vytvorené: 2015-01-19 Štatistiky

ZA ZACHOVANIE ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY PRE RÓMSKE KOMUNITY

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE RÓMSKE KOMUNITY, JEJ PORADNÉHO ORGÁNU RIADENÉHO FUNDOVANÝM REPREZENTANTOM RÓMSKEJ MENŠINYpodľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisovTouto petíciou žiadame Vládu Slovenskej republiky: - zachovať poradný úradu vlády SR orgán pre riešenie rómskej problematiky,   vymenovať na tento post fundovaného odborníka z radov rómskej komunity- aby riešenie rómskej problematiky nespadalo pod gesciou maďarskej

Vytvorené: 2016-04-03 Štatistiky

Výzva k porozumeniu a komunikácii.

Výzva k porozumeniu a komunikácii, týkajúca sa preloženia kňaza Karola Moravčíka z farnosti Devínska Nová Ves.  Šíria sa správy o odsunutí kňaza Karola Moravčíka z farnosti Devínska Nová Ves. My, podpísaní signatári tejto výzvy, by sme chceli k situácii vyjadriť naše obavy a zverejniť náš postoj. Ľudský a empatický prístup Karola Moravčíka, správcu farnosti v Devínskej Novej Vsi v Bratislave a jeho všeobecne známe pozitívne širšie pôsobenie, dodnes pomohlo mnohým v hodnotovom hľadaní, v životnýc

Vytvorené: 2016-07-05 Štatistiky

Záchrana Súkromnej materskej skoly Centra pre rodinu v Poprade

Petícia za záchranu Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu v meste Poprad My, rodičia a občania Popradu a Slovenskej republiky, sa obraciame na predstaviteľov mesta Poprad ako vlastníka priestorov, v ktorých je prevádzkovaná Súkromná materská škola Centra pre rodinu, so žiadosťou o zachovanie existencie tejto škôlky v terajších priestoroch na Tajovského ulici 3015/20. Zároveň žiadame o úpravu súčasnej nájomnej zmluvy, aby sa vytvorila stabilnejšia právna situácia pre našu materskú školu. Už

Vytvorené: 2016-01-29 Štatistiky

Pohotovosť v Šamoríne

PETÍCIA Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova.     My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Šamorín ako aj samosprávy obcí Horného Žitného ostrova a všetky orgány územnej samosprávy a štátnej správy príslušné vo veci rozhodnúť zaoberali problémom zachovania dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádo

Vytvorené: 2016-11-22 Štatistiky

PROTI VÝRUBU STROMOV NA WATSONOVEJ ULICI V KOSICIACH

PETÍCIA PROTI VÝRUBU STROMOV NA WATSONOVEJ ULICI V KOŠICIACHPetičný výbor predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na ulici Watsonova v Košiciach v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Touto petíciou žiadame príslušné orgány štátnej správy a samosprávy, a to najmä:· Mesto Košice (aj ako stavebný úrad a ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody),· Mestskú časť Košice – Sever,· Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti

Vytvorené: 2016-04-06 Štatistiky

ZOO Bojnice ZATVORIT

Po Tom co zastrelili tohto medvedika, Nech sa cely personal v zoo Bojnice hanbi

Vytvorené: 2016-07-22 Štatistiky

Otvorený list predstavenstvu Národnej rady a jej poslancom

Otvorený list predstavenstvu NR a poslancom NR Slovenskej republiky. Výzva! My občania Slovenskej republiky týmto otvoreným listom vyzývame predstavenstvo Národnej rady a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby okamžite prejednali a zastavili prieskumné vrty spoločnosti Alpine Oil and Gas s. r. o. v lokalitách Smilno a Oľka a ďalších nimi vytypovaných oblastiach. Dnes keď sú v mnohých krajinách prieskumné vrty aj ťažba bridlicového plynu zakázané nakoľko výrazne znehodnocujú životné p

Vytvorené: 2016-06-20 Štatistiky

IRON MAIDEN, SÁM SI VYPI SVOJE JEDY!

Nechceme metalových bohov na Slovensku!   Dňa 6. júla 2016 príde na Slovensko heavymetalová skupina Iron Maiden. Našu krajinu zatemňuje plagátmi a bilboardami, ktoré zobrajujú démonické postavy a satanistické výjavy. Tieto a podobné prejavy satanizmu vo svojej podstate urážajú Boha – Pána Ježiša Krista, sú pohoršením pre kresťanov a ničia citlivosť svedomia najmä detí. NIE! Koncertu IRON MAIDEN v Hričove 6.7.2016 NIE! démonickým obrazom a ich vystavovaniu na verejnosti! NIE! Propagácii temnoty  

Vytvorené: 2016-06-17 Štatistiky

Chceme v Rači nový park, nie ďalšiu bytovku!

Mgr. Peter Pilinský, starosta Mestskej časti Bratislava - Rača Poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Rača JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Poslanci mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy     Petícia: Chceme v Rači nový park, nie ďalšiu bytovku!   Petičná výzva starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača, primátorovi a poslancom zastupiteľstva Bratislavy na získanie pozemkov evidovaných v registri „C“, číslo parcel

Vytvorené: 2016-01-05 Štatistiky