PETÍCIA ZA ZACHOVANIE GALANTSKÝCH NOVÍN

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Galanta, prostredníctvom tejto petície žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Galanta, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a pridelili finančné prostriedky na vydávanie Galantských novín z rozpočtu mesta na rok 2016 a zároveň prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zabezpečí zachovanie tohto periodika pre občanov Galanty aj v budúcnosti. Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov.

 

______________________________________________________________________________________

Členovia petičného výboru:  Mgr. Martin Bača, Sídl. JAS 935/4, 924 01 Galanta; Mgr. Juraj Bača, Sídl. SNP 996/9, 924 01 Galanta, nar. 22.12.1970;   Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Martin Bača, Sídl. JAS 935/4, 924 01 Galanta

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.


Martin Bača, Juraj Bača    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martin Bača, Juraj Bača na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook