VÝZVA K VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ja, dolu podpísaný obyčajný občan Slovenskej republiky, obraciam sa na vládu so žiadosťou zaradiť do učebného plánu stredoškolákov povinnú návštevu miesta sociálnej samovraždy (s obesenou osobou, s osobou rozsekanou vlakom, s osobou vyskočenou z okna a pod.) a miesta nocľahu bezdomovca kdekoľvek na Slovensku. A žiadame aby na túto aktivitu vláda vyčlenila finančné prostriedky.

Okamžité zavedenie takéhoto opatrenia považujem za potrebné z dôvodu nárastu sociálnych samovrážd a počtu bezdomovcov hlavne medzi staršími ľuďmi na Slovensku. Je nutné voči tomuto problému okamžite zakročiť a je nutné začať poznaním dôsledkov a prevenciou. Prevencia je najľahší, najjednoduchší a najlacnejší spôsob ako predchádzať sociálnym samovraždám a bezdomovectvu.

Som presvedčený, že takéto opatrenie, ktoré umožní žiakom stredných škôl vidieť na vlastné oči hrôzy sociálnej samovraždy a života bezdomovca prispeje k eliminácií života na dlh, korupcie, zameriavania sa na materializmus, rozkrádania verejných financií, volenia skorumpovaných a bezcharakterných osôb do NR SR a ostatných foriem ekonomického a sociálneho extrémizmu a intolerancie na Slovensku.