Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zmenu v školskom stravovaní.

Poznatky o stravovaní dosahujú výrazných zmien, a predsa naše deti v školách a predškolských zariadeniach jedia to isté ako tam jedávali ešte ich starí rodičia. Dieťa, ktoré trávi väčšinu času v škole, je odkázané na školskú jedáleň, inak by ostalo hladné až do večera. Detí alergických na laktózu, lepok, a iné zložky bežnej stravy, ponúkanej stravovacími zariadeniami pribúda. Takisto, je stále viac tých, ktoré odmietajú jesť mäso z rôznych opodstatnených dôvodov, ale nemajú možnosť výberu. Cieľo

Vytvorené: 2014-04-10 Štatistiky

"Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte"

PETÍCIA vyhlásená  sestrami  a pôrodnými  asistentkami       V Bratislave, 15.1.2014   Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek       "Vedenie komory - zachráňte komoru, odstúpte,  nekandidujte"   My, registrované sestry a pôrodné asistentky, členky/členovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v súlade so zákonom (komora plní aj úlohy preneseného výkonu verejnej správy), využívajúc svoje petičné právo, sa obraciame na najvyšší orgán komory - snem  a žiadame, ab

Vytvorené: 2014-01-15 Štatistiky

Petícia na zrušenie nástrojov psychiatrie na územi SR

Týmto žiadame pána prezidenta, vládu a poslancov NR SR o začatie vyšetrovania používania nástrojov psychiatrie na území SR a ich následné zastavenie, z dôvodu, že lieky, ktoré používa psychiatria majú nežiadúce účinky smrť. Taktiež z dôvodu, že používanie elektrických šokov, klietok je nehumánne. Žiadame prešetriť aj oblasť porušovania ľudských práv tejto oblasti a oboznámenie sa s dôvodmi, prečo v Taliansku zatvorili v roku 2011 posledné 3 psychiatrické ústavy, prečo Švajčiarska vláda dala pod

Vytvorené: 2014-05-13 Štatistiky

Lieskovská a zvolenská protispalovňová petícia

1. Proti výstavbe zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov v k.ú. Lieskovec, Lieskovská cesta firmou eMTrade v snahe zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu životného prostredia; 2. Proti výstavbe ďalších prevádzok na spracovanie, resp. zhodnocovanie odpadov, výroby energie, a iných priemyselných prevádzok ,ktorých súčasťou sú nové stredné a veľké zdroje znečistenia ovzdušia v katastrálnych územiach Lieskovec a Zvolen; 3. Za prijatie strategických dokumentov a programového riešenia obecným a mests

Vytvorené: 2014-02-17 Štatistiky

Odmietame trestné stíhanie pána Klányiho a Chlebíka

V budove Okresného súdu Bratislava I, sú od 21.5.2014 zadržaní a väzobne stíhani Juraj Chlebik a Jozef Klányi , ktorí napísali na budovu Národnej Rady SR nápis "1% " sprayom, za čo im hrozí odňatie SLOBODY v trvaní 3-8 rokov pre poškodzovanie verejného majetku! Odmietame trestné stíhanie ľudí za uplatňovanie práv, ktoré deklaruje Ústava SR Čl.32 "Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tej

Vytvorené: 2014-05-30 Štatistiky

Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre LGBTI

Žiadam všetkých, aby podpísali aj tuto petíciu. http://www.zakrestanske.sk/LGBTUV   Vážený pánJán RichterministerMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRŠpitálska 6-8Bratislava 816 43Na vedomie:Robert Ficopredseda vlády SRÚrad vlády SRNámestie slobody 1813 70 BratislavaMiroslav LajčákministerMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostíHlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37Bratislava, 12.10. 2013Vec: Otvorený list pre Zrušenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodo

Vytvorené: 2013-10-12 Štatistiky

zabrante odstraneniu dukelskeho pamatniku,je to urazka obeti

Dobre si obzrite tento pamätník na Dukle, lebo v takejto podobe ho vidíte naposledy. Vojenský historický ústav, pod ktorého táto národná kultúrna pamiatka patrí, rozhodol o odstránení tohto známeho bronzového súsošia z roku 1964 ŽALUJEM, na ktorom matka ďakuje ruskému vojakovi za oslobodenie a žaluje za príkoria a utrpenie spôsobené fašizmom. Oficiálne zdôvodnenie je, že "tento pamätník tam pôvodne nebol", ale miestni ľudia to dávajú do súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou. Pamätník ma

Vytvorené: 2014-09-27 Štatistiky

Petícia za znovuotvorenie autobusovej zastávky v meste Michalovce

  Dňa 1.júla 2014 bola v meste Michalovce zrušená "stará rokmi zaužívaná" autobusová stanica v meste (pri kostole).   Bola vybudovaná nová autobusová stanica na Železničnej stanici, ktorá  je od mesta vzdialená hodný kus. Nevyhovuje starým občanom, žiakom ani ľuďom dochádzajúcim do práce.   Argumenty mesta, že chce odbremeniť komunikácie, že chce vybudovať oddychovú zónu, ktorá tam bola už v roku 1917, si myslím že v dnešnej dobe neobstoja. Veď ak sa chceme vrátiť do roku 1917, tak začnime použí

Vytvorené: 2014-09-18 Štatistiky

Otvorený list primátorovi Novej Bane ohľadne festivalu Gothoom

Vážený pán primátor! Obraciame sa na Vás vo veci pripravovaného festivalu Gothoom Open Air Fest 2014. Chceme vyjadriť znepokojenie ohľadne jeho realizácie v Novej Bani. Dôvodom je zamýšľaná účasť kapiel, ktoré verejne propagujú násilie, sexuálnu zvrátenosť a v ich vystúpeniach dochádza k znevažovaniu náboženských symbolov. Vzhľadom na veľké množstvo negatívnych ohlasov k podujatiu sme sa rozhodli v mene novobanskej mládeže Vás na tieto skutočnosti upovedomiť. Zároveň Vás vyzývame, aby ste z Vaše

Vytvorené: 2014-06-09 Štatistiky

Petícia za vyvodenie osobných dôsledkov za prehratý súdny spor

My, dole podpísaní občania mesta Snina, požadujeme okamžité a bezpodmienečné odvolanie funkcionárov mesta Snina, ktorí sú zapletení do kauzy Skládka TKO. Nesúhlasíme s tým, aby o budúcom smerovaní mesta rozhodovali Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina, Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór mesta Snina a JUDr. Ján Palovčík, vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Snine. Sme presvedčení, že za konanie, ktoré viedlo k uvaleniu dlhodobého bremena na občanov mesta Snina, sú vyššie menovaní n

Vytvorené: 2014-12-11 Štatistiky