Za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

Petícia občanov

 Za zachovanie parkov pri Justičnom paláci

Chceme zamedziť výstavbe podzemnej garáže na verejných plochách zelene pri Justičnom paláci

 

Verejné plochy zelene s parkovou úpravou, stromami a fontánami, ktoré roky slúžia občanom žijúcim v mestskej štvrti v okolí Justičného paláca považujeme za hodnotu, ktorú treba chrániť a zveľaďovať. Plánovaná realizácia stavby hromadnej podzemnej garáže by bola v rozpore so záujmami ochrany životného prostredia a mestskej zelene, ako aj so záujmami občanov. Takéto živelné budovanie podzemných garáží, zahusťovanie mesta automobilovou dopravou a znižovanie kvality života a životného prostredia (hlukom, prachom a emisiami) je proti akejkoľvek logickej stratégii a pôsobí protichodne s modernými trendmi v zahraničí.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 25.9.2014 prenájom týchto verejných plôch zelene na 25 rokov bez toho, aby sa o tom občania vôbec dozvedeli. Takýto investičný zámer nebol vôbec prerokovaný s verejnosťou, kde by sa mohli občania vyjadriť,  prezentovať svoje návrhy, požiadavky a dozvedeli by sa aspoň základné podrobnosti zámeru.  

Nesúhlasíme, aby takýmto spôsobom zanikla prirodzená verejná zeleň a parky. Argumentácia a presvedčovanie, že bude obnovená na streche garáže, je hrubo zavádzajúca. Kvalitná parková zeleň na reálnej pôde je neporovnateľná so zeleňou v substráte na streche podzemnej garáže, ktorá produkuje teplo, emisie, prach a hluk. Máme skúsenosť so strechou podzemnej garáže na námestí M. Benku. Stromy pravidelne vysychajú, permanentne sa vysádzajú nové malé globózne stromčeky, ktoré po čase takisto vyschnú. Podzemné garáže neprimerane zahustia dopravu v tejto štvrti, zvýšená premávka zníži bezpečnosť občanov na komunikáciach. (Viac informácii na: www.bao.sk , Facebook: Bratislava otvorene)

Preto žiadame:

-       primátora, aby nepodpisoval uznesenie MsZ a následne zmluvu o prenájme

-       aby parky pri Justičnom paláci zostali zachované vo svojom prirodzenom a prírodnom stave

-       aby sa nerealizovala výstavba hromadnej podzemnej garáže v parkoch pri Justičnom paláci

Petičný výbor:

  1. PhDr. Daniela Vančová, Justičná 5, 811 07 Bratislava, kontaktná osoba
  2. JUDr. Miloš Hrúzik, Cyrilova 1, 821 08 Bratislava
  3. Ing. Matej Vagač, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, matej.vagac@gmail.com

 

Pomôžte, prosím, šíriť túto petíciu! Vyplnenú petíciu zašlite kontaktnej osobe. Ďakujeme.

 


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook