Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE BYTOVÉHO DOMU NA SVRČEJ ULICI

Petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na Svrčej ulici v Bratislave pod názvom „Bytový dom Svrčia ulica“. Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „Bytového domu Svrčia ulica“ v kat. úz. Karlova Ves ako aj upozornenie príslušných úradov na dôležitosť ich rozhodovania, nakoľko realizáciou navrhovanej stavby „Bytového domu Svrčia ulica“ by sa miestne pomery závažným spôsobom zmenili, negatívne by sa ovplyvnil život osôb bývajúcich v okolí, znížila by sa hodnota nehnuteľnosti osô

Vytvorené: 2014-05-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 69 69
2014 64 64

PRESAĎME SPOLOČNE VLÁDU OBČANOV

Toto nie je petícia, adresovaná vláde, či parlamentu, či akéjkoľvek štátnej inštitúcii ! V tejto petícii OBČANIA VYZÝVAJÚ OBČANOV. Ja, občan Slovenskej republiky, svojím podpisom sa hlásim k myšlienkam "UHROVECKEJ DEKLARÁCIE", ktorá vznikla z iniciatívy skupiny občanov a bola podpísaná dňa 17. novembra 2010 v Uhrovci, v rodisku Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. UHROVECKÁ DEKLARÁCIA sa stala východzím dokumentom pre program politickej strany PRIAMA DEMOKRACIA, ktorej jediným cieľom je, presadi

Vytvorené: 2014-07-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 74 73
2014 60 59

Návrat Slovenskej republiky na súťaž Eurovision Song Contest 2015

Rozhlas a televízia Slovenska je verejná a nezávislá inštitúcia, kde občan SR mesačne platí koncesionárske poplatky, čiže RTVS je televízia verejná a mala by brať ohľad na náročného diváka. Touto petíciou prosíme o oživenie a zachovanie súťaže Eurovision Song Contest na obrazovkách našej, verejnej televízie a návrat k vysielaniu v roku 2015.

Vytvorené: 2014-02-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 74 60
2014 60 47

Petícia za zakázanie reklám s vianočným motívom pred 6. decembrom

My dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky vyjadrujeme pohoršenie nad vysielaním reklám s vianočným motívom pred 6. decembrom. Vyzývame preto Radu pre vysielanie a retransmisiu a vládu SR aby pristúpila k regulácií reklám aj na základe ich obsahu v rámci ročných období resp. sezón. Aby zakázala vysielanie reklám s vianočným motívom pred 6. decembrom.

Vytvorené: 2014-11-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 60 60
2014 59 59

Modré z neba

Petícia za návrat Modrého z neba na televízne obrazovky!

Vytvorené: 2014-01-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 61 53
2014 59 51

Petícia za presunutie (zrušenie) súkromných slovenských TV staníc

Chcete, aby jedna televízia (JOJ) rozhodovala o tom, či bude alebo nebude na slovensku aj PRIMA, NOVA a iné české stanice? AK ste odpovedali NIE, čítajte ďalej... { prečítaj si článok o čo ide }   V posledných mesiacoch sa stretávame s nenažranosťou slovenských súkromných (komerčných) televízií, ktoré sa snažia "diktovať" divákom nielen programovú štruktúru, ale aj stanice, ktoré môžu a nemôžu sledovať. Dôkazom o tom je nielen článok o pokuse zažalovať české televízie za vysielanie na slovensku

Vytvorené: 2014-07-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 723 713
2014 58 58

STOP "kogeneračným jednotkám" firmy Lycos - Trnavské sladovne

Dňa 29.4.2014 bude na rokovaní mestského zastupiteľstva prerokovaný návrh na zmenu územného plánu, kde firma LYCOS - Trnavské sladovne plánuje osadiť dve kogeneračné jednotky so spalovaním plynu len niekoľko desiatok metrov od obytných domov a nemocnice. Namiesto výsadby izolečnej zelene na pozemku firmy Lycos s rozlohou 532 m2, idú "posadiť" dve 45 ton vážiace kogeneračné jednotky rozmerov 15x3x3m, ktoré spália 360 m3 plynu za hodinu, so zatiaľ nespresnenou prevádzkovou hlučnosťou väčšou ako 60

Vytvorené: 2014-04-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 58 57
2014 58 57

ZACHRÁŇME SLOVENSKÝ HOKEJ!!!

Priatelia, zachráňme Slovenský hokej!!! Podpíšte sa pod petíciu ktorá bude chcieť dať najavo nespokojnosť NÁS ľudí a fanúšikov Slovenského hokeja s aktuálnou situáciou tohto športu v našej krajine. Neschopnosť vedenia SZĽH za posledné roky riešiť vážne problémy, tunelovanie a obohacovanie sa tretích osôb, minimálna podpora zo strany štátu, absolútne minimálna práca s mládežou, krachujúce slovenské kluby resp. žalostná úroveň extraligy, zimné štadióny v otrasných podmienkach.....Toto je len malý

Vytvorené: 2014-05-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 64 62
2014 57 55

PETÍCIA ZA ZASTAVENIE ROZKRÁDANIA ŠTÁTNEJ POKLADNICE

VEREJNÁ VÝZVA POSLANCOM - ZASTAVTE ROZKRÁDANIE ŠTÁTNEJ POKLADNICEObčianske združenie "Pán Občan" vyzýva všetkých poslancov parlamentu - volených zástupcov občanov, aby rozpracovali, predložili a schválili návrhy zákonov, ktoré zabránia ďaľšiemu rozkrádaniu štátnej pokladnice Štátnymi zamestnancami ako aj celou vládou Slovenskej republiky, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi a štátnym majetkom.Mechanizmus s príslušnými opatreniami nie je zložitý, ani finančne náročný. Občianske združenie Pán Obč

Vytvorené: 2014-06-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 58 57
2014 55 54

Podpora slovenskej kandidátky na sudcu ESĽP

Komu: Rada Európy Vyhlásenie Podpora slovenskej kandidátky na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva.   Dňa 4. decembra 2013 vláda Slovenskej republiky schválila návrh kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v zložení JUDr. Andrea Krišková, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Marica Pirošíková, ktorý predložila Súdna rada Slovenskej republiky. V piatok 13. decembra 2013 a v pondelok 16. decembra 2013 boli zverejnené vyhlásenia a články programovej riaditeľky Aliancie Fair-p

Vytvorené: 2013-12-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 797 727
2014 55 54