Pitie alkoholu

Súhlasim s tým že pitie "na zdravie" by mala preplácať poisťovňa.