Petícia za prepustenie Milana Juhásza na slobodu!

Žiadame o okamžité a bezodkladné prepustenie pána Milana Juhásza na slobodu, nakoľko sa nedopustil žiadneho trestného činu a vykonal len to, čo by vykonal každý svedomitý občan, ktorý sa nemôže domôcť spravodlivosti.


Dalibor Kurbel    Kontaktujte autora petície