Šikana od učiteľov

Petícia za odvolanie učiteľa Drgoňa z maturitnej komisie v škol. roku 2023/2024 na Súkromnej strednej škole ochrany osôb a majetku, Vranovská 4 v Bratislave. 

Petícia pre účasť všetkých žiakov 4.ročníka na absolvovanie maturitných skúšok v škôl. roku 2023/2024 na Súkromnej strednej škole ochrany osôb a majetku, Vranovská 4 v Bratislave. 

 

 

My, dole podpísaní, žiadame o odvolanie učiteľa Drgona z maturitnej komisie pre maturitné skúšky z OOM predmetu v roku 2023/2024  a účasť všetkých žiakov 4.ročníka na absolvovanie maturitných skúšok v škôl. roku 2023/2024 na Súkromnej strednej škole ochrany osôb a majetku. 

Dôvody:


-Učiteľ Drgon je známy svojimi autoritatívnymi a nespravodlivými skúšaniami.

-Učiteľ Drgon v minulosti opakovane zneužíval svoje postavenie a diskriminoval študentov.

-Učiteľ má nepochopiteľné svojské známkovánie.

-Zmenu spôsobu vzdelávania  školy a učiteľov voči všetkým žiakom. 

-Spravodlivé známkovánie vhodné veku a vzdelania žiaka a nie učiteľa. 

- Účasť všetkých žiakov 4. ročníka, aby absolvovali maturitné skúšky, ktorých nespravodlivo prapadli z nepochopiteľného známkovania učiteľa Drgoňa. 

Prítomnosť učiteľa Drgona v maturitnej komisii vyvoláva obavy o objektivitu a transparentnosť maturitných skúšok a psychicky nátlak.

Veríme, že odvolanie učiteľa Drgon z maturitnej komisie je v záujme najmä študentov a pomôže zaistiť spravodlivý a transparentný priebeh maturitných skúšok. 

 


Rodičia a Žiaci - Martina Bittóová    Kontaktujte autora petície