Záchrana historickej Lipy európskej z Marczibányiho záhrady v Púchove, vyhlásenie stromu za chránený.

20240703_1349291.jpgV zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa obraciame v zmysle §1 ods. (2) s petíciou "Za ochranu a záchranu historickej Lipy európskej z Marczibányiho záhrady v meste Púchov, vyhlásenie stromu za chránený", na nasledovné orgány verejnej moci:

Ministerstvo životného prostredia SR, mesto Púchov, Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna ochrana prírody SR.

 

My, dolupodpísaní občania Púchova, občania Slovenskej republiky, žiadame o okamžitú zvýšenú ochranu historickej Lipy európskej z Marczibányiho záhrady v Púchove z dôvodu jej ochrany a záchrany, vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu nového bytového domu a teda možného pohybu ťažkých mechanizmov v jej blízkosti, ktoré môžu poškodiť priamo kmeň, korunu aj koreňový systém tejto historickej Lipy európskej.

Táto Lipa európska je posledným pôvodným stromom Marczibányiho záhrady, preto má pre mesto Púchove a jeho obyvateľov mimoriadnu historickú, kultúrnu, estetickú, krajinotvornú a ekologickú hodnotu.

Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme, aby sa použili na ochranu uvedenej Lipy európskej rovnaké podmienky, aké platia v prípade chránených stromov a teda aby v ochrannom pásme, vymedzenom územím s plošným priemerom jeho koruny, ktorý je zväčšený o 1,5 metra, najmenej však v okruhu desať metrov od kmeňa stromu, neboli budované žiadne inžinierske siete, parkoviská,.... tiež aby v tomto ochrannom pásme okolo uvedenej Lipy európskej nebol dovolený pohyb stavebnej techniky, automobilov,... čo by mohlo viesť ku poškodeniu stromu.

Vzhľadom na historický, kultúrny, ekologický, krajinotvorný a esteticky mimoriadny význam požadujeme vyhlásiť Lipu z Marczibányiho záhrady v Púchove, za chránený strom. 

 


Dipl.Ing. Michal Bizoň, M.Sc.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Dipl.Ing. Michal Bizoň, M.Sc. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše poštové smerovacie číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Oprávňujem Dipl.Ing. Michal Bizoň, M.Sc. odovzdať informácie poskytnuté v tomto formulári nasledujúcim stranám:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...