Stop cementárni v Bystrom, ktorá plánuje spaľovať len čierne uhlie!

Na východnom Slovensku sa plánuje otvorenie novej cementárne v obci Bystré, ktorá sa vyhýba poriadnemu povoľovaciemu procesu. Tento projekt by mal veľký negatívny dopad na životné prostredie, keďže chce spaľovať len čierne uhlie, ktoré má intenzívnu uhlíkovú stopu.

ČO TAM NESEDÍ?

  • Závod sa vyhýba poriadnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie so všetkým, čo k tomu patrí
  • Zámer spoločnosti ZEOCEM je nejasne definovaný a postráda kľúčové opatrenia na ochranu životného prostredia. Bez riadneho posúdenia vplyvov na životné prostredie hrozí, že táto prevádzka vážne poškodí naše životné prostredie a zdravie obyvateľov.
  • Žiadame, aby projekt cementárne v Bystrom prešiel kompletným a transparentným posúdením vplyvov na životné prostredie, vrátane verejnej diskusie a konzultácií. Chceme chrániť naše životné prostredie a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše deti.

Za zelený Šariš    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Za zelený Šariš bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...