STOP VÝSTAVBE V PRÍRODE CHKO ZÁHORIE

V  zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa obraciame v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti zámeru výstavby priemyselného ,,Logistického centra Borský Svätý Jur“ s výrobnou funkciou v prírodnej rezervácii CHKO Záhorie lokalít Tomky - Húšky na : 

Ministerstvo životného prostredia SR

Trnavský samosprávny kraj

Štátna ochrana prírody a

CHKO Záhorie Orgány obce Borský Svätý Jur

My, dolu podpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom výstavby priemyselnej oblasti  s logisticky – výrobnou funkciou o rozlohe 731 477 m2 v oblasti prírodnej rezervácie CHKO Záhorie, vedenej obcou Borský Svätý Jur  ako jej prírodné bohatstvo živočíchov a rastlín s nevyčísliteľnou spoločenskou hodnotou s blízkou NPR Červený rybník.

Touto petíciou žiadame kompetentných, aby pochopili žnosť situácie hroziaceho kolapsu životného priestoru ľudí žijúcich v dotknutej oblasti, ich životného prostredia ohrozeného  mnohonásobným  zvýšením dopravnej premávky  v dôsledku nevyhovujúcej starej úzkej cestnej infraštruktúry plnej detí a cyklistov. Sme za  zachovanie a ponechanie tejto oblasti v pripravovanom Územnom pláne obce ZaD1 Borský Svätý Jur časť Tomky – Húšky, ako tradičnú rekreačnú historickú oddychovú oblasť s vodnými plochami a nesúhlasíme s  jej premenou na navrhovanú priemyselnú výrobnú zónu. Dôrazne protestujeme proti hazardovaniu a možnému znehodnoteniu našej čistej a nedotknutej prírody a možný prílev lacnej zahraničnej pracovnej sily, čo by mohlo negatívne prispieť k ohrozeniu   bezpečnostnej situácie v tejto oblasti ako aj v okolitých obciach. Cieľom vyhlásenia lokality Tomky – Húšky za chránenú časť CHKO Záhorie bola potreba zachovať prírodné a krajinné hodnoty so zabezpečením  trvalej ekologickej stability krajiny pre budúce generácie.

 


Zelené Zdravé Záhorie - ZZZ, Milan Čermák, Katarína Lutherová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zelené Zdravé Záhorie - ZZZ, Milan Čermák, Katarína Lutherová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše poštové smerovacie číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...