Za bezpečnejšie cesty v Nových Zámkoch

Keďže,

1. sa obyvatelia Nových Zámkov pravidelne a opakovane sťažujú na rýchlo jazdiace motorové vozidlá, ktoré zjavným porušovaním dopravných predpisov vytvárajú nadmerný hluk a emisie škodlivé zdraviu,

2. sú ostatní účastníci dopravy často vystavovaní nebezpečným situáciám, v ktorých sa cítia byť ohrození na svojom zdraví a to aj chodci prechádzajúci cez priechody pre chodcov, na ktorých sa už udialo niekoľko dopravných nehôd,

3. sa v čase rannej dopravnej špičky okolo školských zariadení v meste vytvárajú nebezpečné situácie ohrozujúce deti a dospelých,

4. sa mnohí rodičia a iné osoby zodpovedné za deti obávajú pustiť deti do premávky bez dozoru dospelého

 

čím sa výrazne znižuje sa kvalita života obyvateľov v meste,

 

týmto my, podpísaní obyvatelia Nových Zámkov vyzývame Policajný zbor Slovenskej republiky na dôslednejšie vymáhanie dodržiavania predpisov cestnej premávky, a to najmä:

a) pravidelným a častejším meraním rýchlosti najmä, ale nie výlučne na: uliciach celej centrálnej mestskej zóny, ktorá je obytnou zónou, Čerešňovej ulici, ulici S. H. Vajanského, Nábrežnej ulici, Podzámskej ulici, ulici T. G. Masaryka, ulici G. Bethlena, ulici Gogoľovej, ulici J. Kráľa a iných, kde je zvýšený počet obyvateľov využívajúcich miestne komunikácie a obývajúcich komunikáciám priľahlé stavby,

b) zabezpečením väčšieho množstva príslušníkov Policajného zboru v takto exponovaných uliciach a v ranných špičkách pri školách, kontrolujúcich dodržiavanie predpisov.


Dominika a Peter Danczi    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Dominika a Peter Danczi bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Oprávňujem Dominika a Peter Danczi odovzdať informácie poskytnuté v tomto formulári nasledujúcim stranám:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...