PETÍCIA za zachovanie pobočky pošty v mestskej časti Košice – Barca

My, podpísaní občania mestskej časti Košice – Barca, Košice – Šebastovce, ako aj všetky právnické osoby a zamestnanci firiem košického letiska, občania Košice – okolie, ktorí využívame služby na pobočke Košice 17 z dôvodu obmedzení na pobočkách pod ktoré patríme, týmto vyjadrujeme nesúhlas s plánom Slovenskej pošty, a.s. dočasne zatvoriť pobočku pošty Košice 17 v období od 1.7.2024 do 30.9.2024 a presunúť jej činnosť na poštu Košice 12 v mestskej časti Košice – Nad Jazerom. 

Zatvorenie pobočky pošty Košice 17 v Barci bude mať nasledujúce negatívne dopady:

1.      Zníženie dostupnosti poštových služieb: Týmto krokom budú občania a firmy z mestskej časti Košice – Barca a  Košice – Šebastovce nútení cestovať do vzdialenejšej mestskej časti Košice – Nad Jazerom za účelom využitia poštových služieb. Tento presun je neprimerane náročný najmä pre starších občanov, rodiny s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím a zamestnancov firiem, ktorí nemajú možnosť jednoducho sa presúvať.  

2.      Narušenie lokálnej ekonomiky: Pobočka pošty Košice 17 slúži nie len občanom, ale aj miestnym podnikateľom a firmám, vrátane košického letiska, ktorí sa pri svojej každodennej činnosti spoliehajú na dostupnosť poštových služieb. Presun pobočky môže viesť k narušeniu ich prevádzky a zvýšeniu časových a finančných nákladov.         

3.      Zníženie kvality služieb: Sústredenie všetkých poštových služieb do pobočky Košice 12 môže viesť k preťaženiu tejto pobočky, čo bude mať za následok zhoršenie kvality poskytovaných služieb a predĺženie čakacích dôb pre všetkých zákazníkov. Preto žiadame Slovenskú poštu, a.s., aby prehodnotila svoje rozhodnutie a zachovala pobočku pošty Košice 17 v mestskej časti Košice – Barca v plnej prevádzke aj počas plánovaného obdobia od 1.7.2024 do 30.9.2024. Zároveň navrhujeme hľadať iné riešenia, ktoré by neobmedzovali prístup občanov a firiem k potrebným poštovým službám.

Veríme, že naše pripomienky a žiadosti budú vypočuté a že pobočka pošty Košice 17 zostane naďalej dostupná pre všetkých obyvateľov mestskej časti Košice – Barca a jej okolia.


Daniela Cvachová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Daniela Cvachová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...