Najobľúbenejšie petície za posledný mesiac

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA Za obnovenie prevádzok a činnosti taxislužieb na území SR OTVORENÝ LIST - VÝZVA

Adresovené: Krízový štáb SR pre COVID – 19 Premiér SR – p. Matovič Krízový manažér MD SR – p. Ing. Fűlőp Ministerstvo Hospodárstva SR Ministerstvo soc. vecí a rodiny         My, dolupodpísaní občania SR, Vás vyzývame, aby ste z titulu svojich kompetencií a možností zvážili možnosť povolenia prevádzok taxislužby.         Vedú nás k tomu nasledovné argumenty: -          riziko nákazy COVID-om 19 vo vozidlách taxislužieb je rádovo nižšia ako vo verejnej doprave (odhadom v MHD a ost. druhoch verejne

Vytvorené: 2020-04-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1332 1318
Minulý mesiac 1332 1318

Cezhraničný pohyb občanov pre styk s rodinnými príslušníkmi / Személyforgalom családtagok részére a határon

Magyarul alul olvasható. Vážený pán premiér Igor Matovič!   Uzavretím hraníc bolo mnoho občanov SR oddelených od rodinných príslušníkov, partnerov žijúcich v okolitých štátoch. Neistoty ohľadne šírenia vírusu drvia ľudí. Viacerí sú nútení sa s touto situáciou vyrovnávať bez možnosti vidieť svojich blízkych. Chceme Vás poprosiť v mene spravodlivosti, aby ste umožnili prekročenie hraníc  týmto občanom. Možné riešenie našej žiadosti: prechod cez hranicu povoliť dotknutým občanom Európskej únie a o

Vytvorené: 2020-04-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4369 3015
Minulý mesiac 1255 856

Povolenie koncertov do 500 osôb

   Povolenie vonkajších koncertov do 500 osôb bez dvojmetrových rozostupov.    Žiadame úrad vlády a konzílium epidemiologických odborníkov o povolenie vonkajších hudobných podujatí, s účasťou do 500 osôb bez dvojmetrových rozostupov, od 5.6.2020. Táto petícia je pre záchranu kultúry na Slovensku a podporu hudobníkov, zvukárov, bedňákov, osvetlovačov, organizátorov koncertov a spoločenských podujatí a ostatných živnostníkov. Nežiadame od vás pomoc, len nás nechajte robiť našu prácu, prosím vás. C

Vytvorené: 2020-05-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1286 1265
Minulý mesiac 1167 1149

Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

    Upozornenie: Po podpise petície, prosím, potvrďte overovací mail, ktorý obratom príde na Vašu mailovú adresu. Tak si overíte, že Váš hlas je overený a platný. Ďakujem za podporu.   Žiadame vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, poslancov NR SR o zrušenie pripravovanej novely zákona 355/2007 a zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá je uvedená v “ Návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia“ týkajúcej sa zníženia  ochrany zdravia

Vytvorené: 2020-05-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1093 1084
Minulý mesiac 1027 1018

Petícia za uvoľnenie obmedzení pre gastronomické zariadenia a cielenú pomoc gastro sektoru

Podporte INICIATÍVU a PETÍCIU za uvoľnenie obmedzení pre gastronomické zariadenia a cielenú pomoc gastro sektoru z iniciatívy malých a stredných gastro podnikateľov (aktualizované 3.6.2020) NÁVRHY RIEŠENÍ INICIATÍVY #GASTROBIZNIS A POŽIADAVKY PETÍCIE 1. I STOLY I Zrušenie 2 metrových odstupov medzi stolmi, prípadne aspoň zníženie vzdialenosti odstupov na 1 meter. 2. I ÚVERY I Umožnenie gastro prevádzkam čerpať úvery v bankách - z fondov Európskej únie ako aj komerčné úvery s garanciou štátu. 3.

Vytvorené: 2020-05-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1126 1115
Minulý mesiac 877 871

PETÍCIA na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto Ružinovská č. 8 820 09 Bratislava   Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie Grösslingová 5 811 09 Bratislava   Okresný úrad Senec Odbor starostlivosti o životné prostredie Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia Hurbanova 21 903 01 Senec   PETÍCIA   na ochranu ovzdušia a zdravia obyvateľov obce Miloslavov My, signatári petície, najmä obyvatelia obce Miloslavov v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení  

Vytvorené: 2020-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 710 708
Minulý mesiac 710 708

Petícia za účelom vyjadrenia nesúhlasu so súčasným riešením vrátenia platby za ubytovanie v UZ UNIZA

Hlavné znenie/podstata petície: My, dolu podpísaní študenti Žilinskej univerzity v Žiline, ubytovaní v jej ubytovacích zariadeniach sa nestotožňujeme s článkom 4 príkazu rektora č. 8/2020 o sume a spôsobe vrátenia financií. Navrhnuté riešenia nepovažujeme za adekvátne a žiadame ďalšie jednanie. Zároveň žiadame vedenie UNIZA o zmenu prístupu ku študentom. Článok 4  Platobné podmienky  V zmysle rozhodnutia vedenia UNIZA boli prijaté nasledovné platobné podmienky:  1. Všetkým študentom sa budú plat

Vytvorené: 2020-04-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 660 651
Minulý mesiac 660 651

Petícia za vstup na územie Slovenskej republiky maloletým občanom

Táto petícia vznikla na základe podnetov zákonných zástupcov v prihraničných dedinách v okolí SR. Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu! Nám Občanom Slovenskej republiky, dovoľte prosím vyslovíť nesúhlas s Vaším novým nariadením pre takzvaných "pendlerov" s deťmi Poprosím Vás si ju  prečítať a trochu sa vyskúšali preniesť do naších životov a zvážili kroky.  Chráňme svoje POKLADY! Prihováram sa Vám ako slobodná mamička žijucá v prihraničnej dedinke. Od 22.4.2020 v Slovenskej

Vytvorené: 2020-04-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 634 416
Minulý mesiac 634 416

Peticia obcanov Malaciek proti zadrzania primatora JUDr. Ing.Juraja Rihu

My, dole podpisani obcania ziadame o preverenie zadrzania primatora Malaciek JUDr.Ing.Juraja Rihu Narodnou kriminalnou agenturou dna 12.05.2020 nezavislymi organmi. Suhlasom ziadame o preverenie nezaujatosti a vyjadrujeme podporu.

Vytvorené: 2020-05-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 602 591
Minulý mesiac 602 591

Petícía na PODPORU premiéra IGORA MATOVIČA

Premiér  IGOR MATOVIČ a nová vláda, má našu plnú podporu a doveru v boji proti MAFII  v štátnej správe, na súdoch a v polícii.Vyjadrujeme podporu vo všetkých opatreniach, ktoré prijíma v záujme ochrany zdravia všetkých občanov Slovenskej republiky v boji proti Covid- 19 a v zabezpečovaní povinnosti dodržiavania všetkých nariadení, zákonov a ústavy vo verejnom záujme  všetkými občanmi Slovenskej republiky a v prípade nabádania k nepokojom a rušením verejného poriadku, obmadzovanie na hraniciach -

Vytvorené: 2020-05-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 610 588
Minulý mesiac 594 572Facebook