PETÍCIA za vystúpenie z EÚ a štruktúr NATO s vyhlásením neutrality a zároveň povedzme NIE prípravám na povinné očkovanie

 KAMPAN_peticia_web.png

 

* TÚTO PETÍCIU JE POTREBNÉ VYTLAČIŤ A VLASTNORUČNE PODPÍSAŤ *

Petičný hárok v PDF formáte stiahnete tu: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/425-30-5-2022-peticia-za-vyhlasenie-referenda

 

DESIATKY TISÍC OBČANOV SA UŽ VLASTNORUČNÝM PODPISOM ZAPOJILO A STOTOŽNILO S NIŽŠIE UVEDENÝMI BODMI PETÍCIE:

 

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa zákona č.85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov vyjadrujeme súhlas:

  1. Súhlasím s vystúpením Slovenskej republiky z medzinárodného spoločenstva Európska únia a z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a následne s vyhlásením neutrality Slovenskej republiky.
  2. Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zaviazal Národnú radu SR neratifikovať zmluvy s medzinárodnými organizáciami (ako sú napríklad WHO, EÚ) týkajúcich sa boja proti pandémii, ak obsah takýchto zmlúv predstavuje zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.
  3. Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zakázal Národnej rade SR a výkonným orgánom moci SR do praxe implementovať povinné očkovanie.
  4. Súhlasím so sprísnením financovania politických strán a zrušením finančných príspevkov od štátu za volebné výsledky.
  5. Súhlasím, aby Národná rada SR a výkonné orgány moci SR boli Ústavou SR zaviazané neimplementovať do praxe monitorovacie a kontrolné nástroje (QR kód, digitálny očkovací preukaz), ktoré predstavujú zásah do ústavných, základných ľudských a slobodných práv každého jednotlivca).

 

Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

 

Svojim podpisom sa stotožňujem s názorom, že občania Slovenskej republiky sa nechcú stať obeťou záujmov globálnych mocností a korporátnych spoločností a zároveň sa stotožňujem s tým, že má každý jednotlivec právo slobodne sa rozhodovať, či sa chce zúčastniť experimentálnemu zásahu do vlastného organizmu. Ďalej sa stotožňujem s tým, že každý jeden politik alebo osoba zodpovedná za riadenie úradov a orgánov na všetkých úrovniach štátu a samospráv by mali niesť trestnoprávnu a hmotnoprávnu zodpovednosť pri riadení štátu a orgánov štátnej moci.

peticia_holubica.png  

„My chceme slobodu a mier“

a ďalej 

„Už nechceme aby o nás rozhodovali druhí“

 

Petíciu organizujú občianske združenia:

www.DostojneSlovensko.eu

www.PanObcan.sk 

 

Za účelom zabezpečenia podpisov na petičných hárkoch vyzývame aktívnych občanov z jednotlivých miest a obcí, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska, aby nás kontaktovali na emailovú adresu jelinek@obciansky-snem.sk a zanechali na seba okrem emaliu aj telefonický kontakt, ozveme sa Vám.

 

PROSÍM STIAHNITE SI TENTO PEIČNÝ HÁROK A AKTÍVNE HO ŠÍRTE

PO SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

000_000_PETICIA_FB.png

ĎALŠIE POKYNY:

 

Vyplnené petičné hárky posielajte doporučene :  Jan Jelínek, P.O. Box 074, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

S vyplnenými hárkami budeme pracovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.  


OZ Pán Občan    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že OZ Pán Občan bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...