Petícia: Výzva Biskupskému úradu v Nitre a Obecnému zastupiteľstvu v Drahovciach na neschválenie zámeru Veterný park Drahovce

Screenshot_36.jpg

foto Enviconsult

Screenshot_61.jpg

My, dolu podpísaní občania, vrátane súčasného starostu obce Drahovce p. Miroslava Ledeckého ako aj bývalých starostov obce Drahovce Ing. Juraja Kleina, p. Emila Hubináka a Jána Doktora, žiadame Biskupský úrad v Nitra ako vlastníka pozemkov a poslancov obecného zastupiteľstva obce Drahovce o vyslovenie nesúhlasu s výstavbou veterného parku v katastri obce Drahovce.

Detaily zámeru TU 

Dotknutá obec podľa zámeru je obec Drahovce, pritom viac negatív spôsobených veternými turbínami budú znášať občania iných obcí - Veľké Kostoľany, Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce,  ktorým park neprinesie žiadne pozitíva. Tieto obce sú pritom už dnes zaťažené blízkosťou JE Jaslovské Bohunice. 

Okrem občanov priľahlých obcí sú priamo dotknutí aj majitelia priľahlých pozemkov - pásmo podzemných vibrácií (470m), ktoré ovplyvňuje život v pôde, presahuje hranice veterného parku.  

Medzi najzávažnejšie negatívne vplyvy zámeru považujeme:

-       dlhodobý a výrazný vplyv na scenériu a krajinný ráz 

-       hluk a vibrácie vplývajúce na zdravie obyvateľstva

-       vplyv na faunu: rušenie hlukom, mortalita vtákov a netopierov spôsobená kolíziami s rotujúcimi časťami a stožiarmi (park je situovaný medzi chráneným vtáčím územím Špačinsko-nižnianske polia a Sĺňavou),  strata biotopov živočíchov vyskytujúcich sa  v dotknutej oblasti (jedná sa o poľovný revír), nebezpečný bariérový efekt pre migrujúce druhy vtákov, strata hniezdnych, potravných a lovných teritórií

 -       zníženie obytnej a rekreačnej atraktivity územia (jedná sa o rekreačnú oblasť Sĺňava, vzdialenej iba 3km), a tým aj zníženie cien nehnuteľností 

-       dočasný a trvalý záber pôdy - jedná sa o najbonitnejšie lúčne zeme, s druhou najvyššou bonitou v okrese Piešťany!

-       lokálny vplyv na klímu, vysušovanie pôdy - viac TU

-       stroboskopický efekt

-       odhadzovanie ľadu z lopatiek rotora počas námraz a ohrozovanie obyvateľov

-       problematická likvidácia 80m lopatiek rotora z epoxidového sklolaminátu na konci životnosti. V zámere sa píše o temer 100% možnej recyklácii, ale to je skôr želanie ako bežná realita. TU

-       proti výstavbe veterných parkov sú aj inde vo svete, či na Slovensku TU

-       pre nedávnom štrajkovali proti veterným turbínam vo Švédsku na čele s Grétou Thunberg TU

-       Analýza viditelnosti veterných elektrární situovaných v lokalite Jaslovské Bohunice – Malženice – Radošovce TU

-       Zásah so spodných vôd - bude potrebné zapustiť piloty do štrkopieskov a podložia

 

V Slovenskej republike sa vo väčšine získava elektrická energia z jadra. K tej sa pristupuje ako ku stabilnej energii a sú považované za prioritu v rámci dodávok elektrickej energie. Nasledujú vodné elektrárne, ktorými sa na Západnom Slovensku vykrývajú energetické špičky a až potom sa zohľadňujú fotovoltické elektrárne a veterné turbíny, nakoľko sa od nich nedá očakávať stabilná dodávka el. energie.

Zjednodušene povedané - nedodajú Vám elektrickú energiu, keď ju budete najviac potrebovať. Takéto zdroje energie majú opodstatnenie v rodinných domoch a menších prevádzkach, kde si môžete nastaviť vlastný manažment spotreby el. energie. 

Ako hlavné pozitívum zámeru má byť splnenie cieľa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, pričom však sa však v zámere píše o dočasnosti parku 25 rokov.  Matematicky povedané, tento park ku splneniu cieľa v roku 2050 nemôže prispieť. 

Park je plánovaný na cirkevnej pôde. Verím, že pôvodným majiteľom, ktorí ju venovali Cirkvi, záležalo na tom, aby táto pôda slúžila Bohu na slávu a človeku na osoh. Pestovanie chleba, vína, či hoci na výstavbu kláštora.  Výroba energie, ktorá nie je ani potrebná, ani z väčšej časti využiteľná a ani k dispozícii podľa potreby hovorí skôr o oslave mamonu ako Boha. A to všetko nie na osoh, ale na úkor človeka a iných živých organizmov. 

 

Info pre občanov:

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou (Drahovce). Písomné stanovisko sa považuje za doručené , aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 Petičný výbor: 

Ing. Jana Michálková, Riadok 28/396, Drahovce, 92241 

Stanislava Nádaská, Dubovany 100, Dubovany 92208, nadaska.stanislava (@) centrum.sk

Michal Nádaský, Dubovany 100, Dubovany 92208

 


Ing. Jana Michálková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Jana Michálková bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...