PodpisyNázov petícieVytvorené
196 Výzva k solidarite a podaní ruky Stredoeurópskej univerzite
Vážený pán prezident Andrej Kiska, vážený pán predseda vlády Robert Fico, vážení členovia vlády!   Obraciame sa na Vás  s výzvou na vyslovenie verejnej podpory Stredoeurópskej univerzite  (SEU) so sídlom v Budapešti v jej úsilí o udržanie si svojej dôstojnej  existencie a akademických slobôd   Súčasne Vás vyzývame na oslovenie SEU a jej zakladateľa Georga Sorosa s návrhom na presídlenie SEU do Bra...
2017-03-31
31 Zákaz hazardu ako obmedzenie slobody
Včera sa hlavné mesto Slovenska vrátilo do čias komunizmu. Pár ľudí si zmyslelo, že môžu určovať čo druhí môžu a čo nie. Zmysleli si, že oni sú nadradení nad slobodu a majú právo rozhodovať za ostatných. Hovoríme tu o zákaze hazardu na území Bratislavy, ktorý na druhý pokus schválili mestskí poslanci. Na druhý pokus. Pretože pri prvom asi neboli pod dostatočným tlakom a hlasovali tak ako im hovori...
2017-03-31
50 Petícia za zrušenie letného času
  Petícia za zrušenie letného času   Letný čas bol vytvorený z dôvodu šetrenia energie a lepšieho využitia denného svetla, ale množstvo ušetrenej energie je zanedbateľné, a náhle zmeny v spánkovom režime škodia fyzickému aj psychickému zdraviu. Taktiež, posúvanie času o hodinu môže byť príčínou rôznych logistických problémov. My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame o zrušenie naria...
2017-03-27
938 PETÍCIA ZA ZACHOVANIE DENNÉHO STACIONÁRA NA ZÁHREBSKEJ 9
Stacionár pre seniorov na Záhrebskej ulici je už 22 rokov súčasťou nášho susedstva. Staromestkým seniorom poskytuje počas pracovných dní sociálne služby zamerané na udržanie ich fyzickej i psychickej aktivity. Predovšetkým im však umožňuje prežiť deň v spoločnosti rovesníkov a starostlivého personálu. Klienti stacionáru spoluvytvárajú vnútroblok, ktorého je zariadenie súčasťou. Susedia s nimi radi...
2017-03-25
557 Otvorený list primátorovi Nesrovnalovi
Vážený pán primátor,  my, dolu podpísaní obyvatelia Bratislavy Vás vyzývame, aby ste okamžite zastavili akékoľvek stavebné aktivity v lokalite Pri kríži v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na ktorej Vami poverený stavebník začal práce v súvislosti s výstavbou náhradných nájomných bytov. Bez akéhokoľvek upozornenia všetkým dotknutým stranám a bez ich súhlasu posielate ťažkú techniku voči nevinným...
2017-03-22
124 BASEMENT FESTIVAL
V komárnanskej starej pevnosti sa má konat hudobny festival. Zaner ktory sprevadzaju pochybne individua zname svojou zalubou v uzivani omamnych látok ako je pervitin a extáza. Pevnost je uz teraz v dezolátnom stave, a vibrácie z hudby by mohli cely komplex budov znacne poskodit. Za povsimnutie stoji aj fakt ze sa v nasom mestecku rapidne zvysi aj uzivanie nelegalnych omamnych latok, a fakt ze pami...
2017-03-22
13 Zrušenie navýšených odmien poslancov MZ v Žiline
Vážení spoluobčania, priatelia,   Poslanci MZ v Žiline na zasadnutí MZ konaného dňa 20. 2. 2017 schválili zmenu zásad odmeňovania poslancov MZ v Žiline s účinnosťou od 1. 3. 2017. V zmysle schválnej zmeny poslancovi mestského zastupiteľstva v Žiline patrí odmena za výkon funkcie poslanca MZ vo výške minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. Minimálna mzda v súčasnosti činí 435,- €. Odmena prináleží...
2017-03-20
6 Za lepsie Slovensko
Poziadavky občanov na vládu Slovenskej republiky a NR SR My, hrdí a svojprávni občania Slovenskej republiky , zúčastnení na nepolitických verejných zhromaždeniach v rôznych mestách SR dôrazne žiadame, aby sa kompetentné orgány bez zbytočného odkladu začali zaoberať našimi požiadavkami ! Zoznam najdôležitejších požiadaviek : 1.- Vláda SR zvolá svoje mimoriadne rokovanie a príjme uznesenie o bezodkl...
2017-03-18
18 Petícia proti psím množiarnam
Túto petíciu som založila pretože kvôli množiarnam je veľa psíkov odhodenych a musia ísť do útulkov ktoré su väčšinou preplnené. Prosím pomôžte!...
2017-03-14
614 Petícia proti výstavbe na školskom dvore pri parku na Račku
Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky nesúhlasíme s výstavbou na pozemkoch Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave (pri parku na Račianskom mýte) , ktoré v minulosti  predal Bratislavský samosprávny kraj. Žiadame Bratislavský samosprávny kraj, aby využil všetky dostupné prostriedky na zabránenie výstavbe, prinavrátil pozemok škole a vybudoval športový areál pre štud...
2017-03-13
102 Petícia na podporu Vladimíra Mečiara
Vladimír Mečiar je už vyše 20 rokov obviňovaný zo zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny a z vraždy Róberta Remiáša. Je obviňovaný z toho, čo podľa mňa ako autora petície, nielen že nespáchal, ale aj urobil všetko preto, aby to bolo vyšetrené. Rovnako sa domnievam, že celá táto "kauza" je len maskovacím manévrom pre niečo oveľa závažnejšie a to spochybnenie suverenity a štátnosti Slovenskej repu...
2017-03-11
89 Podporme album Dulce Maríe aj na Slovensku (Uzavrená)
Dulce María je mexická herečka, speváčka a skladateľka. Na Slovensku je známa ako postava Roberty Pardo v seriály "Rebeli," ktorý v našej krajine zožal obrovský úspech. Bola členkou fenomenálnej skupiny RBD a dnes pôsobí ako sólová speváčka. V roku 2011 vydala svoj prvý sólový album s názvom "Extranjera," v roku 2014 pokračovala albumom "Sin Fronteras," a v piatok (10.03.2017) vyšiel jej album "DM...
2017-03-11
5 Prešetrenie bývalých členov ŠTB
Z histórie vieme to, že aj na území Slovenska bola uplatnená miernejšia forma komunizmu, teda socializmus. Komunistický spôsob vládnutia sa vyznačuje väčšinou vládou aristokratického vládca, menej často vládou oligarchie. Avšak obidve skupiny vládnu neohrozene. Ak v šírení ich ideológie bráni človek, kniha, alebo náboženstvo, je okamžite a nemilosrdne všetka hrozba odstránená. Príklady snáď uvádza...
2017-03-10
329 Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku
Preambula Sme dedičia reformačných myšlienok, ktoré na naše územie pred piatimi storočiami cez obnovu cirkvi priniesli obnovu spoločnosti. Naša cesta k spolužitiu ľudí, založenom na slobode jednotlivca a na princípoch vzájomnej úcty, je inšpirovaná slobodou, ktorú získavame ako Božiu milosť vierou v Ježiša Krista. So znepokojením sledujeme, ako Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku...
2017-03-08
1 015 Nezrušte nám príspevok na plienky a matrace.
Vážení opatrovatelia svojich príbuzných, vážení opatrovatelia sociálnych služieb, a každý kto nesúhlasí s  návrhom Všeobecnej zdravotnej poisťovne , ktorá chce zrušiť príspevok na plienky a matrace.  Týmto vás prosíme aby ste podporili petíciu , ktorou chceme vyjadriť svoju nespokojnosť, nesúhlas voči plánovanému zrušeniu. Týka sa to každého z nás....
2017-03-07
528 Detská pohotovosť v Revúcej
Za obnovenie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre deti a dorast v meste Revúca. My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Revúca ako aj miestnej územnej samosprávy ostatných obcí v okrese Revúca a orgány regionálnej územnej samosprávy a rovnako aj štátnej správy kompetentné vo veci rozhodnúť, zaoberali hľadaním riešenia...
2017-03-03
559 Zmena začiatku zimného semestra na pôvodný dátum 25.09.2017
Táto petícia je len pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je vytvorená za účelom zmeny začiatku zimného semestra na pôvodný dátum 25.09.2017, ktorý bol nečakane zmenený na konci februára 2017 na dátum 18.09.2017. O tejto zmene študenti neboli dostatočne informovaní a neprebehol žiadny prieskum preferencií. Touto zmenou sa predĺžil zimný semester, skrátilo sa skúškové obdobie a v nepos...
2017-03-03
616 Hromadná pripomienka OZ VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA (Uzavrená)
Podporte hromadnú pripomienku Občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA k návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcom.Do 8. marca 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Za V...
2017-03-02
93 Petícia študentov Právnickej fakulty UK
Študenti Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty (ďalej len „PRAF UK“) chcú touto petíciou vyjadriť nespokojnosť s prístupom PRAF UK ku svojim študentom. Preto sa rozhodli spísať požiadavky a návrhy, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality poskytovaného vzdelávania na PRAF UK. I. Ako najväčší problém vnímame nedostatok informácií poskytovaných študentom, ohľadom zmien a iných skutočností,...
2017-03-01
75 Obnovenie slovenskych a ceskych programov na SKYLINK
Podanie petície za obnocenie českých a slovenských programov distribujucich cez spoločnosť Skylink na Slovensku a v Čechách....
2017-03-01
6 premenovanie Godrovej ul. na ul. Borisa Nemcova
Ziadame premenovat Godrovu ulicu, na ktorej sidli velvyslanectvo Ruskej federacie, na ulicu Borisa Nemcova....
2017-02-26
21 Zákaz Maďarských názvov na Slovenských železniciach
Na južnom Slovensku budú dvojjazyčné názvy niektorých železničných staníc. Týmto nesúhlasím s ďalším hanobením Slovenských názvov, ktoré nás vracajú do čias pomaďarčovania od konca 18. storočia....
2017-02-25
425 PETÍCIA ZA ZÁCHRANU PAGAŠTANOV
PETÍCIA ZA ZÁCHRANU PAGAŠTANOV NA ULICI TOMÁŠIKOVA – KISDYHO DVOR V KOŠICIACH podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov   Touto petíciou  žiadame príspevkovú organizáciu Mesta Košice: Správa mestskej zelene v Košiciach, IČO: 17078202   a príslušné orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, a to najmä:  Mesto Košice (ako orgán štátnej správy vo veciach oc...
2017-02-25
8 Návrh Na oslobodenie Sheily Sz.
Lebo To Chcú ľudia ...
2017-02-20
224 Odmietame trestné stíhanie Sheily Szmerekovej / Adriany Melekovej
Rozporuplným spôsobom bola menovaná zajatá a následne väznená vo väzbe z nepochopiteľných dôvodov uvedené ako kolúzna väzba. V tomto štádiu je nám ťažko vyjadriť sa k obvineniam, ale tieto tvoria zdanie o vykonštruovanosti z ťažších zločinov, za čo jej hrozí odňatie SLOBODY v trvaní 6 mesiacov až 6 rokov! Z uvedených materiálov dostupných na internete vyplýva, že menovaná bola fyzicky a psychicky...
2017-02-19
361 Petícia proti zrušeniu rádia Rocková republika (Uzavrená)
    www.rockovarepublika.sk Od 15.mája 2017 rádio Rocková republika presúva svoje vysielanie na internetovú platformu. Viac info ma stránkach Rockovej republiky....
2017-02-18
15 Petícia proti schváleniu psíčkarov živnostníkov !!!!!!!!!!!
                                                                                                        To už nemôžu myslieť vážne poslanci NR SR. Zase schválili neuveriteľný zákon,podľa ktorého od 1.5.2017: každý,kto má doma psa(fenku), a potom predá niekomu šteniatko napr.za 10€ sa automaticky stáva živnostníkom,podnikateľom,zo všetkým,čo s tým súvisí. Je toto normálne?????     A ešte sa sťažujú...
2017-02-17
3 635 Petícia za reguláciu ochranárskych združení
V reakcií na dve petície za reguláciu poľovníctva, ktoré boli/sú na území Slovenskej republiky organizované pánom Michalom Andelom a pánom Viktorom Čechom, požadujeme po vzore formulácií v ich petíciách nasledujúcu reguláciu ochranárskych združení. Táto petícia vzniká ako odpoveď na iracionálne formulácie a zavádzanie verejnosti. Jej cieľom je poukázať na absolútne nelogické požiadavky a tvrdeni...
2017-02-17
59 Odvolanie Roberta Fica
My občania Slovenskej republiky , žiadame odvolanie premiéra Roberta Fica , už neznesieme sa pozerať na jeho klamstvá , kotré nám stále hovorí a žiadame preverenie pracovných podmienok na Slovensku , nakolko vela ludí je novodobymi otrokmi v zahraničných firmách ...
2017-02-16
118 Petícia za urgentné riešenie nebezpečného cestného úseku
Medzi časťami obce Miloslavov - Alžbetin Dvor a Miloslava, na ceste III/1054 sa nachádza nebezpečná zákruta, na ktorej dochádza k častým dopravným nehodám. My, dole podpísaní občania, preto žiadame odbor dopravy BSK o urgentnú analýzu dôvodov vysokej nehodovosti tohoto úseku a o čo najskoršie prijatie všetkých potrebných opatrení na zvýšenie jeho bezpečnosti....
2017-02-14
2 194 Petícia proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu v Štúrove (Uzavrená)
P E T Í C I A Proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu v Štúrove My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o nesúhlasné stanovisko k zámeru spaľovne odpadov, ktorá sa skrýva pod názvom "Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami, Štúrovo" a plánuje svoju prev...
2017-02-14
15 Petícia za odstúpenie Roberta Fica
Podporte nás aby odstúpil Róbert Fico....
2017-02-14
11 181 Najväčšia petícia za reguláciu poľovníctva - 50 tisíc podpisov
  My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, využijúc svoje právo podľa Zákona č. 85/1990 v znení neskorších predpisov, vyslovujeme nesúhlas s doterajším fungovaním poľovníctva na Slovensku. Poľovníctvo ako také prestalo plniť svoj účel a my žiadame o jeho zmenu, sprísnenie podmienok odstrelu a sprísnenie trestov pre pytliakov. Požadujeme celoročný zákaz lovu vlka dravého. Požadujeme sprísn...
2017-02-14
74 Petícia humanitárna pomoc pre trpiacich ľudí v Donbase.
My ako občania Slovenskej republiky, žiadame o okamžitú humanitárnu pomoc, pre trpiacich etnických Rusky hovoriacich ľudí Donbasu, Donecká a Luhanska!!! Žiadame týmto vládu Slovenskej republiky, aby poskytovala pravidelne humanitárnu pomoc, pre vojnou trpiacich civilistov Donbasu, Donecká a Luhanska a zároveň poskytla útočište, pre týchto trpiacich ľudí dočasný azyl a pomoc, ktorú títo ľudia veľmi...
2017-02-11
13 NECHCEME V STRÁŽSKOM NEBEZPEČNÝ ODPAD ZO SOBRANIEC !
          Nechceme v meste Strážske nebezpečný a kontaminovaný odpad z mesta Sobrance, kde bola epidémia žltačky.   Z tohto nebezpečného odpadu unikajú kontaminované časti do podzemných vôd a hrozí dalšia epidémia a ohrozenie zdravia obyvateľov okolitých obcí a miest v okolí mesta Strážske.  Tento odpad vozili nákladné autá bez toho,aby bol zakrytý aspon sieťkou,aby im ten odpad nepadal po celej c...
2017-02-10
353 Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme
Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom   My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky a Poľskej republiky, vyzývame vedenie Žilinského samosprávneho kraja, aby zabezpečilo lokálne autobusové linky vo verejnom záujme do prihraničných oblasti Poľska. V súčasnosti existuje dotovaná autobusová linka Trstená - Suchá...
2017-02-06
416 Petícia za zvýšenie počtu zastavení vlakov v Ivanke pri Dunaji (Uzavrená)
  Petícia za pridanie zastavenia osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a popoludňajšej dopravnej špičke v Cestovnom poriadku ŽSR 2017-2018  v zmysle Zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov   My, dolupodpísaní občania Ivanky pri Dunaji a blízkeho okolia svojím podpisom žiadame ministra dopravy a výstavby SR a Železničnú spoločnosť Slovensko...
2017-02-06
1 659 Petícia za zavedenie hornej lovnej miery rýb (Uzavrená)
Petícia č. CA/205/2017  Petícia za zavedenie hornej lovnej miery rýb My, občania SR vyzývame Národnú radu SR, Slovenský rybársky zväz Rada Žilina a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na novelizáciu/úpravu " Zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, §12 c) o ustanovenie: Privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu povolenú lovnú mieru a nad ustanov...
2017-02-05
293 Výzva na odvolanie Ivana Muchu z funkcie zborového farára
Miloš Klátik, generálny biskup ECAV Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV Generálne presbyterstvo ECAV Milan Krivda, biskup ZD ECAV Slavomír Hanuska, zástupca dozorcu ZD ECAV Presbyterstvo západného dištriktu ECAV   Výzva na konanie „ ...a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti.  Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa...
2017-02-02
6 Petícia Za Zrusenie zsr
je To Dobrý Nápad Lebo to ľudia chcú...
2017-02-02
50 Proti vytvoreniu jednej základnej školy
My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva žiadame Mestské zastupiteľstvo v Kolárove, primátora mesta Kolárovo a Ministerstvo Školstva Slovenskej republiky, aby nedopustil vyradenie Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení a nedopustil zaradenie elokovaného pracovisk...
2017-02-01
15 Petícia za zachovanie nočného lôžkového vozňa medzi BB a Prahou
Od nedele 11. 12. 2016, resp. pondelka 12. 12. 2016 bol zrušený priamy nočný spoj v podobe lôžkového vozňa medzi Zvolenom - Banskou Bystricou - Turčianskymi Teplicami a Martinom a Prahou. Tento spoj už chodí iba cez víkendy, čo do značnej miery obmedzuje pohodlné spojenie stredoslovenského regiónu s Prahou. Podpísaním tejto petície žiadame, aby ZSSK a ČD prehodnotili svoj postoj k prevádzkovaniu t...
2017-02-01
10 Petícia Za Obnovenie IC Regojetu
Je To Dobrý Nápad Lebo ľudia Chcú Naspäť RegioJet na trase Bratislava-Banská Bystrica-Košice-Brno-Praha 5000 podpisov...
2017-02-01
401 Žiadosť Doc.JUDr. Ficovi a RTVS o diskusiu s Ing. Mgr. Kotlebom
  My, dolupodpísaní občania, žiadame premiéra Slovenskej republiky Doc.JUDr. Róberta Fica CSc., aby prijal výzvu Ing. Mgr. Mariána Kotlebu na diskusiu v živom vysielaní RTVS, ktorú zverejnil na svojom Facebookovom profile 30.1.2017 ( https://www.facebook.com/443847705690023/videos/1357515777656540/ ) a takisto ju zaslal listom vedeniu strany Smer-SD. Túto výzvu zverejnili aj médiá ( http://www.to...
2017-01-31
64 Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe
My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob, poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby "telocvične" pre školu na ul. Školská, ktorá z dôvodu neexistencie telocvične nemá ani schválený prevádzkový poriadok, pričom bez telocvične je priamo ohrozená budúcnosť školy. Rovnako pre deti a obyvateľov v obci nie sú k dispozícii žiadne verejné...
2017-01-30
61 Žiadame potrestať Jána Benčíka za ohováranie
Podľa Ústavy SR, článok 26, má každý právo na slobodu prejavu.  Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.  OBMEDZENIA A POVINNOSTI Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť ZÁKONOM, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločno...
2017-01-30
629 Neignorujte Dúbravku
Vážený pán primátor,    touto cestou Vás žiadame o podpísanie uznesenia, ktorým sa pozemky v lokalite Pri kríži zverujú Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Toto uznesenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bratislave, vo štvrtok, 26.1.2017.   Dúbravka sa mení na smutnú mestskú časť. Zrezávate nám stĺpy verejného osvetlenia a nenahrádzate ich novými, čím sa naše ulice stávajú tmavé a nebezpečné....
2017-01-30
9 Zvyšovanie miezd namiesto zvýhodňovania cudzincov
My, občania SR žiadame Vládu SR o okamžité začatie zvyšovania miezd v okresoch s nízkou nezamestnanosťou a to nasledovne: Zaviesť “minimálny príplatok” k minimálnej mzde, ktorý bude určený na základe nezamestnanosti v každom okrese. Nezamestnanosť od 6% do 7% - každých 6 mesiacov zvýšiť minimálny príplatok o 50 EUR až o výšky 0,3 násobku minimálnej mzdy (plat bude minimálne 1,3 násobku minimálnej...
2017-01-29
2 727 Žiadame potrestať nebezpečné vyhrážanie voči Jánovi Benčíkovi
Verejnosť proti násiliu je najväčšou silou slobody. Vedení odkazom histórie, svojimi osobnými skúsenosťami, svedomím a zodpovednosťou za dianie v spoločnosti, vyjadrujeme podporu Jánovi Benčíkovi, ktorý sa stavia proti násiliu za nás všetkých. November 1989 nás spojil v zápase za slobodu, ľudskosť a znášanlivosť. Pád komunizmu otvoril priestor pre demokraciu a každodennú slušnosť. Sloboda však nie...
2017-01-27
33 Odobrat kapitansku hodnost Andrejovi Dankovi.
Je dehonestujuce a neakceptovatelne akym sposobom sa Andrej Danko dostal k hodnosti kapitana.Minister obrany Peter Gajdos svoje rozhodnutie obhajil vyjadrenim "rozkaz je viac ako zakon" a za svojim rozhodnutim si stoji aj napriek tomu ,ze odporuje vlastnym kriteriam pre udelovanie hodnosti.Zakony by mali byt pre vsetkych rovnake bez rozdielu spolocenskeho postavenia co je aj cielom tejto peticie....
2017-01-26
Facebook