Najpopulárnejšie petície tento rok

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA za zabezpečenie infraštruktúry v zdravotníckom stredisku Vihorlat v Snine

My, podpísaní občania mesta Snina, ktorí využívame zdravotnícke služby v poliklinike "Vihorlat" na strojárskej ulici v Snine, touto petíciou žiadame obecné zastupiteľstvo obce Snina a primátorku mesta Snina, aby využili všetky možnosti na zabezpečenie infraštruktúry ( príjazd a odjazd autom a parkovacie miesta), tak aby bol zabezpečený verejný záujem a možnosť aj naďalej využívať zdravotnú starostlivosť v tejto oblasti po zmene vlastníctva priľahlých pozemkov parc. č. C KN 621/1 a 621/7,  a nový

Vytvorené: 2021-12-13 Štatistiky

Výzva na neodkladnú rekonštrukciu železničného priecestia v obci Lozorno

Vážení občania,  vyzývame Vás  k podpisu tejto petície a svojim podpisom vyjadriť podporu. Petícia je adresovaná generálnemu riaditeľstvu Železničnej spoločnosti Slovensko. My, nižšie podpísaní  nespokojní občania, voláme po naliehavej rekonštrukcii železničného priecestia medzi Športovým námestím a Dlhou ulicou v Lozorne. Touto petíciou sa pridávame k listu, ktorý starosta Lozorna pán Ľuboš Tvrdoň pred časom odoslal  Generálnemu riaditeľstvu Železníc Slovenskej Republike. Súčasný stav tohto pri

Vytvorené: 2022-05-18 Štatistiky

Totálny zákaz chovu psov v rómskych osadách

Totálny zákaz chovu psíkov v rómskych osadách ... Poďme konečne niečo robiť pre to aby sa zabránilo týraniu tak tiež psích zápasov ..  konečne poďme do toho ! Zachráňme tieto úbohé a bezbranné zvieratá ...

Vytvorené: 2021-06-04 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie predčasných volieb.

Sme proti tomu, aby vláda SR pokračovala v riadení štátu a všetkých inštitúcií. Nakoľko vláda SR nezvláda situáciu s covid 19. Všetky opatrenia sú likvidačné. Žiadne opatrenie nieje založené na faktoch a dátach. Premiér slevonskej republiky nezvláda situáciu, ako profesionálne, tak aj emočne. Sme za to, aby boli vyhlásené predčasne voľby. Lebo sme svedkami zničenia slovenského štátu ako právne, tak aj morálne!!! 

Vytvorené: 2020-10-12 Štatistiky

Petícia za obnovenie prezenčnej výučby v letnom semestri 2021/2022 na Žilinskej univerzite v Žiline

 My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA), požadujeme, aby sa v letnom semestri akademického roka 2021/2022 obnovila prezenčná výučba.  Súhlasíme s nosením rúšok/respirátorov, meraním teplôt, dezinfekciou a inými prísnejšími opatreniami. Nesúhlasíme však s tým, že nám vedenie školy znemožňuje využívať možnosti, ktoré nám škola ako inštitúcia ponúka. Škola nám ponúka oveľa viac ako sedenie v laviciach. Ponúka nám priestor vyjadrovať sa efektívnej

Vytvorené: 2022-02-09 Štatistiky

Žiadosť na odvolanie ministerky kultúry SR Natálie Milanovej z postu ministerky.

   My, dole podpísaní, ktorým dianie v kultúre nie je ľahostajné, touto petíciou žiadame odvolanie p. Natálie Milanovej z postu ministerky kultúry SR, pre jej nekompetentnosť riadiť rezort kultúry a riešiť jeho problémy. Tie sa od nástupu p. Milanovej do funkcie neustále prehlbujú a v súčasnosti je rezort kultúry v najhoršom stave za ostatných 30 rokov. Súčasná ministerka kultúry od nástupu nie je ochotná konzultovať odborné záležitosti krokov v rezorte s odborníkmi z daných odborov kultúry. Pro

Vytvorené: 2021-11-07 Štatistiky

Zrovnoprávnenie LGBT ľudí na Slovensku

Na základe hlasovania zo dňa 19.10. v Národnej rade Slovenskej republiky o partnerskom spolužití, ktoré neprešlo nebudú môcť LGBT ľudia nahľiadať do zdravotnej dokumentácie partnera či po jeho smrti dediť. Tento návrh nebol žiaden pokus o danie heterosexuálneho manželstva  na rovnakú úroveň s homosexuálnym manželstvom, bol to čisto pokus o legislatívne ošetrenie takýchto životných situácií a ošetrení vzťahu ku štátu. Svojim podpisom žiadate aby tento návrh bol prerokovaný opäť a aby sa na LGBT ľ

Vytvorené: 2022-10-19 Štatistiky

Petícia za uznanie Luhanskej ludovej republiky a Doneckej ludovej republiky

Luhanská a Dobecká republika vyhlasili dňa 22.2.2022 nezávislosť, a oficialne sa osamostatnili... Aj vašim podpisom, podporíte, nezávislosť dvoch republík, ktoré majú právo sa osamostatniť, tak ako Kosovo.....

Vytvorené: 2022-07-18 Štatistiky

Petícia za riešenie situácie na Žabom majeri

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o systémové riešenie majetkovo-právnych vzťahov problému v lokalite Žabí Majer v mestskej časti Bratislava-Rača. Donedávna sna mali uzatvorené nájomné zmluvy so Železnicami SR ako aj s Hlavným mestom SR, rešpekt. Mestskou častou Bratislava-Rača.  Radi by sme Vám dali do pozornosti, že v minulosti išlo o problémovú lokalitu, ktorú sme však vyčistili a následne sme sa o ňu starali, zveľaďovali sme ju. Vzhľadom na to, že sme mali za to, že je možné v tejto lokalite

Vytvorené: 2022-06-26 Štatistiky

PETÍCIA ZA REALIZÁCIU CYKLOCHODNÍKA V RÁMCI PROJEKTU REVITALIZÁCIE VNÚTROBLOKU NA UL. ŠPORTOVÁ V SKALICI

Žiadame vedenie Mesta Skalica a ním poverených pracovníkov MÚ Skalica, aby v rámci projektu revitalizácie vnútrobloku na ul. Športová v Skalici zrealizovalo infraštruktúru pre cyklodopravu a to v termíne odovzdania diela revitalizácie dodávateľom a jeho skolaudovania. Zároveň žiadame poslancov MZ Skalica, aby svojim hlasovaním podporili návrhy vedúce k realizácii infraštruktúry pre cyklodopravu vo vnútrobloku na ul. Športová. V rámci infraštruktúry pre cyklodopravu žiadame konkrétne zrealizovať:

Vytvorené: 2022-08-10 Štatistiky

Odvolanie Ministra Obrany z Funkcie

 Vyhasujem Peticiu za odvolanie Ministra Obrany Pana Jaroslava Nada.  Za jeho vyroky  ktore ohrozuju OBCANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY  Keď sa Rusko stiahne, Slovensko systém S-300 Ukrajine nedodá, vyhlásil minister Naď Zdroj: https://tvnoviny.sk/?campaignsrc=tn_clipboard Tym to vyrokom vazne ohrozil nasu bezpecnost a zatahuje nas do vojny proti Ruskej Federacii 

Vytvorené: 2022-03-23 Štatistiky

Zákaz chovu týranom !!

Touto petíciou by som chcela zakázať chov psov a mačiek týranom. Zvieratá  neskutočne trpia a nikto s tým nič nerobí. Malé deti si na stopkách stopuju čas za ako dlho sa šteňa zadusí? Zvrátené a nechutné! Každé zviera si zaslúži žiť dobrý a šťastný život. Nenarodili sa na to aby trpeli. Nie je to žiadna vec, je to živý tvor, ktorý dýcha, cíti bolesť, cíti radosť a potrebuje dostatočnú lásku. Už veľa zvierat zomrelo kvôli ľuďom, ktorí zvieratá berú ako vec. Matky si zle vychovali deti a učia ich

Vytvorené: 2019-10-25 Štatistiky

Stop zločincom v politike

Prosím každého slušného občana bez ohľadu na politickú príslušnosť o zdieľanie tejto výzvy, určenej skorumpovaným politikom a oligarchom. Slovensko patrí nám a nie zločincom. My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto výzvou, vyzývame na okamžitý odchod z politiky ľudí, ktorí počas svojho politického pôsobenia dokázateľne koordinovali a koordinujú svoje kroky so zločineckými skupinami. Korupcia, uprednostňovanie pri verejných zákazkách, zneužívanie verejnej moci a verejných financií n

Vytvorené: 2022-08-19 Štatistiky

Odvolanie Maroša Žilinku z pozície Generálneho prokurátora

Žiadame, aby orgány, ktoré môžu odvolať Maroša Žilinku z funkcie Generálneho prokurátora, tak učinili na základe jeho skutkov, ktoré nie sú v súlade s demokratickými princípmi Slovenska: - využívanie paragrafu 363 Trestného práva v neodôvodnených prípadoch, - nečinnosť Generálneho prokurátora zbavenia viny vyšetrovateľov NAKA, - návšteva ruskej prokuratúry s osobou na sankčnom zozname EÚ, - podpísanie spolupráce s ruskou prokuratúrou.   Takéto závažné pracovné pochybenia nemajú čo robiť v demokr

Vytvorené: 2022-01-14 Štatistiky

KAMPAŇ ZA ODSTRÁNENIE NELEGÁLNYCH BILBOARDOV NA TRHOVISKU MILETIČOVA V BRATISLAVSKOM RUŽINOVE

My, dole podpísaní občania, žiadame urýchlené odstránenie nelegálnych bilboardov z plota trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove.  Zmluvy s bilbordovými spoločnosťami boli ukončené k 31.12.2019, pričom boli na súd podané žaloby o vypratanie nehnuteľnosti a na stavebný úrad MČ Ružinov boli podané ohlásenia odstránenia nepovolenej reklamnej stavby.  Reklamné spoločnosti napriek tomu naďalej reklamné plochy prenajímajú! Upozornenie: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE, PROSÍM POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII

Vytvorené: 2021-01-15 Štatistiky

Petícia za preverenie volebného postupu a výsledkov volieb.

Žiadam mestské zastupiteľstvo, aby minimálne jeden týždeň (t.j. sedem kalendárnych dní ) pred dňom konania sa každých volieb, zverejnilo na oficiálnej stránke mesta ( obce ) a verejnej tabuli, aktuálny počet oprávnených voličov a kompletný menný zoznam členov mestskej ( miestnej) volebnej komisie i podľa politickej nominácie.  Zároveň žiadam, aby mi bolo  zabezpečené po každých voľbách si overiť, či bol môj hlas započitaný do výsledku volieb tak, ako som skutočne volil pri zachovaní anonymity a

Vytvorené: 2022-06-23 Štatistiky

Povinné používanie arabských čísloviek

My občania Slovenskej republiky týmto žiadame príslušné štátne orgány, aby vymenili používanie slovenských čísloviek ako na školách, tak aj v úradnom styku za arabské číslovky a túto povinnosť uzákonili. Máme za to, že Slovensko je veľmi konzervatívne a preto by sa malo viac otvoriť svetu a stať sa tak multikultúrnou krajinou. Takýmto gestom chceme podporiť moslimskú komunitu na Slovensku, ktorá je tu stále utláčaná. Chceme sem rovnako prilákať viac moslimsky veriacich ľudí. Rovnako pre týchto v

Vytvorené: 2022-05-25 Štatistiky

GMO SÓJA NAMIESTO MÄSA

My občania Slovenskej republiky sme proti zbytočnému a nehumánnemu zabíjaniu hospodárskych zvierat, ktoré sú celý život chované častokrát v nevyhovujúcich podmienkach. Rovnako sme za znižovanie sklenníkových plynov, vypúštaných do ovzdušia niektorými druhmi hospodárskych zvierat. Už dnes je dokázané, že mäso z hospodárskych zvierat sa dá ľahko nahradiť geneticky modifikovanou sójou MON 87769 (ďalej len GMO sójou), ktorá má približne rovnaké výživové hodnoty. Slovensko v produkcii mäsa nie je a t

Vytvorené: 2022-05-17 Štatistiky

Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Petícia za vysporiadanie pozemkov a prijatie legislatívy podporujúcej vysporiadavanie a vyplácanie pozemkov pod existujúcimi verejnými stavbami, verejnou zeleňou a dielami vybudovanými vo verejnom záujme štátom     „My,  občania,  žiadame o -  prijatie legislatívy, ktorá by vlastníkom pozemkov pod už existujúcimi verejnými stavbami, najmä cestami, chodníkmi, parkmi, verejnou zeleňou, parkoviskami, školskými či účelovými zariadeniami,  budovami verejných inštitúcií, postavenými vo verejnom záuj

Vytvorené: 2021-05-08 Štatistiky

Zastavme vyrubovanie slovenských lesov!

Už roky často jazdíme z Bratislavy do Žarnovice a keď sa stade vraciame domov, s hrôzou si už dlhodobo všímam, ako si čiasi ruka nemilosrdne "ukrajuje" z okolitých kopcov, ba už celých lesov tohto nádherného kútu stredného Slovenska, ktoré sa priam závratnou rýchlosťou strácajú doslova pred NAŠIMI OČAMI. ZASTAVME TO, KÝM JE ČAS! Pýtala som sa, či s tým Ministerstvo pôdohospodárstva môže niečo urobiť. Vraj nič. Pretože ide o SÚKROMNÝ MAJETOK! Moje zdesenie je o to väčšie, pretože podľa tohto vyja

Vytvorené: 2022-11-27 Štatistiky