Najpopulárnejšie petície tento rok

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za UDRŽATEĽNÉ PRÍRODNÉ PARKY – Perspektíva a budúcnosť ochrániť Slovensko pred zmenou klímy ochrániť prírodu aj ľudí

    My, občania Slovenskej republiky podporujeme vznik ŽIVÝCH – UDRŽATEĽNÝCH PRÍRODNÝCH PARKOV podľa kritérií, ktoré presadzuje a podporuje Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) v týchto bodoch:   1.     Podporujeme miestne obyvateľstvo, ktoré vyjadruje vôľu na území PRÍRODNÝCH PARKOV udržiavať živé, harmonické, vitálne územia odolné klimatickej zmene s ľudskými zásahmi, ktoré budú prispievať k zveľaďovaní prírodného a kultúrneho dedičstva našich najvzácnejších území.     2.     Podporuje

Vytvorené: 2020-10-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 805 799
2021 212 210

Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:   Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej

Vytvorené: 2020-11-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3570 3544
2021 208 207

Za obnovu Hviezdoslavovej ulice ( Spišská Nová Ves)

Vážený pán primátor, Vážené  poslankyne a poslanci  Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, žijeme v neľahkej dobe, keď svet čelí pandémií koronavírusu. Štáty a mestá prichádzajú o veľké časti svojich príjmov. Uvedomujeme si, že veľkú časť z nich mesto získava podielovými daňami. Práve tie sa vo veľkej miere využívajú na rekonštrukciu infranštruktúry.   Je nám zrejmé, že v minulom roku sa masívne investovalo do rekonštrukcie chodníkov (ČSL Armády, Bezručová, Fabiniho a iné ulice), no aj n

Vytvorené: 2021-01-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 199 198
2021 199 198

Uvoľnenie opatrenia na vstup do prírody na celých 24 hodín

Uvoľnenie je tu. Od pondelka, 19. apríla 2021, môžu svoje „brány“ otvoriť napr. obchodné domy, butiky, hračkárstva, obuv, autoškoly, ubytovacie zariadenia, kostoly, múzeá, galérie či zoologické záhrady. Ľudia postávajú v skupinkách pred kaviarňami, do prírody chodia v húfoch, posedavajú, bavia sa. My športovci žiadame, aby sa uvoľnil vstup do prírody na celých 24 hodín. Žiadame to výhradne pre športovcov, ktorí chcú športovať aj po 20:00 kvôli svojej práci, vyťaženosti, povinnostiam.  Pridajte s

Vytvorené: 2021-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 195 195
2021 195 195

PETÍCIA NA PODPORU POŽIADAVIEK NÁRODNÉHO LISTU ZA REGULÁCIU NOVEJ GENERÁCIE GMO

Vážená vláda Slovenskej republiky, vážené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vážené Ministerstvo životného prostredia SR, vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu.     My občania Slovenskej republiky (fyzické osoby) svojím podpisom podporujeme v celom rozsahu „Národný list za reguláciu novej generácie GMO“, ktorého znenie je uverejnené na stránke https://www.vsetkoogmo.sk/images/Spoločný_národný_list_za_reguláciu_nových_GMO.pdf Žiadame o plnenie všetkých požiadaviek li

Vytvorené: 2021-04-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 181 177
2021 181 177

Hromadná pripomienka proti zrušeniu podlimitného verejného obstarávania  

Hromadná pripomienka proti zrušeniu podlimitného verejného obstarávania   Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a plánovanie Štefan Holý predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s termínom ukončenia MPK 31.12.2020.   Okrem iných zmien podpredseda vlády SR navrhuje vylúčenie v

Vytvorené: 2020-12-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1051 1040
2021 176 174

Nemôžeme si dovoliť poľaviť v boji proti extrémizmu

V uplynulých dňoch sa začalo v médiách diskutovať s predstaviteľmi prokuratúry o úvahách odňať agendu extrémistických trestných činov spod pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a NAKA a presunúť ju na nešpecializované orgány s menšou územnou pôsobnosťou.V tomto ohľade nás znepokojilo predovšetkým vyjadrenie novozvoleného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktoré odznelo na jeho TB dňa 20. januára: „… čo sa týka extrémistických trestných činov ako takých, celkovo, podľa môjho názoru t

Vytvorené: 2021-01-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 171 169
2021 171 169

Petícia „Za záchranu prírodných hodnôt biotopov ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“

PETÍCIA v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve „za záchranu prírodných hodnôt biotopov ohrozených banskou činnosťou na území Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina“ Petícia je adresovaná ministrovi životného prostredia SR, generálnemu riaditeľovi Štátnej ochrany prírody SR a Obvodnému banskému úradu Banská Bystrica My nižšie podpísaní, nespokojní občania, usilujúci za záchranu územia žiadame, o naliehavé riešenie nešťastnej situácie, v ktorej sa nachádza CHKO Cerová vrchovina, kvô

Vytvorené: 2020-12-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1606 1468
2021 169 163

Petícia za zachovanie MC Kvietok a žiadosť o poskytnutie priestoru

My, podpísaní občania, žiadame Obec Rohožník o zachovanie činnosti materského centra Kvietok v doterajšom rozsahu a žiadame o poskytnutie priestoru na jeho činnosť.  Materské centrum Kvietok už 14 rokov poskytuje príjemné a zmysluplné trávenie voľného času komunite rodičov a detí. Je dostupné 5 dni v týždni pre najmenšie deti do 3. roku života a ich rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke, ponúka aktivity pre deti a rodičov a záujemcov z radov dospelých, organizuje a spolupracuje s inými OZ

Vytvorené: 2021-05-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 163 162
2021 163 162

PETÍCIA TJ SPOJE - za zastavenie konania o zmene č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice

Žiadame zastupiteľstvo a vedenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice: o zastavenie konania o zmene č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice a o predĺženie lehoty na pripomienkovanie zmeny č.4/2020 územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice minimálne do konca februára 2021 o dôkladné informovanie občanov o investičnom zámere v areáli TJ Spoje pred tým, ako sa bude v konaní pokračovať: napríklad zriadením samostatnej sekcie na stránke biskupice.sk, kde dajú

Vytvorené: 2021-01-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 162 160
2021 162 160