Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer

Petícia na zmenu územného plánu lokality Žabí majer cca 1700ha, v katastrálnom území Rača číslo 805866, vymedzenú železničnými traťami na Žilinu a Galantu z doterajšieho stavu na funkčnú plochu:“Územia mestskej zelene - 1130 – Ochranná a izolačná zeleň, v ktorej sú „Záhradkárske osady a lokality“ prípustné v obmedzenom rozsahu.

Doterajší územný plán je tým v rozpore s existujúcou skutočnosťou a stavom,  preto je potrebné vzhľadom na existujúce zastavanie zmeniť súčasný územný plán danej lokality. Zmeniť toto územie na funkčné využitie ako je citované vyššie, o čo Vás touto žiadosťou žiadame.

Po vzore iných miest ako je Brusel, Viedeň, atď. by táto oblasť zmierňovala klimatické zmeny, pretože všetky zrážky zostávajú v danej lokalite. Na danom území sa nachádza množstvo zelene, ktorá je tak prepotrebná pre zmierňovanie klimatických zmien v našom meste. Pri zmene územného plánu by zelene ešte viac pribudlo.

Oboznámil som sa s textom petície na zmenu územného plánu hl. mesta SR Bratislava z doterajšieho stavu na: oddychovo, rekreačno, záhradkovú zónu v časti lokality Žabí majer, ktorá je vymedzená železničnými traťami na Žilinu a Galantu a týmto žiadame poslancov hl. mesta Bratislava, aby splnili požiadavky uvedené v tejto petícii.


Ing.Pavel Kusy,CsC.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing.Pavel Kusy,CsC. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...