Petícia občanov Trnavy za odvolanie primátora Bročku a predčasne volby do zastupiťelstva.

Petícia občanov Trnavy za odvolanie primátora Petra Bročku a predčasné voľby do zastupiťeľstva.

Občania Trnavy sú dlhodobo nespokojný so zvyšovaním daní a poplatkov v meste Trnava.

Primator nerešpektuje názor občana Trnavy a zavádzaním rezidenčného parkovania ohrozuje existenciu mnohých občanov a prevádzok.

Podpisom tejto petície chceme zastaviť likvidáciu Trnavy cykloterorom pachaným na občanovi Trnavy. 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občan Trnavy na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...