Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušenie maturitnej skúšky 2021

Vážený Pán minister školstva,Formou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov 4. ročníka stredných škôl a písomne prosím a zároveň žiadam, aby ste zvážili zrušenie maturít (tak ako aj v roku 2020).Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia. V tejto momentálne situácií by to bolo pre nás najideálnejšie spraviť aritmetický priemer. Zároveň nám to príde veľmi fér voči nám, keďže minuloroční

Vytvorené: 2020-04-27 Štatistiky

Petícia proti výrubu lesa z dôvodu výstavby rekreačných chatiek v údolí želovských pivníc.

Lesy v údolí želovských pivníc v blízkom, ale aj širšom okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo. Sú nenahraditeľným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne oddychujú,športujú a rekreujú obyvatelia a návštevníci údolia želovských pivníc a poskytujú jedinečnú mikroklímu pre nás všetkých. Lesy sú domovom množstva chránených živočíchov, rastlín a biotopov európskeho aj národného významu.My dolu podpísaný členovia Občianského združenia údolie želovských pivníc, majitelia chát a návštevníci ú

Vytvorené: 2021-10-25 Štatistiky

Petícia proti prezenčnej forme výučby počas pendemickej situácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave EUBA

Je nám ľúto aká je doba, dobu si nevyberáme ale žiadame, aby naša univerzita osatala v online režime ako doposiaľ (a aj ako iné univerzity) kým sa nezmiernia príznaky a sila šírenia tejto mutácie vraždivého vírusu COVID-19. Našim cieľom nie je zhoršiť priemer univerzity, ale ani univerzita nemôže ohroziť naše zdravie.Nie je možné na Ekonomickej univerzite zabezpečiť plynulý chod prevádzky, aby nedošlo k nákaze pandemickým vírusom, ktorý sa momentálne šíri rapídnym tempom. Veľká časť našich spolu

Vytvorené: 2021-09-30 Štatistiky

Petícia za odstúpenie Maroša Žilinku z postu Generálneho prokurátora SR

My, dolu podpísaní občania, žiadame, aby sa Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, Phd. vzdal funkcie Generálneho prokurátora Slovenskej republiky.Ak tak neučiní do 30 dní od podania žiadosti (petície), tak žiadame Národnú radu, aby využila svoje kompetencie a dala návrch Prezidentke SR na odvolanie Generálneho prokuratúra. Dôvody, ktoré nás vedú k tejto požiadavke, sú nasledovné: - Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, Phd. klamal o tom, ako zaňho loboval Michal Gučík. Poprel to aj na verejnom vypočutí pred ú

Vytvorené: 2021-08-21 Štatistiky

Petícia za slobodu dýchania detí bez rúšok, bez testov, bez očkovania a bez nezákonne ukladaných podmienok v predškolských a školských zariadeniach - založenej na slobodnej vôli dieťaťa a rodiča

My rodičia a priatelia školy sme proti povinnému noseniu rúška a iných alternatív prekrývania dýchacích ciest u detí.   Žiadame  zaviesť dobrovoľné nosenie rúška bez nútenia, psychického vydierania, zosmiešňovania, segregácie a diskriminácie.   Povinnosť detí nosiť rúška poškodzuje ich fyzické zdravie, kde dochádza k množeniu baktérií, plesniam, zápalom, kožným problémom, bolestiam hlavy, diskomfortu. Poškodzuje psychické zdravie, psychosociálny vývoj, vznikajú poruchy sústredenia, obmedzuje sa

Vytvorené: 2021-05-03 Štatistiky

Petícia proti nezákonným opatreniam COVID 19

Potvrdzujem nesúhlas s diskriminačným zavedením opatrení covid 19 žiadam okamžité zrušenie : 1) povinného testovania a podmienovania vstupu do zamestnania , cestovania , návštev lekárov a škôl a ďalších diskriminačných zákazov. 2) zrušenie vynucovania prekrytia dýchacích ciest pri vstupe do interiérov . 3) žiadam aby opatrenia boli prijaté na základe dobrovoľného rozhodnutia  občanov bez ukladania sankcií bez nátlaku a  diskriminácie . 4) žiadam o dodržiavanie európskeho dohovoru a charty OSN ak

Vytvorené: 2021-06-01 Štatistiky

Petícia za zrušenie prezenčnej výučby na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Prírodovedeckej fakulty (ďalej len UPJŠ), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 uskutočnila dištančná výučba. Prezenčnej výučby sa zúčastňujú študenti z mnohých okresov SR, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené tmavšími farbami. Takéto cestovanie a miešanie okresov zapríčiní vyššiu úroveň nákazy nielen v rámci univerzity, ale i v rámci okresu Košíc. Rovnako nie každý zo študentov či zamestnancov je očkovaný či po prekonaní

Vytvorené: 2021-10-05 Štatistiky

Petícia za dostupnosť sociálnej služby - verejné špecializované zariadenia pre autistov.

TOTO JE VÝZVA PRE RODIČOV, PRIATEĽOV A TERAPEUTOV DETÍ A DOSPELÝCH S AUTIZMOM, PRE VŠETKÝCH, KTORÝM TO NIE JE JEDNO!   TAKÁTO JE REALITA .. POČET MIEST V SR NA CELOROČNÝ POBYT VO VEREJNOM ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ PRE AUTISTOV NAD 18 ROKOV NA DOŽITIE = 2 (DVE MIESTA), S DLHÝM PORADOVNÍKOM ĎALŠÍCH ČAKATEĽOV .. KTORÍ SA NEDOŽIJÚ.👎   PODPORTE SVOJIM PODPISOM najzákladnejšiu legitímnu požiadavku pre dôstojný život všetkých autistov celého pásma PAS od Detského autizmu až po Aspergerov syndróm -

Vytvorené: 2020-11-21 Štatistiky

Senzory pre diabetikov

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37    Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného  zdravotníctva Diabetes  sa niekedy prirovnáva k jazde autom. Nečakane sme sa v ňom jedného dňa ocitli a zatiaľ sa z neho nedokážeme dostať.   Cestujeme akoby v tme, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na deň máme niekoľko prúžkov na meranie glykémie, čo by sa dalo prirovnať k niekoľkým bliknutiam svetlami. Našťastie existuje spôsob ako rozsvi

Vytvorené: 2019-10-21 Štatistiky

Výzva OZ Rekreačné domčeky: Oživme cestovný ruch v Snine!

V Snine to nežije pretože nevyužíva svoj potenciál. Najväčší potenciál cestovného ruchu, ktorý by k nám prilákal nielen turistov, ale vytvoril aj možnosti na šport, rozvoj služieb, rekreáciu a vyžitie pre domácich, pre mladých, športovcov, či  rodiny s deťmi je jednoznačne rekreačná oblasť Sninské rybníky. Môžeme tu vybudovať cyklochodníky, atraktívnejšiu chatovú oblasť, turistické atrakcie, športoviská, priestor pre organizovanie veľkých akcií, zlepšiť kvalitu biokúpaliska a zrealizovať praktic

Vytvorené: 2021-08-27 Štatistiky