Petícia za nezaradenie Kratomu (Mitragyna Speciosa) medzi omamné a psychotropné látky

Sme zástupcovia Kratom komunity na Slovensku.
 
Kratom nie je droga, Kratom nie je opiát, Kratom nie je syntetická látka. Prirodzene sa vyskytujúci Kratom je bezpečný bylinný doplnok, ktorý sa správa ako čiastočný agonista mu-opioidného receptora a používa sa na liečbu bolesti, dodáva energiu, dokonca potláča depresie a úzkosti, ktoré sú v Českej a Slovenskej repubike dosť bežné.
 
Kratom neobsahuje žiadne opiáty, ale viaže sa na rovnaké receptorové miesta v mozgu ako sú čokoláda, káva, cvičenie a dokonca aj materské mlieko zasahuje tieto receptorové miesta podobným spôsobom.
 

Čo je kratom

Kratom, prvýkrát vedecky popísaný roku 1839 ako Mitragyna Speciosa, je vždyzelený tropický strom z čeľade morenovitých a jeho príbuznými sú napríklad kávovník, chinínovníka či u nás rastúceho lipkavca.

Vo svete je známy aj pod názvami Biak, Ketu, Kakuam, Ithang, alebo Thomu. Druhové meno Speciosa znamená krásna, ozdobná.

Dorastá do výšky až 25 metrov s priemerom kmeňa do 90 cm, tmavé a vždy zelené zašpicatené lesklé listy sú až 20 cm dlhé s výraznou žilnatinou.

Drobné žlté kvety vyrastajú vo zväzkoch na koncoch konárov, oblasťou prirodzeného výskytu sú krajiny juhovýchodnej Ázie - Thajsko, Mjanmarsko, Indonézia, Malajzia, Papua Nová Guinea a ďalšie.

Pôvodne sa v týchto krajinách používali čerstvé alebo sušené listy napríklad pri varení v kuchyni. Do listov ľudia balili ryby, prípadne sa pridávali ako korenie pri dusení mäsa.

Najčastejšie sa z nich však pripravoval čaj, len zriedkakedy sa listy využívali pre fajčenie. Nie je však vôbec zaznamenané, že by bol v týchto krajinách pôvodu Kratom využívaný pre zberateľské a dekoratívne účely ako je tomu dnes.

Užívanie kratomu malo aj významnú sociálnu úlohu, napr. V Thajsku býval tradične ponúkaný hosťom, ako súčasť legiend a rituálov mal tiež duchovne-náboženský význam.

V oblastiach prirodzeného výskytu bol Kratom významnou bylinou tradičnej medicíny. Manuálny robotníci (rybári, farmári) v severnej Malajzii a južnom Thajsku bežne používali listy k zlepšeniu produktivity práce a na zmiernenie únavy.

Vidiecki ľudia zase využívali listy k samoliečbe bežných zdravotných problémov (hnačka, horúčka a bolesť), prípadne ako obklad na rany. V devätnástom storočí bol v Malajzii a Thajsku používaný tiež pri liečbe závislosti na ópiu.

 

Fyzické účinky

 • Stimulácia a sedácia - Kratom môže pôsobiť ako stimulant aj ako sedatívum v závislosti na dávke. Sedatívne a stimulačné účinky sa môžu vyskytovať súčasne rozporuplným spôsobom, čo vedie k pocitu, že človek je pod napätím ale aj uvoľnený.
 • Fyzická eufória - Kratom spoľahlivo produkuje fyzickú eufóriu pri vyšších dávkach. Táto eufória však nie je tak intenzívna a je zanedbateľna ako eufória pri opioidoch, ako sú heroín alebo oxykodón. Samotný pocity možno opísať ako mierne pocity intenzívneho fyzického pohodlia, tepla, lásky a spokojnosti.
 • Úľava od bolesti - Kratom môže vyvolať výraznú úľavu od bolesti, pričom niektorí užívatelia uvádzajú, že vysoké dávky kratomu vyvolávajú analgetické účinky podobnú ako 20 mg hydrokodónu (bežne známemho ako "Vicodin").
 • Potláča kašeľ.

Vedľajšie účinky pri vyššej dávke

 • Nevoľnosť - so silnými dávkami alebo častým opakovaným dávkovaním sa môže dostaviť nevoľnosť či zvracanie.
 • Zvýšené potenie.
 • Žalúdočné kŕče.
 • Potlačenie chuti do jedla.
 • Zápcha.
 • Zmena telesného pachu - Kratom môže spôsobiť, že moč získa výrazný a nepríjemný zápach. Aj pikantné jedlo môže zosilniť pach moču, zatiaľ čo špargľa, káva a cesnak mu dodávajú ešte výraznejší zápach. Lieky, ako je penicilín, môžu tiež ovplyvniť spôsob, akým moč páchne. Toto všetko je však úplne neškodné. Pach moču zmizne, keď daná látka telo opustí.
 • Znížené libido.
 • Závrat.

Kognitívne funkcie

Kognitívne účinky kratomu možno rozdeliť na niekoľko zložiek, ktoré sa postupne zvyšujú k úmernej dávke. Najvýznamnejšie z týchto kognitívnych účinkov všeobecne zahŕňajú:

 • Potlačenie úzkosti
 • Kognitívna eufória
 • Zosilnenie snov
 • Zvýšené ocenenie hudby
 • Zlepšené sústredenie - K zvýšeniu sústredeniu dochádza pri nižších dávkach a postupne mizne, ak sa dávka zvyšuje prevládajú sedatívne až euforické účinky.
 • Zvýšenie motivácie
 • Ospalosť - Niektoré odrody kratomu dokážu uživateľa unaviť, sú to hlavne červené odrody ktoré prehlbujú spánok podobne ako CBD.
 • Myšlienková akcelerácia

 

Viac učinkov Kratomu nájdete TU

 

 

Závislosť

Závislosť je v medicíne podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie choroba (teda nie len prejav slabého charakteru či vôle), a to choroba definovaná takto:

Duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku.

Prejavy závislosti od určitého predmetu závislosti môžeme zhrnúť nasledovne:

-Silná túžba a rastúca chuť po predmete závislosti - Lieky, Káva , Alkohol, Tabak

-Znížené sebaovládanie (súvisí počiatkom, ukončením alebo množstvom užívania predmetu závislosti) - Lieky, Káva , Alkohol, Tabak

-Zvyšovanie tolerancie voči predmetu závislosti a následné zvyšovanie dávok - Lieky, Káva , Alkohol, Tabak

-Možné abstinenčné príznaky po vysadení (psychické: podráždenosť, depresívnosť, agresivita, ale môžu sa vyskytnúť i silné telesné príznaky) - Lieky, Káva , Alkohol, Tabak

-Pokračovanie v užívaní škodlivej látky či v nebezpečnom správaní i napriek jasným dôkazom o škodlivosti - Lieky, Káva , Alkohol, Tabak

História Kratomu

Kratom bol prvýkrát predstavený v západnom a európskom svete, a to keď holandský botanik Pieter Korthals začal študovať túto rastlinu v roku 1831. Korthals ju pomenoval Mitragyna Speciosa v roku 1839.

Pomenovanie vybral podľa toho, že má tvar blizny pripomínajucu mitru (ceremoniálna pokrývka hlavy užívanou biskupom či pápežom). Druhý názov speciosa znamená latinsky krásna či ozdobná.

Prvá známka skutočného laboratórneho výskumu tejto rastliny bola zaznamenaná v roku 1907, kedy boli jej vzorky odoslané na univerzitu v Edinburghu. Tu boli alkaloidy prvýkrát izolované vďaka práci britského botanika L. Wraya a boli ďalej študované.

V priebehu niekoľkých rokov prišlo viac lekárskych štúdií o týchto alkaloidoch, v roku 1930 ho I. H. Burkill študoval a navrhol pre použitie v tradičnej medicíne na liečbu hnačiek a horúčky.

 

Legislatíva Slovenskej republiky

Produkt nie je v Slovenskej republike schválený ako potravinový doplnok. Môže sa predávať iba ako zberateľský predmet.

Tu začina celý konflikt

Konflikty sú súčasťou života. Je potrebné ich riešiť, nie sa im vyhýbať.

Tu vzniká konflikt medzi uživateľom a legislatívou Slovenskej republiky.

Legislatíva Slovenskej republiky zakazuje akékoľvek informacie a popis produktu.

Informovanosť užiaveľov považujeme za kľúčovú povinnosť, ak by boli plne informovaní a prečítali by si všetky informácie o Kratome, tzn dávkovanie, užívanie, prestávky medzi užívaním, nedochádzalo by k nedorozumeniam ako sú napríklad mierna závisloť.

Áno mierna závisloť, pretože silná zavisloť pri Kratome neexistuje, ak je niekto závislý, tak určite nie na Kratome ale na inej látke ktorú užíva alebo si ju do Kratomu pridáva.

Zákaz kratomu neprinesie nič, len ďalšiu kriminalitu a zbytočné tresty!

Súčasnosť je dobou, kedy takmer neexistuje oblasť v živote človeka, ktorá by nebola „podchytená“ právnou úpravou. V oblasti práva trestného, je trendom rozširovanie o nové skutkové podstaty trestných činov.

Okrem vytvorenia nového čierneho trhu pre 10.000+ Slovenských užívateľov, sa zapríčiní hlavne strata na daniach pre štátnu pokladnicu.

Rovnako ako stratu dôvery vo spravodlivý systém, pretože všetci tí, ktorí Kratom užívali, vedia že sa nejedná o žiadne skryté zlo a že rozhodne nepatrí na zoznam omamných látok, psychotropných látok ako sú marihuana, pervitín či heroín.

Je to asi podobné ako postaviť vedľa seba čiernu a bielu, nebo a peklo, skrátka úplne protichodné svety.

Kratom nám dala príroda a v mieste jeho pôvodu, ktorým je Indonézia na neho tisíce rokov nedajú dopustiť! 

Laboratórne testy

Testovanie produktov Mitragyna Speciosa  je vykonávané tretími stranami, laboratórne testy slúžia ako dôkaz, že to, čo spoločnosť u svojho výrobku uvádza, je pravda.

Toto odvetvie je vysoko neregulované, čo vedie k tomu, že neetický výrobcovia Kratomu tzv scammers,  umelo zveličuje a klamú o obsahu alkaloidov a nebezpecných látok vo svojich produktoch.

Niektoré spoločnosti dokonca predávajú výrobky, ktoré môžu byť kontaminované ťažkými kovmi, pesticídmi alebo inými škodlivými látkami.

Nájdenie kvalitného Kratomu je výzvou aj pre tých najinformovanejší zákazníkov.

To je okamih, kedy prichádza k slovu testovanie treťou stranou. Výrobca Kratomu zašle vzorku svojho produktu k nezávislej testovacej spoločnosti.

Táto spoločnosť prevedie vlastné testy a poskytne výsledky.

Takýto postup zvyšuje dôveru u dodávatela Kratomu, pretože je menej pravdepodobné, že by spoločnosť tretej strany o výsledkoch svojich laboratórnych testov klamala.

Mnoho z týchto spoločností je v tomto odvetví vysoko cenených, ich reputácia je udržiavaná poskytovaním konzistentného a presného testovania.

Celým účelom testovania treťou stranou (nezávislým laboratóriom), je poskytnúť objektívnu analýzu Kratom produktov.

Tieto testy sa používajú na označenie kvalityčistoty a účinnosti Kratomu.

Podľa môjho názoru, testovanie treťou stranou je na dnešnom trhu dosť zásadné, malo by byť povinné u každeho predajcu. My navrhujeme že laboratorné testy, by nemali byť staršie 3 mesiace, maximálne až 6 mesiacov.

Ďalej navrhujem aby každy predajca Kratomu mal povinnosť, spraviť si tuzemské laboratórne testy.

V dnešnej dobe je Kratom vysoko neregulovaný, čo e-shopom a jednotlivcom uľahčuje podvádzať o kvalite alebo účinnosti ich produktov.

Niektoré spoločnosti to robia preto, aby zarobili aj na nekvalitnom (alebo dokonca kontaminovanom) Kratome. Niektoré spoločnosti preháňajú údaje, aby zvýšili predaj.

Navrhujem tuzemské laboratórne testy.

Každý dobrý výrobca vie, že priemysel plný podvodníkov a predaj falošných produktov im z dlhodobého hľadiska nepomôže.

E-shopy zverejňujú laboratórne výsledky pre každú šaržu, aby verejne ukázali, že to, čo inzerujú je naozaj to čo dostávate.

To je silný indikátor čestnosti. Spoločnosti, ktoré nedržia krok s testovaním svojich produktov, sa nedostanú do problémov s regulačnými orgánmi, ale nie je to dobrou známkou čestného konania voči zákazníkom.

Takýto produkt by si kupil len neinformovaný zákaznik, tu sa dostaváme znova do konfliktu s legislatívou Slovenskej republiky.

Nezávislé laboratórium môže testovať rad rôznych vecí. Každý test musí byť vykonávaný samostatne.

Kratom je na Slovensku testovaný na ťažké kovy (KadmiumOrtuťOlovo), salmonelu a tiež streptokoky.

Spoločnosti môžu poskytnúť svojim zákazníkom naozaj vysoko kvalitný produkt a to je hlavný cieľ všetkých Slovenských predajcov.

Ak predajca urobí všetko pre to, aby ponúkol špičkové produkty, jediný spôsob, ako to skutočne dosiahnuť a oddeliť sa, od neetických predajcov, je nezávislé laboratórne testovanie.

 

SME PRE VYTVORENIE REGULÁCIE KRATOMU


Nechápte nás zle, sme jednoznačne pre legislatívu, podľa ktorej by Kratom bol predávaný iba od 18 rokov.


Sme pre povinné testovanie kratomu v Slovenskej republike, EÚ na škodliviny a ohlasenie na ŠÚKL, rovnako ako pre kontroly predajcov a ich tovar,tým pádom naproste eliminovanie predaja nekvalitného tovaru, čo je na Slovensku zvykom nielen u Kratomu, ale úplne u všetkého.


Sme pre začatie výskumu kratomu na univerzitách Slovenskej republiky, tak ako je predmetom výskumu na svetových univerzitách, pretože jeho pozitívne účinky a schopnosť enormne zdvíhať imunitu sú až moc cenné, na to, aby ich bolo možné ignorovať.

Dvíhajú snáď drogy imunitu? Odpovedzte si sami.


Sme pre predaj kratomu len v špecializovaných predajniach a e-shopoch, sme pre rovnaké podmienky uvedenia na trh, aké má CBD.


Sme pre poskytovanie najnutnejších základných informácií o kratome koncovému zákazníkovi.


Nemá zmysel zákaz uvádzania informácií, vrátane účinkov, keď tieto účinky sú potvrdené štúdiami a  každý si ich do minúty vyhľadá.

Céla analýza a správa TU
 
 
Ak je legálny alkohol, tabak, káva, byliny s podobnými účinkami Kratomu tak nevidím dôvod prečo by nemal byť aj Kratom
 
Za všetky e-shopy ktoré nebojujú, za nás a všetkych zákazníkov, sme začali konať my:
 
 
 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Waveshop.sk bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...