Najpopulárnejšie petície za posledných 12 mesiacov

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti zámeru výstavby komerčných dvojpodlažných budov a parkovacích miest na "Zelenom páse" v lokalite IBV Mlyny, Senica.

 My, dolupodpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné orgány verejnej správy o nesúhlasné stanovisko k zámeru výstavby dvojpodlažných komerčných budov v lokalite  IBV Mlyny, Senica, na parcelách v lokalite IBV Mlyny, v intraviláne mesta Senica č. 3787/344, 3787/343, obe na LV č. 9161 a na LV č. 8961 parcely č. 3787/19, 3787/341 a 3787/18, ktoré boli pri prezentácii a predaji pozemkov označené maklérkou ako

Vytvorené: 2022-02-26 Štatistiky

Petícia proti výstavbe polyfunkčnej budovy " PEZINSKÁ BRÁNA"

PETÍCIA proti výstavbe polyfunkčnej budovy  „ Pezinská brána„ Navrhovaná polyfunkčná budova  negatívne ovplyvní kvalitu života a verejného priestoru nielen na Moyzesovej ulici, ale aj v širšom okolí.  Uvažuje sa s 1 podzemným, 6 nadzemnými a 1 ustúpeným nadzemným podlažím. Šírky  pozemkov neumožňujú stavať tak vysoké budovy bez výrazného obmedzenia susedných parciel a jestvujúcich objektov. Zásadne ovplyvňuje dopravu, uvažuje so  zrušenými parkovacími miestami  a zmenou dopravy od budovy PANORAM

Vytvorené: 2022-02-12 Štatistiky

Dobrovoľný finančný príspevok pre rodinu zbitého JEDENÁSŤ ročného dievčatka

Dievčatko s rodinou si muselo prejsť veľmi zlým obdobím, kedy sa zlo podpísalo na jej mene. V takto rannom detstve si musela prežiť jednu z najhoršich vecí ktoré si naše drahé mamičky ani nevedia ani len nechcú predstaviť. Myslím si že väčšina z nás má v sebe trošku ľudskosti a pozastavil sa nad týmto prípadom kde 14, 15 až 16 roční sa smiali, tyranizovali, fotili nahú, povyšovali sa a liali alkohol (vodka) až do takej miery že sa dievčatko dostalo do nemocnice s polámaným nosom, pripomínam 11 R

Vytvorené: 2022-01-06 Štatistiky

Petícia za zavedenie zákazu skládkovania na Žitnom ostrove

Ochráňme si naše najväčšie prírodné bohatstvo. Postavme sa neekologickému a nebezpečnému odpadovému hospodárstvu, ktoré ničí našu podzemnú vodu a úrodnú pôdu.  Touto petíciou chceme apelovať na zákonodarcov, aby znemožnili skládky na a v blízkosti pitných vôd Žitného Ostrova. Chceme tiež dosiahnuť, aby dohliadali na dodržiavanie zákona. Žiadame aby skládky, ktoré na tomto území existujú boli zlikvidované a aby do budúcna bola zakázaná tvorba skládok na a v blízkosti Žitného ostrova.  Fotky: skl

Vytvorené: 2020-06-20 Štatistiky

PETÍCIA NA VYHLÁSENIE REFERENDA O ODVOLANÍ STAROSTKY BRATISLAVA - RUSOVCE

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame obecné zastupiteľstvo obce Bratislava - Rusovce aby v súlade s § 13a ods. 3, písm. a), bod 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vyhlásilo miestne referendum v obci Bratislava - Rusovce o odvolaní starostky tejto obce Lucie Tulek Henčelovej, z dôvodu, že koná proti záujmom Rusoviec pri voľbe riaditeľa školy a svojou nekompetentnosťou ohrozuje riadny chod materskej a základnej školy a samo

Vytvorené: 2021-07-08 Štatistiky

PETÍCIA - NECHCEME LNG TERMINÁL V KOMÁRNE !

Vážení obyvatelia a obyvateľky Slovenska,  vyjadrite spolu s nami nesúhlas s výstavbou LNG terminálu na skvapalnený zemný plyn priamo v Komárne! V blízkosti studní s pitnou vodou na Alžbetinom ostrove, iba kúsok od obľúbenej cyklohrádze, záhradkárskej oblasti a obytnej zóny. Akákoľvek nová fosílna infraštruktúra je nezlúčiteľná s cieľmi Parížskej dohody a uhlíkovej neutrality, zabraňuje riešeniam klimatickej krízy a povoliť ju je nezodpovedné voči budúcim generáciám. LNG terminál je jednoducho r

Vytvorené: 2022-03-27 Štatistiky

Petícia za zrušenie testovanie deviatakov 2021

  Žiadame aby sa monitor pre 9. ročník v roku 2021 zrušil, a to z nasledujúcich dôvodov: - minulý rok sa monitor zrušil pri 4 mesiacoch dištančného vzdelávania. - Tento rok monitor stále je a to aj napriek tomu že máme dištančné vzdelávanie už 6 mesiacov. Myslím že voči minulému roku keď sa im zrušil monitor po 4 mesiacoch je to minimálne nefér. - za tie 2 mesiace čo sme doma sme ani zďaleka nestihli prebrať alebo aspoň pochopiť učivám čo žiaci 2 roky pred nami. - kvalita dištančného vzdelávania

Vytvorené: 2020-12-09 Štatistiky

Petícia proti plánovanej výstavbe "Náučný chodník okolo priehrady v Kuchyni" - zachovanie pôvodného umiestnenia

Ja, dolupodpísaný člen Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Záhorie nesúhlasím s novým navrhovaným umiestnením stavby “Náučný chodník okolo priehrady v Kuchyni”, konkrétne s jeho vyústením na pozemok par. reg. “E”: 2325/300 a žiadam o zachovanie pôvodného umietnenia stavby z dôvodu, že zo severnej strany vodnej nádrže Kuchyňa bude touto plánovanou výstavbou značne obmedzený výkon rybárskeho práva.

Vytvorené: 2021-10-03 Štatistiky

Petícia za demoláciu pamätníka Slavín (Bratislava)

Toto je petícia uvedomelých občanov Slovenska, ktorí sú proti zastaralému pomníku na Slavíne v Bratislave, ktorý proruskí politici, ako aj pomýlení občania z komunity Proputinovských dezolátov, zneužívajú na svoje ciele a oslavu zločineckého komunistického režimu. Namiesto sovietského pamätníka navrhujeme vybudovať miesto, ktoré bude mať väčší prínos pre kultúru, obyvateľov, ako aj pre samotné mesto Bratislava v podobe prísunu finančných prostriedkov na jej rozvoj. Hlavný cielom je vytvorenie n

Vytvorené: 2022-04-08 Štatistiky

Petícia za zachovanie pošty Lovinského 11 Bratislava -Staré mesto

Po siedmich rokoch znova hrozí našej pošte na Patrónke, Lovinského 11 Bratislava - Staré mesto, že ju zrušia. Slovenská pošta momentálne robí úsporné opatrenia celoplošne, v prípade našej pošty je to však neopodstatnené, keďže budova, v ktorej sídli, patrí Slovenskej pošte. Je to predsa úlne iná situácia, ako keď pošta sídli v prenajatých priestoroch s drahým nájomným. Na pošte je jedna pracovníčka, ktorá je veľmi dobre vyťažená. Klientelou sú hlavne firmy so sídlom v tejto lokalite a starší ľud

Vytvorené: 2021-06-09 Štatistiky