Petícia za vegánske menu v nemocniciach a na univerzitách

Vážený pán minister zdravotníctva,

nachádzame sa v roku 2017, kedy je mnoho Slovákov naklonených zdravšiemu a ekologickejšiemu životnému štýlu, zvanému vegánstvo. Svedčí o tom aj štúdia, ktorú vypracovala agentúra Nielsen Admosphere a ktorá potvrdzuje, že na Slovensku žije 1 % vegánov, 2 % vegetariánov a takmer 11 % ľudí znižuje svoju spotrebu mäsa. K rozhodnutiu zrieknuť sa živočíšnych produktov motivuje Slovákov nielen vlastné zdravie a kritický stav životného prostredia, ale aj etické dôvody - výhrady k zaobchádzaniu so zvieratami v živočíšnom priemysle. Predpokladá sa, že počet Slovákov, ktorí sa stravujú vegánsky, bude naďalej stúpať, rovnako ako v ostatných rozvinutých európskych krajinách, k čomu dopomáhajú aj sociálne siete. Rastúcu tendenciu obyvateľstva uprednostniť rastlinnú stravu možno vidieť aj na neustále sa rozširujúcom sortimente čisto rastlinných produktov na slovenskom trhu.

Vegánsky životný štýl vylučuje z jedálnička všetky živočíšne produkty (mäso, mlieko a mliečne výrobky, ryby, vajcia, med) a výrobky z nich. Rýchly rast populácie a ekonomický pokrok spôsobili, že chov zvierat sa  neúnosne rozrástol a väčšina z nich žije v nevyhovujúcich podmienkach.  

Navyše, živočíšne potraviny sa stále viac ukazujú ako pôvodcovia civilizačných ochorení. Dnes už aj najväčšie svetové zdravotnícke inštitúcie schvaľujú pestrý jedálniček, zložený z čisto rastlinných surovín.  Je vedecky dokázané, že vyvážená rastlinná strava poskytuje všetky vitamíny, minerály a živiny potrebné pre naše zdravie. Mnohé svetové odborné inštitúcie (napr. The American Dietetic AssociationThe British National Health Service, The British Nutrition Foundation a ďalšie) uznávajú, že dobre zostavená rastlinná strava je bezpečná a vhodná pre každé obdobie života. ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS, najväčšia svetová asociácia dietológov a výživových expertov,tvrdí:  „Dobre plánovaná vegánska strava je zdravá, fyzicky uspokojivá, ponúka zdravotné výhody v prevencii a liečení mnohých chorôb a je vhodná pre ľudí v každej etape života (tehotné a dojčiace ženy, bábätká, deti, dospelí, starí ľudia, športovci).“

Ľudia, ktorí uprednostňujú rastlinnú stravu, zriedkavejšie trpia na obezitu, cukrovku 2. typu a srdcovo-cievne ochorenia. Jednoducho povedané, čím vyšší je podiel rastlinnej stravy v potrave, tým je riziko vzniku chronických ochorení nižšie. Navyše, obezitou u nás podľa štatistík Eurostatu trpí 15,7 % žien a 14,5 % mužov. Telesná hmotnosť a BMI ľudí stravujúcich sa vegánsky sú značne nižšie ako u zvyšku populácie. Ľudia, ktorí prejdú na vegánsku stravu, dosahujú v chudnutí najlepšie výsledky.

Pre životné prostredie predstavuje živočíšna výroba neúmernú záťaž. Jedným z prvých aspektov je extrémne neefektívne využívanie pôdy. Celosvetovo sa až 53 % bielkovín a 36 % kalórií vypestovaných z pôdy použije ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Navyše, zo všetkých kalórii, ktoré skonzumujú hospodárske zvieratá, sa k človeku vo forme mäsa alebo ostatných živočíšnych produktov dostane iba 10 až 12 %.  Pre živočíšnu výrobu je príznačné aj plytvanie vodou - na 1 kg hovädzieho mäsa sa spotrebuje až 15 400 litrov vody, to znamená, že priemerne sa na získanie 1 g bielkoviny z hovädzieho mäsa spotrebuje až 6-násobne viac vody, ako na získanie 1 g bielkoviny zo strukovín. Živočíšna výroba tiež nemalou mierou znečisťuje pôdu, vodu a ovzdušie. Intenzívne chovy produkujú obrovské množstvo výkalov a moču, čo predstavuje okrem zaťaženia životného prostredia aj zníženie kvality života ľudí žijúcich v týchto oblastiach. Pre predstavu, jedna prasnica vyprodukuje (v období dvoch týždňov pred pôrodom do odstavenia ciciaka)až 4,9 kg výkalov a 9,9 kg moču za deň. Živočíšna výroba má každoročne za následok tvorbu 7 100 000 000 ton CO2. Množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov je väčšie ako súčet všetkých skleníkových plynov, ktoré vyprodukuje celosvetová doprava. V priemere pripadá na každý 1 kg mlieka zaťaženie životného prostredia o 2,8 kg CO2 a na 1 kg hovädzieho mäsa je to až 46,2 kg CO2.

Myslíme si, že osvojenie rastlinnej stravy alebo rozhodnutie pre vegánsky chod je každého slobodná voľba, ktorá by mala ísť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s demokratickými princípmi našej krajiny. Preto by mal mať každý občan našej republiky možnosť takejto voľby.

Napriek horeuvedeným skutočnostiam, slovenská vláda stále prehliada individuálne potreby v stravovaní obyvateľstva. Rešpektovanie zdravých stravovacích návykov by malo byť najmä v dnešnej dobe samozrejmosťou, a preto žiadame, aby bol v nemocniciach a vo všetkých univerzitných jedálňach ponúkaný vždy aspoň jeden chod jedla, ktorý obsahuje iba rastlinné suroviny. Chceme, aby sa týmto dôležitým krokom vyšlo v ústrety množstvu frustrovaných Slovákov, ktorí mnohokrát nemajú na výber. Schválenie nami navrhovanej možnosti voľby vegánskeho chodu by mohlo viesť  ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a kvality životného prostredia.

Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Zostavovateľ petície: Občianske združenie Slovenská Vegánska Spoločnosť, Krátka 1, 811 03 Bratislava

Osoba na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci: Mgr. Kristína Muránska, Líščie Nivy 8, 82108, Bratislava  


Slovenská Vegánska Spoločnosť


Občianske združenie Slovenská Vegánska Spoločnosť    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Občianske združenie Slovenská Vegánska Spoločnosť bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše poštové smerovacie číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...