Podpora zachovania kultúrnej funkcie Koncertov na Garážach

Vážený Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Metropolitný inštitút Bratislavy,


Na začiatok by sme sa ako kolektív návštevníkov, fanúšikov, či organizátorov koncertov na Garážach chceli poďakovať za Vaše priame oslovenie Garáží. Tento krok nás príjemne prekvapil, nebýva totiž zvykom, že oficiálne štátne či mestské orgány majú záujem komunikovať s „nezávislou kultúrou“, ktorá funguje na mestskom brownfielde. Nižšie prinášame naše stanovisko k Mestskej urbanistickej štúdii zóny Mlynské Nivy.


Koncerty na Garážach začali fungovať od roku 1994, vlastne ako z núdze cnosť, keď neexistovali „naozajstné“ kluby, a v podstate nebolo kde hrávať. V tom čase, a to platí aj dodnes, mnohé z garáží fungovali ako skúšobne nezávislých kapiel, kde začínali aj mnohí dnešní známi hudobníci. Fungovali teda ako stredisko nezávislej kultúry, kde partie nadšencov začali organizovať koncerty svojich, ale postupom času aj zahraničných kapiel. Dnes Garáže fungujú rovnako, iba je k dispozícií kvalitnejšia technika a koncerty je možné propagovať lepšie než v minulosti.


Zároveň sú dodnes dôležitým miestom aj pre nízkonákladové koncerty interpretov z celého sveta. Promotéri akcií tohto formátu by si nemohli finančne dovoliť ani malé klubové koncerty, ktoré stále obnášajú náklady na zvuk, SBS, prípadne prenájom priestoru atď. Častým motivátorom pre účasť je však genius loci Garáží, bez ohľadu na to "kto hrá". Jedná sa o skutočne „inkluzívny“ priestor, kde má otvorené „dvere“ naozaj každý. Navyše, v časoch pandémie Garáže zažívali návštevnosť koncertov až v stovkách, pretože nebola iná možnosť, kde inde koncertovať. Svoju popularitu a vyššiu návštevnosť si tak držia dodnes.


Je nám jasné, že Garážam bude o pár rokov koniec. Má tam vyrásť nová štvrť, ktorá bude mať prednosť. Vedelo sa o tom roky dopredu, no bola to skôr hudba budúcnosti. Ak však existujú cesty, ako pomocou magistrátu kompenzovať to, čo dnes poskytujú Garáže, chceme sa o to pokúsiť.


Jedným z našich návrhov je poskytnutie iného priestoru či areálu, ktorý by mal vysporiadané vlastnícke vzťahy, bol zároveň dostatočne oddelený od obydlí, dostupný verejnou dopravou a bolo by možné vziať do dlhodobého prenájmu na vyššie spomínané účely. Či už prostredníctvom Občianskeho združenia, alebo iným. Zároveň, ak by podobný priestor nebol v hľadáčiku developerov, veci by to výrazne pomohlo.

Alternatívou by mohol byť presun Garáží ako priestoru pre kultúru pod Prístavný most na petržalskú stranu (parcela 5261). Otázku stavieb by mohol riešiť buď prevoz garážových buniek existujúcich na pôvodnom mieste v Prístave, alebo nákup unimobuniek/kontajnerov. Jedná sa o nevyužitý priestor pod mostom, v blízkosti hrádze/cyklocesty, ktorý by sa dal využiť. Predmetom ďalšieho riešenia by bola elektrifikácia tohto miesta, či úroveň hluku vzhľadom na zopár domov na blízkej Pobrežnej ulici.


Druhým, v tomto zmysle možno reálnejším návrhom, by bolo ponechanie kultúry v tejto oblasti aj naďalej. Na našom stretnutí s MIBom sa spomínala možná budúca budova na okraji nového projektu, ktorá by mala funkciu kultúrneho centra. Nemusí sa jednať o klub, nejaký priestor na koncerty sa nájde vždy. Spomínané „centrum“ by však mohlo mať funkciu skúšobní, s ktorými je v Bratislave obrovský problém. Priestorov na skúšanie pre kapely v našom mieste stále len ubúda, pričom vieme, že v zahraničí sa pre tento účel využívajú aj mestské nevyužívané budovy, či v Škandinávii dokonca mestom zriaďované skúšobne, kde môžu kapely hrávať za prijateľný nájom.


Komerčný prenájom bezpečného a elektrifikovaného priestoru, kde môžu kapely skúšať, sa v Bratislave pohybuje v stovkách eur za mesiac. Garáže sú teda jedným z posledných útočíšť mnohých kapiel v tomto meste, keďže veľa priestorov, kde sa dá skúšať nie je, alebo už zanikli (viď Matadorka, stará Cvernovka, Istropolis, či iné už zaniknuté priestory).


Rovnako množstvo a povaha využitia podobného priestoru sa môže podľa podmienok rozšíriť. Okrem skúšobní sa môžu pridať ateliéry pre umelcov, rôzne komunitné podujatia, prednášky, workshopy atď. Dôležité by však bolo, že mesto podá pomocnú ruku aj nezávislej kultúre. Podporí tak (nielen) mládež v zmysluplnom trávení voľného času a rozvoj miestnej hudobnej či umeleckej sféry, no zároveň ponechá kultúrnu funkciu na mieste, kde 30 rokov fungovala (a stále funguje!). Vznik priestorov, kde by bolo možné si prenajímať miestnosť na skúšanie či ateliér, a to za „dotovanú“ sumu, by bratislavskej nezávislej scéne (ne)skutočne pomohol.


S inštitúciami mesta nie sme zvyknutí komunikovať, keďže sme nikdy nepredpokladali žiadnu podporu ani pomoc. No súčasná situácia a predpokladaný vývoj do budúcna nás núti skúšať aj doteraz nevyskúšané.

Na záver blog, ktorý zhŕňa históriu Garáží:


http://muzika-komunika.blogspot.com/2013/03/garaze-pod-pristavnym-mostom-pribeh.html 

https://bratislava.sme.sk/c/23234380/ked-sa-rozbehne-vystavba-na-mlynskych-nivach-garaze-zrejme-zaniknu.html

Kolektív organizátorov, návštevníkov a fanúšikov Koncertov na Garážach

október 2023


Kolektív organizátorov, návštevníkov a fanúšikov Koncertov na Garážach    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Kolektív organizátorov, návštevníkov a fanúšikov Koncertov na Garážach bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...