Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Tatranský pohár 2016 NIE v Spišskej Novej Vsi

Zápasy Tatranského pohára v hokeji patria do Popradu a nie do SNV!

Vytvorené: 2016-07-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 116 107
2016 116 107

POTREBUJEME MATERSKÚ ŠKOLU V SENCI

Milí rodičia, v našom krásnom meste Senec sa počet neprijatých detí do materkých škôl zvyšuje, resp. každoročne je počet záujemcov mnohonásobne vyšší ako povoľujú kapacity. Deti, ktorým zle vychádzajú roky sú jeden rok na prijatie do škôlky "malé", ale na ďalší rok zase "veľké". Deti potrebujú kolektív a mnoho mamičiek už nevie svojim deťom vytvoriť priestor a podmienky tak, ako by sa vyvíjali v kolektíve, kde budujú svoje prvé kamarátska, svoje väzby na pani učiteľky a ostatný personál, v škôlk

Vytvorené: 2016-06-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 116 114
2016 116 114

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE GALANTSKÝCH NOVÍN

My, dolupodpísaní obyvatelia mesta Galanta, prostredníctvom tejto petície žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Galanta, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a pridelili finančné prostriedky na vydávanie Galantských novín z rozpočtu mesta na rok 2016 a zároveň prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zabezpečí zachovanie tohto periodika pre občanov Galanty aj v budúcnosti. Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov.   ______________

Vytvorené: 2016-02-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 115 114
2016 115 114

Peticia za dostavbu polikliniky ZH

My, podpísaní občania Slovenskej republiky a obyvatelia okresu Žiar nad Hronom, žiadame predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), aby rešpektoval schválené uznesenie poslancov Zastupiteľstva BBSK ohľadom predaja dlhoročne nevyužívaného plánovaného nemocničného pavilónu B v Žiari nad Hronom. Cieľom tohto predaja je dostavba spomínaného pavilónu a možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť pre širokú verejnosť v priestoroch, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám, tiež umožní rozvoj a

Vytvorené: 2016-07-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 104 102
2016 104 102

Otvorený list európskych autorov knižných

Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)   Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!       Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe. Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporila vznik „jednotného digitálneho trhu“. Oslabiť autorské právo by znamenalo podkopať zdroj trhu s ele

Vytvorené: 2015-10-26

Časové obdobie Všetky krajiny Francúzsko
Celkovo 6348 2573
2016 104 11

* * * ZA POVINNÉ KVOTY PRE MIGRANTOV VYSTÚPENIE SR Z EÚ. * * *

                     Za to, že boli schválené povinné kvoty pre utečencov žiadame, aby SR zvážila vystúpenie SR z EÚ.          A žiadame všetkých europoslancov za SR, aby sa na protest proti povinným kvotam pre migrantov vzdali mandátov. Všetci. Alebo nech na protest nechodia na schôdze EP a jeho orgánov až do zrušenia povinných kôt pre migrantov.      Alebo nech odmietnú hlasovať v EP až do zrušenia povinných kôt pre utečencov. Alebo nech SR odmietne usporiadať najbližšie voľby do EP a nech bud

Vytvorené: 2015-09-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 343 323
2016 103 95

PETÍCIA - psie parky pre Karlovu Ves

Dolu podpísaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, aby vyčlenilo v rozpočte mestskej časti kapitálové výdavky na vybudovanie psích parkov tak, ako je to v iných mestských častiach a v ďalších slovenských a európskych mestách. Vybudovanie psích parkov je v záujme nielen plnohodnotného života a zdravia zvierat, ale tiež spokojnosti ich majiteľov a v neposlednom rade aj tých obyvateľov, ktorí psov nevlastnia a môžu mať z nich prípadný st

Vytvorené: 2015-12-31

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 102 101
2016 99 98

VÝZVA K VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ja, dolu podpísaný obyčajný občan Slovenskej republiky, obraciam sa na vládu so žiadosťou zaradiť do učebného plánu stredoškolákov povinnú návštevu miesta sociálnej samovraždy (s obesenou osobou, s osobou rozsekanou vlakom, s osobou vyskočenou z okna a pod.) a miesta nocľahu bezdomovca kdekoľvek na Slovensku. A žiadame aby na túto aktivitu vláda vyčlenila finančné prostriedky. Okamžité zavedenie takéhoto opatrenia považujem za potrebné z dôvodu nárastu sociálnych samovrážd a počtu bezdomovcov h

Vytvorené: 2016-04-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 93 91
2016 93 91

Petícia za zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Banská Štiavnica, člen siete

Svojím podpisom vyjadrujem nesúhlas so zrušením Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia V Banskej Štiavnici, ako aj s premiestnením oddelenia do Nemnocnice v Žiari nad Hronom, plánované na 1.4.2016 Zároveň svojím podpisom potvrdzujem moju dobrú skúsenosť s Gynekologicko-pôrodníckym oddelením v Banskej Štiavnici. 

Vytvorené: 2016-03-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 93 92
2016 93 92

Medzinárodná petícia ZA MIER - POSOLSTVO dobrým ľuďom AMERIKY

My slobodní občania, iniciátori a autori medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy - Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojím podpisom podporili túto petíciu:Nie vojnám! CHCEME MIER a HARMÓNIU pre EURÓPU a CELÝ SVET. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na okraj III. svetovej vojny, ohrozujúc tak samotnú existenciu ľudstva. Chceme ochrániť životy našich rodín v našich

Vytvorené: 2015-09-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1616 726
2016 93 46