Petícia za zriadenie priamej demokracie, politického systému na SK.

Táto petícia je za vyhlásenie referenda o zriadenie priamej demokracie, ako systému vlády na Slovensku.

Funkčnosť bude zaistená takto:

1. Zmena hraníce krajiny, musí byť zvolená sumou 75% všetkých registrovaných voličov celej krajiny (myslená je tá, čo by mala o územie prísť), okrem právoplatne osdúdených občanov.

2. Metodika :   1. Nápad ( na začiatku každého zákona je riešenie nejakého problémum, ktorému hovorme nápad, tento subjekt(y) sformulujú do pochopiteľnej podoby, tal aby sa dal previesť do zákonnej podoby )

                       2. Susedská zhoda cca 8 suedov,  teda treba , min 5- max 8 podpisov ( susedská zhoda nie je potrebná, ale je dôležitá. Návrhy ktoré nebudú mať susedskú zhodu sa nebudú prezentovať ústne, ani nebude k nim diskusia, iba bude zverejnená na nástenke pred obecným úradom, či sa ku iniciatíve na úpravu zákonov niekto pridá, a stačí 8 podpisov, keďže ide o susedskú zhodu).

                       3.  2 x mesačne dobrovoľné (ale v prípade záujmubezproblémové) zasadanie obyvateľov obce v obecných priestoroch na námestiach (podľa potrieb), nastane prednes návrhov potrieb zákonných úprav, vytvorenia či odstránenia zákonov.

                       4. Diskusia občanov s právnikmi a odborníkmi ktorých si zvolia občania v obecnom referende, ktorí budú mať dôveru občana, že si naštudujú všetko potrebné k téme za dohodnutú daň + vyvesenie právne komfortne upravených návrhov na nástenku pred obecným úradom a u obecných lekárov a v nemocniciach na viditeľnom mieste a zverejnenie na www.nazov_obce.sk, zverejnia sa aj odborne stanoviska k zakonm navrhovanym. Prosím aj tu dajte do diskusie vhodne návrhy na upravu tejto peticie.

                        5. štvrťročne hlasovanie o všetkých zmenách v  zákonoch, zverejnených minimálne 2 mesiace pred hlasovaním. Schválením zákona by  mala obec právo zákon duálne používať spolu so zákonmi krajiny. Po ročnej skúšobnej lehote sa občania môžu rozhodnúť, ktorý z dvoch zákonov si ponechajú.

 


Piatok Sviatok    Kontaktujte autora petície