Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

Vážený pánJán RichterministerMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRŠpitálska 6-8Bratislava 816 43Na vedomie:Robert Ficopredseda vlády SRÚrad vlády SRNámestie slobody 1813 70 BratislavaMiroslav LajčákministerMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostíHlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37   My občania, žiadame odvolanie riaditeľky odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí p. Oľgy Pietruchovej, pre jej ideologickú predpojatosť a osobnostnú nezrelosť potrebnú pre výkon svo

Vytvorené: 2013-10-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 14084 13807
2016 154 147

* * * NEVRTAJTE! CHCEME ŽIŤ V ZDRAVEJ KRAJINE !!!

Podporte túto petíciu proti vrtom na severovýchode Slovenska.     Podporte podpisom ľudí z obcí, v ktorých sa dejú protizákonné veci.      Pozrite si aj video z akcie v Prešove na YouTube. Viav informácií pozrite aj na:   www.povstan.sk/nevrtajte-chceme-zit-v-zdravej-krajine/                 www.kandidatnaposlanca.sk/stefan-goron_1116.html                                                       +       Podporte aj      www.peticie.com/bukoza                                                        

Vytvorené: 2016-01-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 155 147
2016 153 145

Za odstúpenie prezidenta SZĽH Igora Nemečka

My, dolupodpísaní fanúšikovia slovenského hokeja a široká športová verejnosť, vyjadrujeme nespokojnosť s doterajšou prácou Slovenského zväzu ľadového hokeja a požadujeme okamžité odstúpenie prezidenta SZĽH: PaedDr. Igora Nemečka

Vytvorené: 2015-06-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10431 9945
2016 149 142

Nechceme nevhodne sa správajúcich cudzincov v našej obci

Petíciu podpisujú obyvatelia obce Závod,  ktorí sú nespokojní so stupňovaným sa nevhodným správaním cudzincov prisťahovaných do našej obce v poslednom období.  Touto petíciou chceme podnietiť kompetentných, najmä poslancov a starostu Obecného úradu v Závode, aby sa pokúsili situáciu urýchlene riešiť. 

Vytvorené: 2016-10-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 144 143
2016 144 143

Petícia za odstránenie múru z brehov rieky Topľa v Bardejove

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č 242/1998 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z.z. o Petičnom práve žiadame primátora mesta Bardejov, MUDr. Borisa Hanuščáka a mestské zastupiteľstvo mesta Bardejov, aby odstránili neestetický ,,protipovodňový múr,, z brehov rieky Topľa v mestskej rekreačno-športovej časti, ktorý považujeme za neprimeraný, výrazne zasahujúci do životov obyvateľov mesta, a aby sprístupnil rieku obyvateľom Bardejova t

Vytvorené: 2015-11-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 755 724
2016 144 142

Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky na území Bratislavy

Petícia občanov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: žiadame o obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov konkrétnych kategórií: zábavnej pyrotechniky, typov F1, F2, F3, F4 (podľa Zbierky zákonov č. 70/2015, podľa §4 ods. 2), z dôvodu: ohrozenia verejného poriadku, ohrozenia fyzického a psychického zdravia jednotlivých občanov, negatívneho vplyvu na psychické či fyzické zdravie starších občanov a malých či mladistvých detí , ohrozenia domácich a divých zvierat a ohrozenia životné

Vytvorené: 2016-01-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 142 141
2016 140 139

Petícia proti odvolaniu riaditeľa Súkromného gymnázia v Žiline

Petícia proti odvolaniu pána Mgr. Matúša Dobeša z funkcie riaditeľa Súkromného gymnázia so sídlom ul. Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Vytvorené: 2016-06-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 136 125
2016 136 125

ZA ODVOLANIE A.HRNČIARA Z FUNKCIE PODPREDSEDU NR SR.

        Žiadame okamžité odvolanie A.Hrnčiara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR pre svojvoľné ukončenie 8.mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa mala vyslovovať nedôvera predsedovi vlády SR R.Ficovi.    A po druhé preto, že strana SIEŤ má v perlamente už len dvoch poslancov a preto by SIEŤ nemala mať post podpredsedu NR SR.

Vytvorené: 2016-07-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 134 128
2016 131 125

Zmena VZN Trnava

  Petícia za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava Som za to, aby v centrálnej mestskej zóne na uliciach Hlavná, Štefánikova, Radlinského, Hviezdoslavova, Divadelná, Františkánska, Zelený rínok, Paulínska, Trhová, Zámočnícka, Pekárska, Hornopotočná, Zelený kríček, Rybníková, Hradobná ulička, Horné bašty, Jerichova, Jeruzalemská, Michalská, Invalidská, Jána Hollé

Vytvorené: 2016-04-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 131 129
2016 130 128

Aspoň jedno vegánske jedlo v dennom menu

V tom lepšom prípade si z denného menu nevyberiete nič, pretože všetko, čo sa už ako tak podobá na jedlo na rastlinnej báze je buď robené na masle, alebo je na zjemnenie pridaná smotana. A tak vám neostáva nič iné ako si vybrať z jedálneho lístka duplovanú porciu predjedla za cenu mäsitej porcie. V tom horšom si môžete svoje hlavné jedlo poskladať z príloh na jedálnom lístku. Veď to poznáte...Hlavne v tých menších mestách. Podstatou tejto petície je informovať, čo najviac reštauračných zariadení

Vytvorené: 2015-12-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 564 485
2016 130 117