Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Aspoň jedno vegánske jedlo v dennom menu

V tom lepšom prípade si z denného menu nevyberiete nič, pretože všetko, čo sa už ako tak podobá na jedlo na rastlinnej báze je buď robené na masle, alebo je na zjemnenie pridaná smotana. A tak vám neostáva nič iné ako si vybrať z jedálneho lístka duplovanú porciu predjedla za cenu mäsitej porcie. V tom horšom si môžete svoje hlavné jedlo poskladať z príloh na jedálnom lístku. Veď to poznáte...Hlavne v tých menších mestách. Podstatou tejto petície je informovať, čo najviac reštauračných zariadení

Vytvorené: 2015-12-16 Štatistiky

Petícia PROTI VZNIKU Technologickej linky na sanáciu haldy trosky

Petícia za vyjadrenie zásadného nesúhlasu s uskutočnením zámeru činnosti „ Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“, ktorú má realizovať OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223Podľa § 23 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako verejnosť vyslovujeme nesúhlas s uskutočnením zámeru „Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatín“ navrhovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné 223 V Istebnom chcú vytvoriť linku na dlhých cca 10 rokov, kto

Vytvorené: 2015-01-02 Štatistiky

Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici

  Petícia proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici                      (pri historickej budove Ymca)      Na Šancovej ulici pod kinom Ymca plánuje firma FINEP postaviť druhú najvyššiu budovu v meste s 23 nadzemnými podlažiami. Realizácia uvedenej stavby zhorší kvalitu bývania na ulici, ktorá už dnes  nevyhovuje podmienkam zdravého bývania. Plán stavby zároveň predstavuje významný architektonický zásah do celej lokality cez oblasť Račianského mýta až po Trnavské mýto. Výstavba takejto stavby

Vytvorené: 2015-01-27 Štatistiky

Za preskúmanie výberového riadenia AVU na post prof. M. Knížáka

Petícia za preskúmanie rozhodnutia komisie pre výberové riadenie vo veci obsadenia miesta vedúceho pedagóga Ateliéru intermediálnej tvorby I. na Akadémii výtvarného umenia v Prahe (AVU) vzhľadom na kvality pedagógov a záujmy študentov.   Petíciu zostavil a za súčastných študentov Ateliéru intermediálnej tvorby I. jedná petičný výbor v zložení: MgA. Vladan Kolář, zástupca petičného výboru, študent 4. ročníka doktorského štúdia, Malířská 328/16, Praha 7 MgA. Jan Vlček, študent 3. ročníka doktorské

Vytvorené: 2015-01-26 Štatistiky

Vráťme seniorom a ŤZP občanom dopravu v Bratislave

Vyzývame primátora Iva Nesrovnala a poslancov mestského zastupiteľstva v Bratislave, aby umožnili zdravotne ťažko postihnutým občanom a dôchodcom z Bratislavy cestovať v MHD bez zbytočnej byrokracie a bez zbytočných poplatkov.   Petičný výbor: Miloš Moravčík, Jána Stanislava 24, 841 05 Bratislava Zuzana Rattajová, Račianska 33, 831 02 Bratislava Martina Uličná, Železničiarska 3, 811 04 Bratislava   Osoba určená na zastupovanie v styku s kompetentným orgánom verejnej správy: Martina Uličná, Želez

Vytvorené: 2015-12-15 Štatistiky

Za rovnaké práva pre všetkých občanov SR

Žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby upravili zákony nášho štátu tak, aby zabezpečovali rovnaké práva pre všetkých občanov Slovenskej republiky a to vrátane LGBTI občanov. 

Vytvorené: 2015-02-18 Štatistiky

zachráňme bezplatné cestovanie pre držiteľov ZŤP preukazov

Svojim podpisom  vyjadrujem nesúhlas s poplatnením  mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre občanov Zdravotne ťažko postihnutých a občanov Zdravotne ťažko postihnutých so sprievodcom. Podľa nových pravidiel Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), platných od 1. januára 2014. Svojim podpisom  vyjadrujem nesúhlas s poplatnením  mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre občanov Zdravotne ťažko postihnutých a občanov Zdravotne ťažko postihnutých so sprievodcom. Podľa nových pravidiel Br

Vytvorené: 2013-03-04 Štatistiky

Zachráňme slovenský hokej. Skontrolujme SZĽH!

Otvorený list Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo Slovenskému zväzu ľadového hokeja v období, kedy bol na jeho čele prezident Igor Nemeček, približne 47 miliónov eur. My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, chceme vedieť, ako presne využili tieto prostriedky ľudia, ktorí volili sami seba. Ľudia, ktorí sú v podozrení, že posluhujú Jurajovi Širokému, ľudia, ktorí sa zubami-nechtami držia svojich kresiel, hoci v očiac

Vytvorené: 2015-07-14 Štatistiky

Petícia za odvolanie riaditeľky CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice

Po nástupe novej riaditeľky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice, v apríli 2015 dochádza na pracovisku k porušovaniu zákonov ako v oblastiach riadiacej, ekonomickej, odbornej aj v oblasti pracovných vzťahov. Konštatujeme necitlivý a neodborný prístup pani riaditeľky v riadení centra, porušovanie základných právnych predpisov a platných vnútorných predpisov pracoviska. Konfrontačný prístup k podriade

Vytvorené: 2015-10-16 Štatistiky

Memorandum pietneho spomienkového zhromaždenia

My, dolupodpísaní občania žiadame prezidenta SR Andreja Kisku, aby oboznámil všetky hlavy štátov Európy s nasledovným memorandom: Memorandum pietneho spomienkového zhromaždenia v Kľaku a Ostrom Grúni 21. januára 1945 bolo v obciach Kľak a Ostrý Grúň zavraždených 148 nevinných ľudí. Civilné obete: deti, ženy, muži, starcovia a starenky bez zbrani v ruke. Nechceli vojnu a museli zomrieť. Nikto nechápal prečo, veď najmladší mal len 3 mesiace. 70 rokov mieru v Európe je minulosťou. Opätovne zomie

Vytvorené: 2015-01-18 Štatistiky