Najpopulárnejšie petície v roku 2015 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia na záchranu lokality Hrádok v pohorí Vtáčnika pred jej zn

Petícia na záchranu lokality Hrádok v pohorí Vtáčnika pred jej zničením ťažbou kameňa   Hrádok sa nachádza na pravej strane potoka Bystrica, na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický vynimočným prírodným prostredím a bohatou faunou a flórou.   Prečo je potrebné zachrániř prírodu Hrádku a nedopustiť jej zničenie? Hrádok je súčaťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, s vysokým stupňom zákonnej ochrany. Hrádok je v územnom pláne katastra obce Bystričany určený ako územie g

Vytvorené: 2015-05-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 47 44
2015 47 44

Petícia proti pestovaniu GM cukrovej repy v Slovenskej republike

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   Pán minister Ing. Peter Žiga, PhD.   Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava   V Nitre 5.2.2013   Tento list považujte za petíciu v zmysle Zákona č. 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve.   Petícia proti zavedeniu geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 do životného prostredia   Vážený pán minister,   s veľkým znepokojením sme si prečítali správu o žiadosti Centra výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany o

Vytvorené: 2013-02-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4001 3909
2015 47 47

Zákaz zvieracích cirkusov v SR

Dobrý deň, chcel by som Vás, občanov Slovenskej republiky poprosiť o váš podpis v petícii proti zvieracím cirkusom. Zvieracie cirkusy zakázali už v:Belgicku, Bulharsku Estónsku, Grécku,Chorvátsku, Lotyšsku, Rakúsku, Anglicku Číne. V USA a Kanade majú cirkusy nastarosti miestne zákony. Cirkusy ubližujú zvieratám. Diváci vidia iba zábavné predstavenie, nevidia však, že slony sú po celý život spútané a oddeľované od svojich rodín. Zvieratá v cirkusoch nemôžu urobiť ani jedno svoje rozhodnutie. Poča

Vytvorené: 2014-06-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 213 205
2015 44 42

Žiadosť o okamžité odvolanie Ľ. Chripka z Kontrolnej komisie SŠZ

Obraciame sa týmto na Radu SŠZ, aby odvolal Ľubomíra Chripka z členstva v Kontrolnej komisii SŠZ v zmysle §9 bod 8 Stanov SŠZ. Člen Kontrolnej komisie musí byť všeobecne akceptovanou autoritou, ktorá požíva vysoký stupeň dôveryhodnosti a nestrannosti. V opačnom prípade nie je možné považovať výstupy a činnosť Kontrolnej komisie o riadení SŠZ za objektívne. Ľubomír Chripko bol niekoľkokrát usvedčený zo šírenia klamstiev vo veci povinnosti vypracovať Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Vytvorené: 2015-09-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 43 42
2015 43 42

peticia za Kolmanovu Zahradu

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, týmto žiadame na území Kolmanovej záhrady v Prešove o zachovanie chránenej krajinnej zelene, urbanistickej zelene a realizáciu iniciatívnych krokov zo strany mesta na navrátenie územia Kolmanovej záhrady do kategórie chráneného krajinného územia a navrátenie klasifikácie „Chráneného areálu Holá hora“.   Túto žiadosť podávame v mene občianskeho združenia OZ Kolmanova záhrada, ako aj v mene občanov mesta Prešov.

Vytvorené: 2015-05-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 45 44
2015 43 42

Proti vybudovaniu miestneho rozhlasu za 70 000 € BA4

Proti vybudovaniu miestneho rozhlasu v Hlavnom meste Bratislava 4 Lamač. V 21. storočí budujeme za 70 000 € miestny rozhlas. Údajne kôli hláseniu prípadnej havárie kamiónu na diaľnici D1 naloženého nebezpečným odpadom.Argument:"Sme v susedstve diaľnice D1, kde môže prísť k havárii kamióna prevážajúceho nebezpečný náklad," Ing. Peter Šramko "starosta"Naozaj chýbajú mediá na prenos informácií! Prosím nepodpisujte petiu duplicitne web/papierová forma...Za každý podpis Ďakujeme.

Vytvorené: 2015-04-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 43 43
2015 43 43

Severná Tribúna patrí fanúšikom!

My, dolu podpísaní priaznivci futbalového klubu MŠK Žilina, obraciame sa na majiteľa a manažment klubu MŠK Žilina, aby konečne začali robiť kroky v prospech fanúšikov klubu a nie proti nim. Žiadame presunutie sektoru hostí zo Severnej Tribúny (ST) späť na Južnú Tribúnu, znovuotvorenie ST na všetky domáce zápasy a zrušenie povinných klubových kariet.

Vytvorené: 2014-10-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 505 496
2015 43 43

Súhlasím s vybudovaním základne NATO

- Súhlasím s vybudovaním základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len NATO), ktorá by mala údaje sídliť v Poprade na území Slovenskej republiky a má slúžiť na logistické účely NATO. - Súhlasím s prehlbovaním kooperácie s členmi NATO, budovaním základní, objektov, zariadení a iných potrieb pre úlohy NATO na územií Slovenskej republiky. - Súhlasím s tým aby Slovenská republika bola rovnocenný európsky partner, plniaci si svoje povinnosti, ktorými je štát zaviazaný. - Súhlasím, aby bola

Vytvorené: 2014-09-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 209 199
2015 43 37

PETÍCIA ZA PRELOŽENIE ŽIARSKEHO JARMOKU DO INEJ ČASTI MESTA

My obyvatelia mesta Žiar nad Hronom, nesúhlasíme s umiestnením „Žiarskeho jarmoku“ v zastavanej časti mesta (konkrétne ulice Hviezdoslavova, Š. Moyzesa a Ul. A.Kmeťa). Poukazujeme na zvýšený hluk už cez pracovné dni (vo štvrtok do 22.00 hod. hudobná produkcia v časti Svätokrížske námestie), ale aj počas ostatných dní konania jarmoku (kolotoče), ktorý podľa nášho názoru prekračuje povolené normy, dopravné obmedzenia (nezabezpečená plocha pre náhradné parkovanie vozidiel, absolútna nemožnosť príja

Vytvorené: 2015-10-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 42 42
2015 42 42

Petícia proti zavedeniu daňových licencií, tzv. „dane zo straty“

My, dole podpísaní, sme proti tomuto návrhu, nakoľko tento návrh zhorší nezamestnanosť na Slovensku a poškodí množstvu podnikateľov. Podľa zverejnených informácií má predstavovať daň/licencia od 480 € do 2.800 € ročne, čo bude pre mnohé firmy likvidačné a pre veľkú časť firiem to bude znamenať zbytočné dodatočné odčerpávanie prostriedkov, ktoré by mohli použiť na podnikanie a rozvoj. Zavedenie takejto „dane zo straty“ situáciu ďalej zhorší, čo sa prejaví aj v náraste už aj tak vysokej nezamestna

Vytvorené: 2013-11-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4622 4586
2015 42 41