Podpora riaditeľke Základnej školy Matky Alexie na Palackého ulici v Bratislave pani Mgr. Adriane Šiškovej.