Podpora riaditeľke Základnej školy Matky Alexie na Palackého ulici v Bratislave pani Mgr. Adriane Šiškovej.

Dobrý deň milí rodičia detí Základnej školy Matky Alexie. Ako iste viete na našej škole práve v tomto období prebieha výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Matky Alexie. Naša súčasná pani riaditeľka Mgr. Adriana Šišková prejavila svojou kandidatúrou v prvom kole výberového konania svoj záujem pokračovať v začatej práci a vo zveľaďovaní školy aj v nasledujúcom volebnom období. Dovoľte nám touto formou vyjadriť jej podporu a obrovskú vďaku za jej 13 ročné úsilie o zlepšovanie kvality školy a o zvýšenie jej kreditu v spoločnosti, najmä o jej veľkú snahu o to, aby sa naše deti v škole cítili šťastné, aby sa im dostalo čo najlepšieho a najkvalitnejšieho vzdelania a výchovy v duchu kresťanských hodnôt.   Po stretnutí s mnohými rodičmi sme sa preto rozhodli prejaviť touto iniciatívou našej riaditeľke obrovskú vďaku a podporu v jej ďalšom úsilí kontinuálne pokračovať  na našej škole. Svojím podpisom vyjadrujeme vďaku a podporu riaditeľke Základnej školy Matky Alexie na Palackého ulici v Bratislave pani Mgr. Adriane Šiškovej v ďalšom úsilí pokračovať v práci pre naše deti.  Ďakujeme Rodicia deti ZS Matky Alexie


Roman Rybansky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Roman Rybansky na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...