Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice