Petícia za zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy 2021

Vážený Pán minister školstva,

Pomocou tejto petície Vás žiadame o zrušenie prijímacích skúšok na stredné školy pre rok 2020/2021. Zároveň Vás v mene všetkých podpísaných žiadame, aby strednéškoly v roku 2021 rozhodovali o prijatí na základe aritmetického priemeru od 5. ročníka. Myslíme si, že vedomosti žiakov sa dajú dostatočne posúdiť na základe ich päťročného štúdia. Nesúhlasíme s prijímacimi skuškami na stredné školy z nasledujúcich dôvodov (názory žiakov a ich rodičov):

- Školy neboli dostatočne kontrolovné či svojim žiakom poskytujú online výuku a online hodiny. Bohužiaľ je mnoho žiakov, ktorým boli online hodiny školou odopreté a učitelia sa im nevenovali (maximálne im posielali prezentácie z internetu a všetko ostatné bolo na žiakoch). Títo žiaci sa museli všetko naučiť uplne sami a nemali vôbec žiadne vysvetlenie od učiteľa. Samozrejme, tým nechceme povedať, že to takto robili všetci pedagógovia na Slovensku, pretože niektorí to brali naozaj zodpovedne a sme im vďační. Ochotní a nápomocní učitelia však neboli samozrejmosťou pre každého. Z toho vyplýva, že sa nemôžu porovnávať žiaci, ktorí mali online hodiny už od marca minulého roku so žiakmi, ktorí nemajú online hodiny doteraz (alebo im začali len nedávno). Títo žiaci nemôžu za to, že nemali riadnu online výuku, a preto nie je správne, aby sme ich znevýhodňovali.

- Pandemická situácia nedovoľovala riadnu prípravu na prijímacie skúšky. Nemohli sa zúčastňovať doučovaní, krúžkov a inych voľnočasových aktivít pre prípravu spoločne s pedagógmi.

- Mnoho žiakov nebolo/nie je schopných sa venovať a porozumieť učivu tak, ako je tomu počas prezenčného vyučovania.

- Nesmieme zabúdať na žiakov zo sociálne slabších, alebo početných rodín. Títo žiaci dlhodobo nemali/nemajú vhodné prostriedky na online výučbu.

-Nezabúdajme ani na žiakov, ktorí majú rodinné problémy alebo na nich súčasná situácia nepriaznivo vplýva - depresie, rôzne iné psychické choroby, ktoré im sťažujú prípravu. Zvlášť, keď momentálne nemajú osobný kontakt so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, ktorí by im mohli pomôcť.

- V roku 2020 boli prijímačky a testovanie deviatakov zrušené aj napriek tomu, že boli žiaci (až na posledných pár mesiacov) pripravovaní a vzdelávali sa tradičnou - prezenčnou formou. Tento rok je väčšina žiakov pozadu ešte s minuloročným učivom (nie to ešte s tohtoročným). 

- Maturitné skúšky boli študentom odpustené aj tento rok vzhľadom aj na vyššie uvedené dôvody. Pýtame sa teda oprávne: Čím sa od nich líšia žiaci deviateho ročníka základných škôl a prečo nebola taká pomoc poskytnutá aj v prípade prijímacích skúšok na stredné školy?

 

Chápeme, že súčasná situácia je zložitá a zasiahla všetkých. Prosím však v mene všetkých žiakov deviateho ročníka: Nezabúdajte na nás!

 


Iniciatíva za spravodlivé prijímačky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Iniciatíva za spravodlivé prijímačky bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...