PETÍCIA ZA ZÁCHRANU GRINAVSKÉHO MAJERA

My, dolupodpísaní občania žiadame ministerku kultúry Slovenskej republiky, aby nariadila obnovu konania vo veci vyhlásenia nehnuteľnosti: kúria v Pezinku, časť Grinava za národnú kultúrnu pamiatku, preskúmaním rozhodnutí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky[1]) a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky[2]), v dôsledku ktorých nebola poskytnutá pamiatková ochrana jedinečnej Smylovsko-Pálffyovskej kúrii zo 16. storočia v Pezinku, nazývanej aj majer Grünfeld alebo grinavský majer s početnými a zachovanými architektonickými prvkami a ktorej hrozí zbúranie zo strany vlastníka.

[1]) Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. k. MK-5323/2018-321/16189 zo dňa 27.11.2018,  právoplatné dňa 2.1.2019 [2]) Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PUSR-2018/1217-16/62030/KIR zo dňa 31.7.2018

xgrinfeld-majer-palffyovska-kuria-5-800x416.jpgx+IMG_0139.jpgx+IMG_0152.jpgxIMG_0168.jpg


Občianska iniciatíva Grinava, JUDr. Gabriela Rusnáková    Kontaktujte autora petície