Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc 

My, obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

1. Zachovať nemocnicu Liptovský Mikuláš s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc v kategórií II. úrovne.

2. Novelizovať Zákon 540/2021, predĺžiť lehotu do 31.12.2023 paragrafu 45 odsek 7 predloženia zoznamu kategorizácie nemocníc, a to z dôvodov schválenia Zákona 540/2021 bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj regiónov, s prihliadnutím na menej dostupné regióny.

3. Zásadne nesúhlasíme so zaradením našej liptovskej nemocnice do 1. úrovne z týchto dôvodov: 

Spádová oblasť našej Liptovskej nemocnice predstavuje 72 tis. obyvateľov. Ide o najviac vyhľadávaný región turistami v rámci Slovenska, ako i zahraničia počas celého roka. V regióne Liptova sú organizované rôzne športové podujatia a to i na svetovej úrovni. V rámci regiónu pracujú ľudia aj v jednom z ťažších odvetví, ako je napr. lesníctvo. Z toho dôvodu máme za to, že zaradenie nemocnice do 1. úrovne by znamenalo obrovské problémy, a to najmä v dostupnosti, ako i v škále zdravotných výkonov. Časová dostupnosť obyvateľov regiónu k zdravotnej starostlivosti by sa značne skomplikovala, hlavne pre okolité obce, dediny a oblasti, kde mnoho ľudí nemá možnosť využitia osobnej dopravy a využívajú mestskú a prímestskú dopravu, ktorá je viazaná na okres (na čo zákon nepamätá). Žiadame preto ministerstvo zdravotníctva SR, aby v našej požiadavke zohľadnilo aj geografiu nášho kraja a aby sa prišli autom sami presvedčiť, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa pre ľudí značne skomplikuje, resp. zdravotná starostlivosť sa stane nedostupná. V meste Liptovský Mikuláš máme aj strednú zdravotnícku školu a nie je na mieste, aby sa takto devalvovalo aj vzdelanie budúcich zdravotníkov. Nakoniec, nemocnica má kvalifikovaný zdravotnícky personál, ktorého časť ostane bez práce. V tejto atmosfére bude spokojnosť nás pacientov na bode mrazu a obávame sa, že postupne by mohlo prísť k zrušeniu nemocnice. Nevieme si to predstaviť hlavne pre naše deti a seniorov, ktorí potrebujú častokrát okamžité a rýchle riešenia a pomoc. Okrem toho niektoré oddelenia sa výrazne modernizujú a nezaslúžia si tento degradujúci prístup. 

Predseda petičného výboru: 

Mgr. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, 033 01 Liptovský Hrádok 

Petíciu podporuje:

Iveta Švandová, Dolná 220/3, 032 42  Vavrišovo

Mesto Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Hrádok

Združenie miest a obcí Liptova (ZMOL)

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Petičný hárok na stiahnutie tu:

https://uloz.to/tam/2535b303-5fa2-4873-a042-408d6d141d7d


Adriana Kralova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Adriana Kralova bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...