Spaľovňa Skalica


Hosť

/ #24 Re: Re: Ovce

2014-05-01 20:28

#17: H.B. - Re: Ovce

Investor svoju žiadosť ohľadne "spalovne" zaslal  na schválenie  MŽP a nie poslancom MsZ !!! Takže ak žiadosť nebola

podaná na prerokovanie do MsZ,tak poslanci nemajú o čom rokovať a čo schvalovať.