Spaľovňa Skalica

Odmietame výstavbu zariadenia na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík v objekte bývalej spaľovne Skalica. Zariadenie čínskej výroby produkujúce a spaľujúce ťažký vykurovací olej, ktoré v projekte pre posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA nemá doložené schválenie pre prevádzkovanie v EU a nie sú uvedené ani parametre emisného zaťaženia ovzdušia a vôd.

Pritom je navrhované umiestnenie mimo premyslenej zóny mesta, mimo adekvátnych komunikácií pre nákladnú dopravu a v tesnej blízkosti obytnej zástavby  (Trávniky) a vodného toku (Zlatnícky potok) pretekajúceho intravilánom mesta. Umiestnenie uvedeného zariadenia do tejto lokality, je o to nebezpečnejšie, že v tesnom susedstve sú evidovane staré ekologické záťaže skládok po bývalom ZVL a MOVIS I, ktoré samé o sebe tvoria vážne ohrozenie kvality spodných vôd.

Doplnené 2.5.2014: Podrobnejšie informácie k projektu možno čítať tu.

Miroslavv Horňák,
Iniciatíva Slobodná Skalica


Miroslav Horňák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miroslav Horňák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook