Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

bojovník za práva žien medzi ženami

/ #15 Pre feministku

2014-04-17 20:21

Chce sa mi veriť, že nie ste feministka, pretože to čo píšete (a s čím sa dá súhlasiť) je len časť agendy feministiek. Tá populárnejšia. Tá tmavšia stránka feminizmu spočíva v zotročovaní žien. Ak sledujete vyjadrenia "obhájkyň" práv žien, tak ste určite zistili, že sú demagogicky jednostranné a v skutočnosti zamerané na hlbšiu diskrimináciu mnohých žien. Zamysleli ste sa niekedy nad tým o práva ktorých žien feministky "bojujú"? Nechýbajú Vám v tomto boji práve tie ženy, ktoré by radšej stáli pri tom sporáku? Celé vymývanie mozgov v téme rodovej rovnosti a práv žien je orientované len na zamestnané ženy. A čo tie, ktorých hodnotový rebríček nestojí na kariére, dokonca nemajú problém ani s tým, že v riadiacich funkciách sú väčšinou muži a že muži majú vyššie platy? Nie sú najdiskriminovanejšie práve tie ženy, ktoré by viac síl chceli venovať výchove detí, starostlivosti o rodinu a popritom - možno - aj svojmu osobnému rastu. Viete, že existujú mnohé ženy, ktoré sú zotročované existenčnou nevyhnutnosťou chodiť do zamestnania pretože by ich rodina skrachovala? Prečo tie "slávne" feministky nebojujú aj o tieto ženy? Prečo nebojujú o rovnosť príležitostí pre ženy samotné voči sebe? Aká je rovnosť medzi ženami, keď žena, ktorá sa chce rodine venovať na plný úväzok musí pracovať rovnako a ešte viac ako žena, ktorá vidí zmysel života v zamestnaní či kariére? Prečo nie je daná ženám sloboda rozhodovania o možnosti vybrať si prácu na plný úväzok, resp. na skrátený úväzok alebo nepracovať bez toho, aby to existenčne pocítila rodina? Vychádza mi z toho, že feministkám ide najmä o ne samé, o riešenie ich komplexu z "nerovnoprávnosti" s mužom. A egoisticky zaťahujú do svojho boja aj ženy, ktoré o takéto riešenie rovnoprávnosti nemajú záujem. A tak sa prihováram za to, aby sme bojovali za práva žien, ktoré sa nechcú dať zotročovať len preto, že feministky nebojujú napr. za to, aby mali chlapi vyšší plat a týmto vytvorili ženám možnosť voľby výberu medzi kariérou a rodinou. Dnes tú voľbu veľká skupina žien nemá. Bez možnosti voľby žijú otroci! Píšete o podpore matiek, ktoré samé musia vychovávať deti. Nie je to tvrdá diskriminácia, že si plnia svoju materskú úlohu odkázané samy na seba a musia pritom ešte aj pracovať, aby vyživili seba a svoje deti? Majú vôbec na výber medzi zamestnaním a výchovou? Verím, že moje riadky Vás inšpirujú na hlbšie bádanie problému "rodovej rovnosti" a to aj vo svetle absolútnej nerovnosti najmä medzi ženami. Držím palce.